Jakému zdanění podléhají dýška v ČR? Proč mají provozovatelé radši dýška v hotovosti?

03.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Dýškem zákazníci vyjadřují spokojenost s určitým druhem služby nebo zboží. Nejčastěji jsou rozšířená v gastronomii, ale setkáme se s nimi prakticky v kterémkoliv oboru. Jak tyto odměny podléhají daním? Je rozdíl v dýšku přijatém v hotovosti a dýšku přijatém kartou?

Na úvod je důležité zmínit, že žádný zákon neupravuje to, jak se má s přijatým dýškem zacházet, proto se dýška zahrnují stejně jako ostatní platby do příjmů z podnikání nebo navýší hrubou mzdu zaměstnance.

Jak se daní dýška

Zdroj: Depositphotos

Daň z dýška odvede zaměstnanec nebo provozovatel služby

Dýško přijaté od zákazníka si může nechat jak zaměstnanec, tak majitel podniku. Rozhodnutí, komu dýško půjde, je na majiteli. Daň z příjmu pak musí odvést ten, kdo si dýško skutečně nechal. Jestliže si tedy nechává dýško samotný zaměstnanec, připočte se mu k jeho hrubé mzdě, z níž je odvedena daň ve výši 15 %.

Servírka Dominika má hrubý měsíční příjem 30 000 Kč. Přijatá částka na dýškách činila za jeden měsíc 5000 Kč. Dominice se tak zvýší hrubý příjem na 35 000 Kč. Z toho jí bude stržena daň z příjmů ve výši 15 % = 5250 Kč (se slevou na poplatníka 2570 Kč jen 2680 Kč). Dále jí bude odvedeno zdravotní pojištění ve výši 4,5 % = 1575 Kč a sociální pojištění ve výši 6,5 % = 2275 Kč.

Pokud se provozovatel podniku rozhodne nechat si příjmy z dýšek pro sebe, musí je uvést do daňového přiznání a rovněž z nich zaplatit 15%, nebo 19% daň z příjmů dle toho, zda je OSVČ, nebo právnickou osobou.

Dýško dané přes platební kartu je pro podnikatele nevýhodné

Stále populárnější se u zákazníků stává platba kartou. Tento způsob platby je sice pro zákazníky pohodlnější než vytahování bankovek, ale pro provozovatele z hlediska dýšek méně ziskový. A proč?

I kdyby podnikatelé správně měli dýška v hotovosti přiznat, realita je jiná a jednoduše tyto platby neevidují. Hlavně poté, co stát zrušil povinnost evidovat příjmy v rámci elektronické evidence tržeb. Proto mnohdy podniky ani možnost platby kartou nenabízí. Někde se ovšem můžeme setkat s terminálem, který sám nabízí možnost darování dýška, těch je ale zatím poskrovnu.

Je nutné podotknout, že často ani mnozí zákazníci neví o tom, že mohou dávat dýška také při platbě kartou.

Nejlepším možným řešením je to, když zákazník zaplatí kartou a dýško dá následně v hotovosti. Tak zůstane zaměstnanci nebo podnikateli celá částka.

Podléhá dýško také DPH?

Jelikož je dýško v ČR považováno za dobrovolnou platbu zákazníka, do základu daně z přidané hodnoty nevstupuje. Nezáleží ani na tom, zda zákazník platí v hotovosti, nebo kartou.

Jiná situace může nastat, pokud je dýško se zákazníkem předem dohodnuto, například tehdy, kdy je už hodnota dýška uvedená v jídelním lístku. V takovém případě už dýško do základu daně z přidané hodnoty musí být zahrnuto. Problematiku DPH a dýšek rozebíráme také v tomto článku.

Kdy se dýško musí evidovat přes EET?

Stát již podnikatelům elektronickou evidenci sice nenařizuje, ale i tak ji mohou dobrovolně vést. Jak se postupuje tehdy, když podnikatel provozuje EET?

Reálně mohou nastat 3 situace:

  1. Dýško zákazník zaplatí v hotovosti a je určeno pro zaměstnance: neeviduje se v elektronické evidenci tržeb.
  2. Dýško zákazník zaplatí kartou a je určeno pro zaměstnance: neeviduje se v elektronické evidenci tržeb.
  3. Dýško si nechává sám podnikatel: eviduje se v elektronické evidenci tržeb vždy.

Čtěte také:

Nároky těhotných zaměstnankyň v práci

Omyly ohledně placení zdravotního pojištění

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DANĚ