Jaká je dnes výše důchodu přiznaného v roce 2010?

12.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občanům, kteří odešli do starobního důchodu v roce 2010, se jejich měsíční starobní důchod zvýšil již několikrát. V letošním roce je jejich starobní důchod výrazně vyšší, než činila původně přiznaná částka. Důchodové valorizace jsou velmi důležité a zvyšují během let rozdíly ve výši důchodů.

V praktickém příkladu si vypočítáme, jak moc se může lišit souhrnná částka valorizace u podprůměrné mzdy, průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy. Lidem s vyššími příjmy se během let měsíční důchod zvýšil značně více než lidem s podprůměrnými příjmy.

Jaká je dnes výše důchodu přiznaného v roce 2010?

Zdroj: Depositphotos

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Při „standardní“ zákonné valorizaci se zvyšuje základní výměra v korunách a procentní výměra příslušným procentem. Valorizace od roku 2010 máme uvedeny v tabulkách níže. Při klasické zákonné valorizaci se státní důchody zvyšují od ledna, z důvodu vysoké inflace v letošním roce proběhly dvě mimořádné valorizace, kdy se zvýšily procentní výměry státních důchodů.

Vývoj růstu základní výměry

Rok

Základní výměra

Rok

Základní výměra

2010

2170 Kč

2017

2550 Kč

2011

2230 Kč

2018

2700 Kč

2012

2270 Kč

2019

3270 Kč

2013

2330 Kč

2020

3490 Kč

2014

2340 Kč

2021

3550 Kč

2015

2400 Kč

2022

3900 Kč

2016

2440 Kč

x

x

Valorizace procentní výměry

Rok

Zvýšení

procentní výměry

Rok

Zvýšení

procentní výměry

2011

o 3,9 %

2018

o 3,5 %

2012

o 1,6 %

2019

o 3,4 %

2013

o 0,9 %

2020

o 5,2 % + 151 Kč

2014

o 0,4 %

2021

o 7,1 %

2015

o 1,6 %

2022

o 1,3 % + 300 Kč

2016

nezvýšila se

2022 (červen)

o 8,2 %

2017

o 2,2 %

2022 (září)

o 5,2 % 

Získejte více informací s našimi kalkulačkami.

Praktické příklady

Pan Aleš odešel do starobního důchodu v roce 2010, přičemž jeho osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) činil polovinu průměrné mzdy. Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2010 byla 23 951 Kč, osobní vyměřovací základ pana Aleše byl tedy 11 976 Kč. Pan Aleš získal dobu pojištění v rozsahu 43 let.

  • V roce 2010 byl panu Alešovi přiznán starobní důchod v částce 9229 Kč. Do první redukční hranice (do 10 501 Kč) se osobní vyměřovací základ započítával ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 10 501 Kč do 27 000 Kč) z 30 %, ve třetí redukční hranici (nad 27 000 Kč) z 10 %. Základní výměra důchodu v roce 2010 činila 2170 Kč.
  • Po všech meziročních valorizacích i dvou mimořádných valorizacích v roce 2022 z důvodu vysoké inflace činí aktuálně měsíční starobní důchod pana Aleše 15 335 Kč.
  • Měsíční částka starobního důchodu se panu Alešovi z důvodu valorizací zvýšila o 6106 Kč (15 335 Kč − 9229 Kč).

Paní Ilona odešla v roce 2010 do starobního důchodu, její osobní vyměřovací základ byl 23 951 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Iloně byl přiznán řádný starobní důchod ve výši 11 546 Kč. Po všech meziročních valorizacích a dvou mimořádných valorizacích v letošním roce má paní Ilona měsíční starobní důchod ve výši 18 911 Kč. Měsíční částka starobního důchodu se paní Iloně během let zvýšila o 7365 Kč (18 911 Kč − 11 546 Kč).

Paní Marie odešla rovněž v roce 2010 do starobního důchodu, její osobní vyměřovací základ byl ve výši dvojnásobku průměrné mzdy, tj. 47 902 Kč, a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Marii byl přiznán řádný starobní důchod ve výši 13 484 Kč. V roce 2022 po všech meziročních valorizacích a dvou mimořádných valorizacích má paní Marie starobní důchod ve výši 21 904 Kč. Měsíční částka starobního důchodu se paní Marii zvýšila o 8420 Kč (21 904 Kč − 13 484 Kč).

TIP: O kolik se vám od 1. 9. 2022 zvýšil důchod?

Vyšší důchod = vyšší růst v čase

Během let se z důvodu valorizace v korunovém vyjádření zvyšují důchody lidem s vyššími příjmy více než lidem s nižšími příjmy, jak jsme vypočítali v praktickém příkladu. Tento aspekt by měli zohlednit i lidé, kteří přemýšlí, zdali odejdou do trvale kráceného předčasného důchodu, nebo řádného starobního důchodu.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 102 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY