Potřebujete si odskočit a poprosíte kamarádku, aby obsluhovala za vás? Riskujete pokutu

07.12.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Potřebujete si odskočit a poprosíte kamarádku, aby za vás na chvíli obsluhovala? Dopouštíte se umožnění nelegální práce, za což vám hrozí výpověď a vašemu záskoku desetitisícové pokuty.

Obsluhování za pultem či za kasou bývá často spojeno i s klasickým problémem, co dělat, když si potřebujete odskočit nebo se třeba naobědvat. Zvláště, když jste na prodejně sami a nemáte kolegu, který by vás vystřídal.

Někdy jde vše lehce, zamknete na chvilku prodejnu, když zrovna nemáte zákazníky, odskočíte si do zázemí a za 5 minut zase otevřete. Pokud ale pracujete například v trafice, která má vyskládané panely a stojany i před prodejnou, znamená každé odskočení na malou zároveň nutnost vše sklidit, zamknout provozovnu, pak si odskočit a zase prodejnu otevřít a vše vyskládat ven. Celá akce může zabrat i 15 minut. A tohle absolvujete během 12hodinové směny třeba šestkrát.

Zdroj: Shutterstock

Poprosím kamaráda nebo rodinu, ať prodejnu pohlídají

Ne každému se ale chce během směny několikrát opakovat tento postup, který je zdlouhavý a zdržující. Když jsou na směně dva pracovníci, snadno se domluví a navzájem zastoupí. Když je tam pracovník jen jeden, nemá si komu říct. Z toho pak plynou situace, kdy pracovníci využijí toho, že se zrovna zastaví kamarád, známý nebo někdo z rodiny. Je mnohem snazší poprosit někoho takového, aby na chvíli pohlídal provozovnu, zatímco vy si odskočíte. Zdánlivě jde o nevinnou laskavost, ale podle zákoníku práce riskujete pokutu v řádech desetitisíců.

Tip: Musí vám zaměstnavatel proplácet výdaje související s prací z domu?

Dopustili jste se nelegální práce

Podle zákona totiž jde o tzv. nelegální práci. Zákon o zaměstnanosti totiž definuje nelegální práci jako závislou práci, kterou vykonává fyzická osoba mimo pracovně právní vztah.


§ 5 zákona o zaměstnanosti:

Pro účely tohoto zákona se rozumí

e) nelegální prací

1. závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah,


Což prakticky plně splňuje uvedený příklad zkraje článku. Stačí, aby za vás na chvilku obsluhovala například dcera, kamarádka, dobrý známý. Pokud nemají k výkonu práce smlouvu se zaměstnavatelem, která je k obsluhování opravňuje, jde o nelegální zaměstnávání, protože vykonávají práci bez smlouvy.


§ 139 zákona o zaměstnanosti:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

c) vykonává nelegální práci,

d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,

f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.

 

Kdo se čeho dopustil a komu hrozí trest?

Trest v takovém případě hrozí prakticky všem zúčastněným. V první řadě tomu, kdo vykonává záskok. Tím, že poprosíte například dceru či kamarádku, aby za vás na chvíli obsluhovala, abyste si odskočili, riskujete, že ji dostanete do průšvihu. V tu chvíli vám totiž nejen prokazuje laskavost, ale pracuje načerno. A za to jí hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Pokud vy pracujete například v dané trafice jako zaměstnanec a poprosíte vaši dceru či kamarádku, aby za vás zaskočila, porušujete zákoník práce. „Pokud by se zaměstnanec pracující v trafice dopustil takového jednání, jednalo by se o porušení pracovní kázně, neboť výkon své práce přenechá třetí, pro zaměstnavatele zcela neznámé, osobě,“ uvedl pro Finance.cz advokát Adam Valíček z advokátní kanceláře Valíček & Valíčková.

Za porušení pracovní kázně samozřejmě hrozí postih vám, a to výpověď. Buď standardní s dvouměsíční výpovědní lhůtou, nebo okamžité zrušení pracovního poměru. Záleží, jestli zaměstnavatel vyhodnotí vaše jednání jako závažné porušení pracovní kázně nebo porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.

Pokud jste v pozici majitele, který zmíněnou trafiku vlastní, a přemluvíte známého, aby za vás na chvíli zaskočil, pak jste vy ten, kdo zaměstnává načerno, za což vám hrozí postih. „Sankce, která může být udělena, se pohybuje v rozmezí od 50 000 Kč až do 10 000 000 Kč. Musí však být naplněny všechny znaky práce načerno, vč. práce podle pokynů a ve vztahu jeho nadřízenosti zaměstnavatele, což ji odlišuje od občasné přátelské výpomoci, která je přípustná,“ říká Adam Valíček.

Tip: Chtějí po vás, abyste pracovali načerno? Nevyplatí se vám to

Je to jen chvilka, na to se nepřijde…

K podobnému chování často svádí i myšlenka, že je to přece jen chvilka, a opravdu by musela být náhoda, kdyby Inspektorát práce zrovna přišel na kontrolu ve chvíli, kdy jste si odskočili a obsluhuje někdo, kdo by správně neměl. Takto to ale nefunguje. Bohatě stačí, když takovou situaci Inspektorátu někdo nahlásí zpětně, on ji prošetří a dojde k závěru, že se situace opravdu stala a došlo tím k nelegálnímu zaměstnávání. Řešení a dokazování pak může být na dlouhé roky.

„Před lety jsem zastupoval klientku, která si během obědové pauzy odskočila na oběd a požádala svoji neteř, aby jí pohlídala prodejnu a obsluhovala zákazníky, pokud by došli. Inspektorát práce toto zjistil a udělil sankci ve výši 250 000 Kč, což tehdy byla nejnižší možná hranice. Soudní řízení jsme nakonec vyhráli, ale trvalo to několik let.“

JUDr. Adam Valíček, advokátní kancelář Valíček & Valíčková

 

Autor článku

Veronika Doskočilová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: Spotřebitel