Jak zajistit, že se rodina dostane k vašim penězům i po vaší smrti?

01.03.2024 | , Finance.cz
Spotřebitel


Chcete, aby se rodina dostala k vašim penězům i po vaší smrti? Pak musíte někomu udělit speciální disponentské oprávnění. A pokud si to nepohlídáte, může mít vaše nejbližší rodina po vaší smrti problém se k penězům dostat.

Téma smrti není většině lidí příjemné a je logické, že situace s ním spojené řeší jen neradi. Často pak odkládají například sepsání závěti, přepsání majetku, vypořádání vlastních záležitostí atd. Povinnost to samozřejmě není a vše nakonec nějak dopadne. Na druhou stranu včasné vyjasnění situace, případně udělení přístupů k majetku, může po vaší smrti vaší rodině usnadnit život alespoň po stránce finančního zajištění.

Zdroj: Depositphotos

Účet může uvěznit i peníze vašich blízkých

Představme si modelovou situaci. Jste muž, máte manželku a dvě malé děti. Vy pracujete a váš příjem je zároveň hlavním příjmem rodiny. Vaše manželka také pracuje, ale jen na částečný úvazek. Zbytek času věnuje péči o domácnost a o dvě malé děti. Vše funguje a jste spokojeni.

Náhle se ale stane nečekaná událost, dojde k nehodě a vy zemřete. Pokud jste své manželce neudělili disponentská práva k vašemu účtu, nedostane se k vašim penězům několik měsíců. A to dokonce i v případě, že jsou její vlastní.

Tip: Některé věci smrtí nekončí. Co vše je potřeba zařídit, když vám zemře blízký?

Co se stane po vaší smrti?

Po vaší smrti budou z vašeho účtu dál odcházet nastavené platby, ale k účtu nikdo nebude mít přístup, dokud nedojde k dědickému řízení a dokud nebude uzavřeno. To může trvat i půl roku, rok, složitější případy se mohou táhnout i několik let. Během té doby nemůže nikdo nakládat s vaším majetkem, protože ještě zkrátka není úředně rozhodnuto, komu váš majetek patří. A to i kdyby byl dědic jen jeden nebo jste zanechali jasně vypovídající závěť. Úřední kolečko zkrátka chvíli trvá. 

Problémem může být i situace, kdy jste si na váš běžný účet posílali peníze vy i vaše žena, přičemž následně jste peníze z účtu využívali oba, vy z pozice majitele účtu, ona z pozice disponenta. Po vaší smrti totiž tato nastavení končí.

Tip: Kolik disponentů vám banka povolí k vašemu účtu

Na co má disponent právo?

Disponent je osoba, které dovolíte, aby do určité míry nakládala s penězi na vašem účtu. Takovou možnost dostane disponent jen s vaším souhlasem. A samozřejmě jen vy rozhodujete o tom, co disponentovi dovolíte a co už ne. 

Můžete mu například umožnit, aby:

  • nakládal s penězi na účtu ve stejném rozsahu jako vy,
  • prováděl transakce platební kartou, 
  • vybíral peníze z bankomatu,
  • přihlašoval se do internetového či mobilního bankovnictví,
  • vyzvedával výpisy z účtu a další korespondenci s účtem spojenou,
  • ověřoval si aktuální zůstatek na účtu atd.

A naopak mu nemůžete dovolit například možnost ustanovit dalšího disponenta, zrušit váš účet, požádat o vydání platební karty, sjednávat si doplňkové služby atd. I kdybyste chtěli, nejde to. Banky takovou možnost disponentům nepovolují.

O tom, jak dlouho bude disponent mít vámi svěřené pravomoci, rozhodujete také jen vy. Kdykoli se můžete rozhodnout jeho práva rozšířit, zúžit, nebo zcela zrušit. Nepotřebujete k tomu disponentův souhlas. Dokonce o tom nemusí ani vědět.

Problém nastává, když zemřete. V takovém případě standardní disponentská práva okamžitě končí.

Tip: Kdy vám banka může zrušit účet? Stačí i „ztráta důvěry“

Co udělá banka po vaší smrti

Jakmile banka zjistí, že jste zemřeli, okamžitě zablokuje přístupy k vašemu účtu. A pokud byla například manželka vaším disponentem, zruší banka i její přístupy k vašemu účtu. Banka v tu chvíli neřeší, jestli jsou na tomto účtu vaše společné peníze, nebo společné úspory. Jde o váš účet, vy jste majitel. Peníze na účtu jsou z pohledu banky vaše. A dokud nebude dědické řízení uzavřené, k penězům se nikdo nedostane.

Zřiďte speciální dispoziční právo

Pokud chcete předejít tomu, že vaši nejbližší budou odstřiženi od peněz na vašem účtu, musíte udělit některému z členů rodiny speciální dispoziční právo. To musí obsahovat informaci, že se jedná o dispoziční právo nejen za života majitele účtu, ale i po jeho smrti. Banky standardně zřizují tu první variantu, takže o variantu, kdy chcete udělit dispoziční právo platné i po vaší smrti, si musíte výslovně říct

V případě, že budete mít například s manželkou zřízenou tuto možnost disponentského oprávnění, dostane se k vašemu účtu i po vaší smrti. Bude tak moci například přenastavit pravidelné platby, použít peníze na účtu uložené na nějaké opravy, zařizování, zkrátka na běžné fungování domácnosti. 

Tip: Banka chtěla zrušit účet kvůli neaktuálním údajům, ty se však neměnily

Druhá možnost: účet se dvěma majiteli

Existuje ještě jedna možnost, jak zabránit tomu, aby se k vašim penězům po vaší smrti nikdo nedostal. Tou je založení běžného účtu se dvěma majiteli. Takovou variantu u nás ale nabízí jen mBank, viz článek Kde umí založit účet se dvěma spolumajiteli? Jen disponent stačit nemusí.

 

Autor článku

Veronika Doskočilová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 125 krát

Články ze sekce: Spotřebitel