Odškodnění za smrt zaměstnance a nemoc z povolání se zvýšilo

10.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


O kolik se pro rok 2023 zvýšila náhrada nemajetkové újmy pro pozůstalé a kdo všechno na ni má nárok? Jak se zvýšila náhrada nákladů spojených s pohřbem zaměstnance? A jak byly valorizovány renty na živobytí pro vdovy, vdovce a sirotky? Co vlastně mají tyto náhrady odškodnit?

Na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pro pozůstalé v případě, že zaměstnanec zemře v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, mají nárok:

  • jeho manžel, resp. manželka (event. registrovaný partner nebo partnerka),
  • dítě zemřelého zaměstnance (a to jak nezletilé, tak i zletilé čili dospělé, resp. jak dítě nezaopatřené, tak i výdělečně činné),
  • zaměstnancovi rodiče.

Odškodnění mohou získat i tzv. další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Půjde především o družku zaměstnance nebo druha zaměstnankyně.

Pro rok 2023 činí jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 786 200 Kč oproti dosavadním 741 000 Kč pro rok 2022. Má na ni nárok každý z pozůstalých samostatně. Pouze rodiče zaměstnance, pokud jsou oba naživu, se musejí rozdělit napůl, takže každý má nárok na 393 100 Kč. Odškodnění se valorizuje na základě nárůstu průměrné mzdy.

Tip: Vypočítejte si výši vašich odvodů na sociální pojištění v naší mzdové kalkulačce

Jak je vidět, o výši odškodnění vůbec nerozhoduje výše mzdy nebo platu zaměstnance. Částka odškodnění je stejně vysoká pro pozůstalého po zaměstnanci, který vykonával hůře placené pomocné práce, i pro pozůstalého po vysoce kvalifikovaném a nadstandardně odměňovaném zaměstnanci. O výši částky, kterou musí zaměstnavatel, resp. jeho pojišťovna vyplatit pozůstalým, tak nerozhodují výdělkové poměry zaměstnance, ale počet pozůstalých osob, které na ni mají nárok.

Zdroj: Depositphotos

Jednorázová náhrada odškodňuje smutek, renta nahrazuje vyživovací povinnost

Výše uvedené částky se vyplácejí jednorázově. Nejde o opakované odškodnění v podobě renty. Zatímco jednorázová náhrada odškodňuje smutek ze ztráty blízké osoby, renta nahrazuje materiální škodu, tedy výpadek příjmu, ztrátu živitele.

Výše renty se od výše výdělku zesnulého zaměstnance odvíjí. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých se vyplácí vdovám, vdovcům a sirotkům po zaměstnanci, popř. dalším osobám, kterým zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to měsíčně, dokud na ni mají nárok. Renty se vyplácejí jen do doby, do které by měl k jejímu příjemci zaměstnanec vyživovací povinnost, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku. Tento maximální limit se týká především vdovy nebo vdovce, naproti tomu nezaopatřené děti – sirotci ztratí nárok na rentu, jakmile nabudou schopnosti se samy živit, např. dokončením studia. Je to jako s výživným.

Náhrada se vyplácí ve výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě.

Anebo se vyplácí 80 % tohoto průměrného výdělku, pokud zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více osobám. Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se však odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. Renta se tak snižuje o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod. K případnému výdělku pozůstalých se však nepřihlíží. (Náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých ovšem nesmí úhrnem převýšit částku, která by jako tzv. úrazová renta náležela samotnému zaměstnanci, kdyby nezemřel).

Tyto renty byly pro rok 2023 rovněž valorizovány. Nárůst rent se odvíjí od valorizace důchodů. Průměrný výdělek zesnulého zaměstnance rozhodný pro výpočet výše renty, případně již dříve valorizovaný, se zvyšuje o 5,1 %. Valorizace se týká náhrad, na které vznikl nárok do 31. 12. 2022, netýká se rent, na které vznikl nárok 1. 1. 2023 a později.

Tip: Jak se zvýšily náhrady za zdraví poškozené pracovním úrazem a nemocí z povolání v roce 2023?

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

Maximální částka náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem, na kterou mají též nárok pozůstalí po zemřelém zaměstnanci, pro rok 2023 činí 59 000 Kč oproti dosavadním 55 600 Kč pro rok 2022. Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se však odečítá inkasované pohřebné.

Tip: Jak postupovat, když se vám stane úraz na zledovatělém chodníku?

 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ