Kdo může dostat k důchodu ještě doplatek na bydlení

21.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zbývá vám z důchodu po uhrazení nákladů na bydlení jen malá částka, která nestačí na to, abyste pokryli své základní potřeby na přijatelné úrovni? Možná, že můžete požádat o doplatek na bydlení.

Doplatek na bydlení je dávkou hmotné nouze společně s příspěvkem na živobytí a mimořádnou okamžitou pomocí. Nárok na tyto dávky máte v momentě, kdy po zaplacení nákladů spojených s bydlením vám nezbývá dostatečně velká částka na to, abyste mohli žít alespoň na minimální přijatelné společenské úrovni. Tedy příjem posuzovaných osob v domácnosti je pod hranicí životního minima.

O doplatek na bydlení mohou zkusit požádat pouze ti, kteří mají již přiznaný příspěvek na bydlení.

K tomu, aby mohl být vypočítán doplatek, je nutné znát výši příspěvku na živobytí. Příspěvek na živobytí se vypočítá jako rozdíl částky živobytí a příjmu sníženého o 30 % (v Praze o 35 %). Částka živobytí je stanovena individuálně na základě konkrétní ekonomické a sociální situace rodiny. U poživatelů starobního důchodu, u osob ve 3. stupni invalidního důchodu a u nezaopatřeného dítěte je částka živobytí ve výši životního minima.

Některé příjmy, ze kterých se stanovuje výše příspěvku na živobytí a následný doplatek na bydlení, se neberou v celé výši, ale počítá se pouze s jejich procentuální částí:

  • 70 % u příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání), příjmů z podnikání, příjmů z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění,
  • 80 % u příjmů z podpory v nezaměstnanosti, nemocenských dávek, náhrad mzdy,
  • 100 % u příjmů z výživného, pronájmu, přídavků na dítě, rodičovského příspěvku.

Nárok na doplatek na bydlení mají důchodci žijící v nájmu, ve vlastním bytě, ale i ti, kteří využívají služeb sociálních pobytových zařízení. Zažádat mohou i vlastníci objektů, které jsou určeny k individuální a rodinné rekreaci. To, zda výše nákladů na bydlení je adekvátní současné lokalitě, posuzují sami úředníci. Ti mnohdy navštíví danou domácnost, aby se přesvědčili, zda situace odpovídá tomu, co žadatelé dokládají. Podívejte se v praktických příkladech, jak výpočet vychází pro různé obyvatele:

Doplatky na bydlení jsou vypláceny v mnohem nižších částkách než příspěvek na bydlení. Často jsou to stovky či nízké tisíce. V případě, že by částka příspěvku na živobytí vyšla v záporné hodnotě, nevznikne ani nárok na doplatek na bydlení.

Tip: Jsou Češi osamělí vlci samotáři? Počet domácností jen s jedním obyvatelem prudce vzrostl

Doplatek na bydlení v důchodu

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1 – invalidní důchodkyně v Brně

Paní Burešové, která bydlí v Brně, byl přiznán invalidní důchod ve výši 5512 Kč. Za bezbariérový byt zaplatí 19 000 Kč měsíčně. Vznikne paní Burešové nárok na doplatek na bydlení?

Příspěvek na bydlení: 15 075 

Částka živobytí: 4860 Kč 

Příspěvek na živobytí:

70 % z 5512 = 3859 Kč

30 % z 3859 = 1158 Kč

3859 − 1158 = 2701 Kč

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí − příjem snížený o 30 %

4860 − 2701 = 2159 Kč

Doplatek na bydlení:

Vzorec doplatku na bydlení: (náklady na bydlení − příspěvek na bydlení) − [(příjem + příspěvek na živobytí) − částka živobytí]

(19 000 − 15 075) − [(3859 + 2159) − 4860] 

3965 − 1158 = 2807 Kč

Paní Burešová má nárok na doplatek na bydlení ve výši 2807 Kč.

Příklad 2 – manželé důchodci v nájemním bytě v Praze

Paní Krutišová žije s manželem v nájemním bytě v Praze. Měsíční náklady na bydlení mají ve výši 20 000 Kč. Jejich důchod činí měsíčně 25 000 Kč. Vznikne manželům nárok na doplatek na bydlení?

Příspěvek na bydlení: 9229 Kč

Částka živobytí: 4470 Kč + 4040 Kč = 8510 Kč

Příspěvek na živobytí:

70 % z 25 000 = 17 500 Kč

35 % z 17 500 = 6125 Kč

17 500 − 6125 = 11 325 Kč

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí − příjem snížený o 35 %

8510 – 11 325 = −2815 Kč

Manželům nárok na doplatek nevznikne, jelikož příspěvek na živobytí vyšel v záporné hodnotě.

Příklad 3 – samotná důchodkyně v nájmu v Luhačovicích

Paní Křečková bydlí v nájemním bytě v Luhačovicích. Za náklady spojené s bydlením zaplatí celkem 15 000 Kč. Důchod pobírá ve výši 5000 Kč. Vznikne paní Křečkové nárok na doplatek na bydlení?

Příspěvek na bydlení: 12 237 Kč

Částka živobytí: 4860 Kč

Příspěvek na živobytí:

70 % z 5000 = 3500 Kč

30 % z 3500 = 1050 Kč

3500 − 1050 = 2450 Kč

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí − příjem snížený o 30 %

4860 − 2450 = 2410 Kč

Doplatek na bydlení:

Vzorec doplatku na bydlení: (náklady na bydlení − příspěvek na bydlení) − [(příjem + příspěvek na živobytí) − částka živobytí]

(15 000 − 12 237 Kč) − [(3500 + 2410) − 4860]

2763 − 1050 = 1713

Paní Křečková má nárok na doplatek na bydlení ve výši 1713 Kč.

Příklad 4 – samotný důchodce v nájmu v Olomouci

Pan Velký žije sám v Olomouci v nájemním bytě. Za celkové náklady spojené s bydlením zaplatí 14 000 Kč. Jeho starobní důchod je ve výši 16 000 Kč. Bude mít pan Velký nárok na doplatek na bydlení?

Příspěvek na bydlení: 9200 Kč

Částka živobytí: 4860 Kč

Příspěvek na živobytí:

70 % z 16 000 = 11 200 Kč

30 % z 11 200 = 3360 Kč

11 200 − 3360 = 7840 Kč

Vzorec příspěvku na živobytí: částka živobytí − příjem snížený o 30 %

4860 − 7840 = −2980 Kč 

Panu Velkému nárok na doplatek na bydlení nevznikne, jelikož částka živobytí vyšla v záporné hodnotě.


Čtěte také:

Na co máte nárok, když s někým spoluvlastníte byt a chcete vyplatit?

Z vyřízení příspěvku na bydlení online byly tři cesty na úřad práce

Výdělky v předčasném důchodu jsou limitované, v řádném už ne

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY