Máte to daleko do nového zaměstnání? Můžete si požádat o příspěvek na dojížďku

14.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nastupujete po evidenci na Úřadu práce do nového zaměstnání mimo své trvalé bydliště? Možná, že vám vzniká nárok na příspěvek na dojížďku. Co musíte splnit a v jaké výši se tento příspěvek pohybuje?

Příspěvek na dojížďku je obecně určen těm žadatelům, kteří končí v evidenci Úřadu práce a čeká je nástup do nového zaměstnání, které je mimo jejich trvalé bydliště.

Finanční podpora má alespoň částečně pomoci s úhradou nákladů, které vzniknou zaměstnanci v souvislosti s cestou do zaměstnání.

Jak požádat o příspěvek na dojížďku?

Zdroj: Shutterstock

Jak požádat o příspěvek na dojížďku?

Nárok na příspěvek nevzniká automaticky, proto si o něj musí zájemce zažádat. Žádost o příspěvek na dojížďku lze vyplnit online, nebo přinést osobně na pobočku Úřadu práce ČR podle trvalého bydliště žadatele. Rovněž musí být žádost podaná nejpozději do 30 kalendářních dnů od vzniku pracovního poměru.

Co musíte splnit, aby vám Úřad práce vyplatil příspěvek na dojížďku?

K tomu, aby mohl žadatel příspěvek na dojížďku pobírat, je nutné splnit zákonné podmínky.

Požádat o příspěvek mohou ti zájemci, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců. Kratší doba než 5 měsíců stačí u těch osob, kterým ÚP nedokáže zprostředkovat práci v místě bydliště kvůli jejich zdravotnímu stavu, nedostačující kvalifikaci nebo péči o dítě.

Příspěvek ÚP poskytne také žadatelům a uchazečům o zaměstnání, kteří přišli o zaměstnání kvůli hromadnému propouštění.

Žadatel o příspěvek bude vyzván také k tomu, aby doložil potvrzení, která dokazují, že nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu a celnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Tato potvrzení mu vydají samotné instituce, nebo si je může vyžádat sám Úřad práce se souhlasem žadatele.

V situaci, kdy by se zjistily nedoplatky, bude muset žadatel prokázat, že dluhy řádně splácí (splátkový kalendář).

Pracovní úvazek zaměstnance musí být delší než 6 měsíců

Pro to, aby vznikl zaměstnanci nárok na příspěvek, musí mít pracovní úvazek sjednán na dobu neurčitou, nebo delší než 6 měsíců.

Příspěvek nebude poskytnut tehdy, pokud zaměstnanec u zaměstnavatele již pracoval v posledních 24 měsících.

Výše sjednané měsíční mzdy v pracovní smlouvě žadatele nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí z předcházejícího roku, ta aktuálně činí 39 306 Kč. Příspěvek Úřad práce vyplácí jen po dobu 12 měsíců.

Příspěvek na dojíždění se nevyplácí rovněž těm žadatelům, kteří dojíždějí za prací do zahraničí.

Výše příspěvku je závislá na vzdálenosti trvalého bydliště zaměstnance od zaměstnání

Výše příspěvku na dojížďku se odvíjí od vzdálenosti, kterou musí zaměstnanec do nového zaměstnání překonávat, pohybuje se ve výši od 1000 Kč do 3500 Kč. U vzdálenosti do 10 km se příspěvek poskytuje pouze v situaci, kdy v daném úseku nefunguje žádná veřejná doprava, kterou by zaměstnanec mohl využít.

Zaměstnanec pro výplatu příspěvku musí každý měsíc doručit Úřadu práce výplatní lístek, aby mohli úředníci posoudit, zda se vejde do zákonem stanovené mzdy. Příspěvek se tedy vyplácí každý měsíc, nejdéle však 12 měsíců.

Vzdálenost od místa trvalého bydliště

Výše měsíčního příspěvku

do 10 km (včetně)

1000 Kč

nad 10 km – do 25 km (včetně)

1500 Kč

nad 25 km – do 50 km (včetně)

2500 Kč

nad 50 km

3500 Kč

Zdroj: Úřad práce

Žadatel může příspěvek čerpat na pohonné hmoty, jízdenky, ubytování, ale i hlídání dětí.


Čtěte také: Co s nevyčerpanou dovolenou, když končíte v zaměstnání?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY