Zdanění práce za průměrnou mzdu je nejvyšší v Belgii, i Slováci platí víc než Češi

23.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové daně ze mzdy tvoří rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance. Podívejme se, jak se liší zdanění práce u průměrné mzdy v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

V Česku odvádějí zaměstnanci ze své hrubé mzdy zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmů. Zaměstnavatelé navíc platí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Zdanění práce je tedy vyšší, než se na první pohled zdá, neboť do celkového zdanění práce je nutné zahrnout právě i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

Tip: Spočítejte si svoji mzdu v naší kalkulačce

Zdroj: Depositphotos

Výpočet u průměrné mzdy

Níže v tabulce si vypočteme zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, pokud uplatňuje při výpočtu daně z příjmů pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Zdravotní pojištění činí 4,5 % a sociální pojištění 6,5 % z hrubé mzdy. Daň z příjmů je 15 % z hrubé mzdy, přičemž vypočtená daň z příjmů je ponížena o slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč měsíčně.

Na sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance 24,8 % z hrubé mzdy a na zdravotní pojištění 9 % z hrubé mzdy. Mimo základní daňovou slevu, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, se ve výpočtu neuplatňuje žádná jiná daňová sleva ani daňové zvýhodnění na děti.

Průměrná mzda za celý kalendářní rok 2022 činila dle údajů ČSÚ 40 353 Kč, po zaokrouhlení na celé stokoruny 40 400 Kč. Právě u takto vysoké mzdy si vypočteme zdanění práce podle legislativy roku 2023 (výpočet je stejný, jako byl v roce 2022).

Text

Částka

Hrubá mzda

40 400 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(40 400 Kč × 9 %)

3636 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(40 000 Kč × 24,8 %)

10 020 Kč

Mzdové náklady

(40 400 Kč + 3636 Kč + 10 020 Kč)

54 056 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(40 400 Kč × 4,5 %)

1818 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(40 400 Kč × 6,5 %)

2626 Kč

Daň z příjmů před slevami

(40 400 Kč × 15 %)

6060 Kč

Sleva na poplatníka

2570 Kč

Daň z příjmů

(6060 Kč − 2570 Kč)

3490 Kč

Čistá mzda zaměstnance

(40 400 Kč − 1818 Kč − 2626 Kč − 3490 Kč)

32 466 Kč

Daně ze mzdy celkem

(54 056 Kč − 32 466 Kč)

21 590 Kč

Zdanění práce v ČR

(21 590 Kč : 54 056 Kč, v %)

39,94 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Zdanění v zemích OECD

Přestože jsou všechny země OECD vyspělé, jsou mezi nimi významné rozdíly ve zdanění práce. Ve 13 členských zemích OECD bylo zdanění práce v roce 2022 u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu (nezdanitelnou položku), vyšší než v Česku, a sice:

  • V Belgii (53,0 %), v Německu (48,3 %), v Rakousku (47,8 %), ve Francii (47,0 %), v Itálii (45,9 %), ve Finsku (43,1 %), ve Slovinsku (42,8 %), ve Švédsku (42,4 %), v Portugalsku (41,9 %), na Slovensku (41,6 %), v Maďarsku (41,2 %), v Lotyšsku (40,6 %) a v Lucembursku (40,4 %).
  • Nejnižší zdanění práce bylo v Chile (7,0 %), na Novém Zélandu (20,1 %), v Mexiku (20,4 %), ve Švýcarsku (23,4 %), v Izraeli (23,6 %), v Koreji (24,2 %), v Austrálii (26,9 %), v USA (30,5 %) a ve Velké Británii (31,5 %).
  • Nižší zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu než v Česku je ještě v Kanadě (31,9 %), na Islandu (32,5 %), v Japonsku (32,6 %), v Polsku (33,6 %), v Irsku (34,7 %), v Nizozemí (35,5 %), v Dánsku (35,5 %), v Norsku (35,7 %), v Řecku (37,1 %), v Turecku (37,2 %), v Litvě (38,2 %), v Estonsku (39,0 %) a Španělsku (39,5 %).  

Pramen: OECD, OECD Tax Database, I.5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ