Komu se nevyplatí plánované „zprůměrování“ příjmů manželů pro výpočet důchodu

02.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jednou z plánovaných důchodových novinek ve vládou navrhovaném balíčku je zavedení „společného vyměřovacího základu“ pro manžele. Ten by měl zajistit podobnou výši měsíčního důchodu pro oba manžele. Rozpočítání vyměřovacích základů má být dobrovolné. Komu by se tento krok nevyplatil?

Z důvodu péče o děti a domácnost mají ženy zpravidla nižší měsíční důchod než muži, neboť skloubit kariéru a péči o domácnosti je složité a častěji využívají práci na zkrácený úvazek. Jestliže úspěšně projde legislativním procesem sdílení vyměřovacích základů manželů, budou mít manželé, kteří by této legislativní novinky využili, za období manželství stejně vysoké vyměřovací základy, protože by se zprůměrovaly, což by znamenalo při odchodu do důchodu obdobně vysokou státní penzi.

V jakých případech se to zřejmě nebude vyplácet? 

Zdroj: Shutterstock

Když je jeden z manželů starší

V praxi není ničím výjimečným, že jeden z manželů je starší o více let. V budoucnu má být důchodový věk shodný pro muže i ženy. Počet vychovaných dětí již nebude ženám důchodový věk snižovat. Starší z manželského páru tedy bude moci odcházet do starobního důchodu relativně o hodně let dříve. Jestliže bude odcházet do důchodu dříve ten z manželského páru, který měl v produktivním věku citelně vyšší příjem, potom by nebylo „zprůměrování příjmů“ pro rodinu výhodné, neboť by začal pobírat nižší důchod, než kdyby manželé na legislativní novinku nepřistoupili.

Vládní balíček opatření 2023: Zvýšení minimální výše důchodů, dvě sazby DPH, nárůst odvodů pro OSVČ

Další důchodové nároky

Jednotlivé roční vyměřovací základy hrají roli i při případném výpočtu pozůstalostního důchodu nebo invalidního důchodu. I když pro některé manželské páry bude vypadat atraktivně si během manželství „zprůměrovat příjmy“, s ohledem na případné všechny důchodové nároky to nebude muset být výhodné.

Co když je jeden z manželů OSVČ?

V praxi mají osoby samostatně výdělečně činné zpravidla citelně nižší státní důchody než zaměstnanci. Rozhodujícím příjmovým údajem za každý příslušný rok totiž není roční příjem, roční obrat ani roční zisk, ale vyměřovací základ, kterým je zpravidla polovina hrubého zisku. Zejména OSVČ využívající výdajový paušál tak mohou mít následně výrazně nižší starobní důchod, než odpovídá jejich finanční situaci během podnikání.

V případě, že bude jeden z manželů OSVČ a druhý zaměstnancem, může být naopak využití institutu sdílení ročního vyměřovacího základu zajímavým řešením. Při výpočtu starobního důchodu je totiž významným způsobem zastoupen prvek solidarity. Lidé s velmi vysokými příjmy mají nízký náhradový poměr a naopak lidé s nízkými příjmy vysoký náhradový poměr.

Podle aktuálně platné legislativy může nastat situace, že zprůměrování příjmů v jednotlivých letech může manželům v souhrnu přinést vyšší státní důchod, než by tomu bylo v případě, že by se každému z nich vypočítal starobní důchod samostatně. V budoucnu bude samozřejmě záviset na tom, jak se změní výpočtová formule důchodu.

Tip: Důchodový portál MPSV

Více uzavřených manželství

Někteří lidé uzavírají během svého života více manželství. V případě sdílení ročních vyměřovacích základů během produktivního života s více manželkami/manžely bude moci následně docházet k nepříjemným situacím, např. nejvíce se zprůměrováním ročních vyměřovacích základů přispělo bývalé manželce/manželovi, a přitom se manželé rozvedli ve zlém, ale z důvodu snížení důchodu je na tom finančně hůře aktuální manželka/manžel.

Každý manželský pár se nachází v jiné osobní, životní a majetkové situaci, před případným vstupem do dobrovolného „zprůměrování“ příjmů pro důchodové účely bude vhodné vše pečlivě zvážit.

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY