Vláda představila úsporný balíček: zvýšení minimální výše důchodů, 2 sazby DPH, nárůst odvodů pro OSVČ a další změny

11.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vláda dnes, 11. května 2023, představila balíček úsporných opatření, který má za úkol stabilizovat státní rozpočet. Týká se především regulace výdajových stránek rozpočtu. Plánované změny nejvíce ovlivní současný důchodový systém.

Vládní projekt obsahující změny v daních a důchodovém systému pojmenoval premiér Petr Fiala jako „Česko ve formě“.

„Tento název vystihuje hlavní společný cíl této vlády, tedy dostat opět naši republiku do situace, kdy zásadně změníme trend rostoucího zadlužování našeho státu, a tedy zadlužování budoucí generace,“ sdělil na tiskové konferenci Petr Fiala.

Současný dluh na důchodovém účtu je 17 miliard korun. Pokud by vláda neregulovala důchody v současné situaci, došlo by k tomu, že na důchodovém účtu nebude dostatek financí k pokrytí důchodových výdajů. Tento nedostatek by pak mohl stát řešit extrémním zdaněním. Tomu se ale vláda chce prostřednictvím navrhovaných změn vyhnout. Nyní bude muset své vize prosadit také v Parlamentu ČR.

Zdroj: Depositphotos

Změna ve výpočtu nově přiznaných důchodů

Vláda plánuje od roku 2026 měnit parametry výpočtu nových důchodů. Výsledkem má být zpomalení růstu nových důchodů o 150–200 Kč ročně. Novým opatřením chce vláda zamezit tomu, aby přiznané důchody rostly rychleji než průměrná mzda. (Návrh účinnosti: leden 2026)

Reformou projdou i předčasné důchody           

Cílem nového opatření je, aby do předčasných důchodů odcházeli pouze ti, kteří pracovali v těžkých pracovních podmínkách. Do předčasného důchodu budou moci žadatelé odejít nejdříve 3 roky před dosáhnutím řádného důchodového věku, pokud se minimálně 40 let podíleli na odvodu důchodového pojištění. (Návrh účinnosti: září 2023)

Tip: Spočítejte si důchod podle aktuálně platných pravidel

Vláda začne evidovat počty DPP

Další důchodové opatření se má týkat regulace počtu více sjednávaných prací na dohody o provedení práce, ze kterých se do daného limitu nemusí odvádět žádné pojistné. Někteří pracovníci upřednostňují pouze tyto úvazky vůči klasickým pracovním poměrům. V důsledku toho se neúčastní na důchodovém pojištění, a tím pádem jim nevznikne nárok na důchod. Vláda chce začít výdělky z DPP počítat do celkové sumy, nikoliv zvlášť, jako tomu je v současné době. Díky tomu zamezí, aby měl pracovník více sjednaných dohod, aniž by se účastnil na důchodovém pojištění. (Návrh účinnosti: leden 2024)

Odvody na sociální pojištění pro OSVČ se zvýší

Až 60 % OSVČ odvádí pojištění v minimální výši. Kvůli tomu je jim následně přiznán velice nízký důchod a musejí se často obracet na stát pro vyplacení některých sociálních dávek.

Z toho důvodu plánuje vláda zvýšit minimální vyměřovací základ pro odvod důchodového pojištění ze současných 25 % z průměrné mzdy na 40 %. Ke zvýšení procent nemá dojít naráz, ale postupně, během 3 let. (Návrh účinnosti: leden 2024 s náběhem ve třech letech)

Společný vyměřovací základ manželů

Ženám v důsledku mateřství a rodičovství vzniká nárok na menší důchod. Vláda na tuto skutečnost již reagovala v minulém roce zavedením tzv. výchovného. Nyní chce přijít s dobrovolným opatřením pro manžele. Ti se budou moci dohodnout, že odvody sociálního pojištění budou za dobu trvání manželství započítané společně. Tímto krokem by manželé v budoucnu získali velmi podobný důchod. (Návrh účinnosti: leden 2027)

Úprava vdovských a vdoveckých důchodů

Nárok na vdovský důchod v současné době zaniká (při nesplnění zákonných podmínek) po jednom roce. Přiznání důchodu se ale může obnovit, pokud zákonné podmínky, pro které osoba může pobírat tento druh důchodu, nastanou do 2 let od zániku nároku. Tuto obnovovací lhůtu chce stát prodloužit na 5 let od skončení pobírání vdovského důchodu. (Návrh účinnosti: leden 2025)

Zvýšení garantované minimální výše důchodu

Vládní balíček počítá se zvýšením minimální procentní výměry ze 770 Kč na 10 % průměrné mzdy. Podle tohoto opatření by současný minimální důchod vyšel na 8080 Kč. Za současných podmínek vychází minimální důchod pouze na 4810 Kč. (Návrh účinnosti: leden 2025)

 

Daňové reformy a další změny, které mají za cíl omezit výdaje státu

Vedle důchodových změn představila vláda také „Ozdravný balíček“, prostřednictvím něhož chce snižovat výdaje státu následujícími opatřeními. Navrhované změny by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2024.

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Vládní návrh plánuje navýšit nutnou dobu získaného důchodového pojištění při opětovné žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Stát sníží výdaje na podporu stavebního spoření

Stát začne přispívat na stavební spoření maximálně 1000 Kč ročně. To se má týkat jak nově vzniklých smluv, tak i těch již uzavřených. Stát svoje rozhodnutí zdůvodňuje například tím, že stavební spoření již v současné době ztratilo význam, protože jej lidé využívají často k jiným účelům, než pro které vzniklo.

Zvýšení ceny dálničních známek

Další změnou je navýšení ceny za dálniční známku ze současných 1500 Kč na 2300 Kč za rok. Cena dálniční známky se má taky pravidelně valorizovat podle výše inflace.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Současná daň z příjmu pro právnické osoby je ve výši 19 %. Vláda navrhuje tuto sazbu zvýšit na 21 %. S vyšší hranicí daně z příjmu PO se tak ČR dostane k evropskému průměru.

Pouze 2 sazby DPH

ČR má nyní 3 sazby daně z přidané hodnoty. Vláda do budoucna počítá pouze se zachováním základní daně ve výši 21 % a k tomu přidá druhou sazbu ve výši 12 %, která se bude vztahovat na potraviny, léky, vodné a stočné, zdravotní pomůcky apod. Výjimku dostanou knihy, u kterých bude nulová daň z přidané hodnoty.

Zvýšení daní u tabákových výrobků a hazardních her

Prezentovaný vládní balíček počítá se zvýšením spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření a doutníků o 10 % v roce 2024 a o dalších 5 % v každém roce 2025–2027.

Daň z hazardních her se má zvýšit z 23 % na 30 %.


Čtěte také: Důchod v hotovosti už ne. Co musíte zařídit, aby vám chodil na bankovní účet?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY