Uprchlíci z Ukrajiny mohou získat příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením

13.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od 1. července 2023 se změnil systém v čerpání tzv. humanitární dávky, kterou mohou čerpat cizinci s udělenou dočasnou ochranou. Celková výše dávky se nyní počítá podle příspěvku na životní potřeby a započitatelných nákladů na bydlení.

Úkolem humanitární dávky je finančně zajistit životní potřeby rodiny a také náklady vzniklé v souvislosti s bydlením.

Humanitární dávka je stále poskytovaná Úřadem práce po udělení dočasné ochrany cizincům.

Do konce června 2023 byla humanitární dávka poskytována ve výši 5000 Kč po dobu 6 měsíců. Při delší době, tedy od 7. měsíce, a v případě, že si domácnost nemohla z prokazatelných důvodů zajistit příjmy, byla částka snížena na výši životního minima.

Zdroj: Depositphotos

Od 1. července 2023 se začala humanitární dávka (příspěvek na životní potřeby) poskytovat od 1. až do 5. měsíce (po dobu 150 dnů) ve výši životního minima. Stát tak začal vyplácet cizincům méně než 5000 Kč měsíčně. Nově se také pro výpočet celkové dávky berou v úvahu i započitatelné náklady na bydlení, jak uvádíme níže v článku.

Částka životního minima se navýší o 1,5násobek tehdy, pokud je pobírající osoba zdravotně hendikepovaná.

Jestliže rodina po 5. měsíci čerpání humanitární dávky nemá objektivní důvody pro nemožnost si zajistit své vlastní příjmy (např. zranitelné osoby) a zároveň se nesnaží o to, aby si zajistila příjem, je jí od následujícího šestého měsíce ponížena dávka na výši existenčního minima.

Výše příspěvku na životní potřeby od 1. do 5. měsíce (150 dnů)

Osoba

Výše příspěvku na životní potřeby

Dospělá osoba 

4860 Kč

Dospělá osoba se zdravotním postižením

7290 Kč

Dítě

3490 Kč

Dítě se zdravotním postižením

5235 Kč

Dítě od 6 do 10 let

4188 Kč

Zdroj: MPSV

Od 6. měsíce se výše příspěvku na životní potřeby snižuje

Příspěvek na životní potřeby se od začátku 6. měsíce snižuje na úroveň existenčního minima. Výjimku mají tzv. zranitelné osoby, pro které je dávka vyšší.

Mezi zranitelné osoby patří:

  • Děti do 18 let,

  • osoby pečující o dítě do 6 let věku,

  • osoby starší 65 let,

  • osoby pečující o osoby se zdravotním postižením,

  • studenti 19 až 26 let,

  • těhotné ženy,

  • osoby se zdravotním postižením.

Osoba

Výše příspěvku na životní potřeby

Dospělá osoba

3130 Kč

Dospělá zranitelná osoba

4860 Kč

Dospělá osoba se zdravotním postižením

7290 Kč

Dítě

3490 Kč

Dítě se zdravotním postižením

5235 Kč

Dítě od 6 do 10 let

4188 Kč

Zdroj: MPSV

Od 1. července 2023 začal stát uprchlíkům přispívat na bydlení

Do konce června 2023 platil ještě tzv. příspěvek pro solidární domácnost, který byl poskytovaný přímo majitelům nemovitostí, kteří ubytovávají cizince s dočasnou ochranou. Od 1. 7. 2023 příspěvek pro úhradu nákladů s bydlením společně s příspěvkem na úhradu životních potřeb dostávají přímo cizinci, kteří jej využijí při platbě nájmu.

Pro stanovení výše nákladů na bydlení je rozhodující, zda byt, ve kterém domácnost bydlí, je zapsán v tzv. evidenci bytů. V případě, že byt v této evidenci zapsaný není, automaticky se náklady na bydlení poskytnou jen ve výši 80 %. Evidence slouží pouze pro zapsání bytů a nájemních smluv. Například ubytovny do ní zapsat nelze.

Návod, jak mohou přihlásit majitelé svůj byt do evidence bytů, je k nalezení přímo v online aplikaci MPSV, kde lze byt přihlásit. Podmínkou pro uznání nároků na bydlení je také uzavření nájemní smlouvy mezi majitelem nemovitosti a žadatelem o dávku.

V případě, že bydlení užívá cizinec bezplatně, nebudou se pro výpočet humanitární dávky náklady na bydlení započítávat.

Započitatelné náklady na bydlení

Byt v evidenci
1 osoba 3000 Kč
2 osoby 6000 Kč
3 osoby 9000 Kč
4 osoby 12 000 Kč
5 a více osob 15 000 Kč

 

Prostory mimo evidenci a sdílené domácnosti
1 osoba 2400 Kč
2 osoby 4800 Kč
3 osoby 7200 Kč
4 osoby 9600 Kč
5 a více osob 12 000 Kč

Zdroj: MPSV

Tip: Započitatelné náklady na bydlení pro zranitelné osoby najdete na webu MPSV

Výpočet humanitární dávky

Pro výpočet celkové výše humanitární dávky se sečte celková výše dávek na životní potřeby za každého člena a výše nákladů na bydlení dle stanovené vyhlášky (viz tabulky). Od tohoto součtu se pak odečte celkový příjem rodiny. Výsledný rozdíl pak tvoří konečnou částku poskytnutou Úřadem práce.

Vzoreček pro výpočet humanitární dávky:

(Příspěvek na životní potřeby + započitatelné náklady na bydlení) − příjem = celková výše humanitární dávky.

Zažádat o humanitární dávku lze pod tímto odkazem.


Čtěte také: 

Neprodloužením dočasné ochrany pracovní poměr cizince končí

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 929 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY