Jedenáct omylů o rodičovském příspěvku v roce 2024

04.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Rodičovský příspěvek od 1. ledna 2024 vzrostl, ale pouze pro děti narozené v tomto roce. Rodičovský příspěvek náleží po skončení nároku na mateřskou, nebo ihned od narození dítěte, jestliže nárok na mateřskou nevznikl. Přitom ho dostanou všichni rodiče, nesleduje se splnění žádných podmínek, jako je tomu u mateřské. Podívejme se v 11 bodech, co je dobré vědět o rodičovském příspěvku.

Rodičovský příspěvek je možné čerpat do 3 let věku dítěte, přičemž nárok může uplatňovat jeden z rodičů. Vzhledem k tomu, že rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální pomoci, žádá se o něj na místně příslušném úřadu práce. Které nepravdy pobírání příspěvku provázejí? 

Zdroj: Shutterstock

Omyl číslo 1: Rodičovský příspěvek 350 000 Kč pro všechny rodiče

Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2024 zvýšil na 350 000 Kč, při narození více dětí současně na 525 000 Kč.

Na tento rodičovský příspěvek mají nárok pouze ti rodiče, jejichž děti se narodí od 1. ledna 2024.

Rodiče, kteří již rodičovský příspěvek pobírají, nebo se jim dítě narodilo před tímto datem, mají nárok na rodičovský příspěvek ve výši 300 000 Kč (450 000 Kč pro vícerčata).

Tip: Kalkulačka rodičovského příspěvku 2023 versus 2024

Omyl číslo 2: Vyšší příjem = vyšší souhrnný rodičovský příspěvek

Celková částka rodičovského příspěvku nezávisí na výdělku matky nebo otce před narozením dítěte, na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství.

Omyl číslo 3: Nelze pracovat

Během pobírání rodičovského příspěvku je možné mít vlastní příjem, ať už ze závislé činnosti (ze zaměstnání), nebo ze samostatné výdělečné činnosti (z podnikání). Do dvou let dítěte však platí omezení ohledně návštěv jeslí či obdobných zařízení.

Omyl číslo 4: Na druhé dítě rodičovský příspěvek propadá

V případě narození druhého dítěte před vyčerpáním celkové částky rodičovského příspěvku na staršího sourozence zbylá část rodičovského příspěvku nepropadá. V těchto případech je možné si při splnění zákonných podmínek požádat o jednorázové doplacení zbylé částky. Rodičovský příspěvek totiž náleží vždy pouze na nejmladší dítě v rodině.

Omyl číslo 5: Studentky mají snížený rodičovský příspěvek

Přestože doba studia nezakládá účast na pojištění, i studující matky mají nárok na stejnou souhrnnou částku rodičovského příspěvku jako výdělečně činné matky. Pro nárok na rodičovský příspěvek se, na rozdíl od mateřské, nesledují žádné jiné okolnosti ohledně průběhu pojištění.

Omyl číslo 6: Sleva na manželku náleží vždy

V případě, že druhý z rodičů nemá vlastní roční rozhodné příjmy vyšší než 68 tisíc Kč, je možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2023 uplatnit slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Rodičovský příspěvek se přitom do rozhodného příjmu nezapočítává.

To však neznamená, že na příjemce rodičovského příspěvku se uplatní daňová sleva vždy. Příjemce rodičovského příspěvku si totiž může přivydělávat nebo se rodičovský příspěvek začne pobírat až během roku a předchozí příjmy během roku 2023 jsou nad limit. Mateřská se do rozhodného příjmu počítá stejně jako příjem ze zaměstnání.

Od roku 2024 se zavádí vedle hranice příjmů ve výši 68 tisíc Kč další podmínka pro uplatnění slevy, a tou je péče manžela/manželky o dítě do 3 let věku.

Jestliže je uplatňována sleva na manžela/ku s průkazem ZTP/P, zvyšuje se od roku 2024 sleva na dani na částku 49 680 Kč.

Omyl číslo 7: Nehodnotí se do důchodu

Doba péče o dítě do 4 let věku se hodnotí pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění, což znamená, že toto období zvyšuje dobu pojištění, která ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Současně se dané období hodnotí jako vyloučená doba pojištění, což brání „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu (výdělku z dob produktivního života), ze kterého se počítá státní důchod.

Tip: Co se počítá do náhradní doby pojištění v rámci nároku na důchod?

Omyl číslo 8: Jednou přiznaný rodičovský příspěvek náleží jen jednomu rodiči

Rodičovský příspěvek je flexibilní dávkou státní sociální podpory, kdy lze při splnění „zákonných mantinelů“ měnit dobu pobírání a tím i jeho měsíční částku. Navíc se mohou oba rodiče během pobírání rodičovského příspěvku a péče o dítě vystřídat.

Omyl číslo 9: Příjemce příspěvku dostane i nemocenskou

Příjemce rodičovského příspěvku nemůže k této dávce čerpat ani nemocenskou (v případě vlastní nemoci), ani ošetřovné (v případě nemoci dítěte). Rodičovský příspěvek zohledňuje i tyto situace.

Může ovšem nastat situace, kdy je rodič zaměstnaný a pobírá rodičovský příspěvek, což za splnění podmínek možné je.

V tomto případě je účastníkem nemocenského pojištění a nemocenské dávky tomuto rodiči náleží, a to od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti, tak jako ostatním pojištěným. První dva týdny hradí zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy. V tomto případě je tedy souběh rodičovského příspěvku a nemocenských dávek možný.

Omyl číslo 10: Rodičovský příspěvek náleží po celou dobu rodičovské dovolené

V praxi pobírají někteří rodiče rodičovský příspěvek v maximální možné částce a vyčerpají jej dříve, než jim skončí rodičovská dovolená u zaměstnavatele. Tento postup je možný a rodičovský příspěvek se nemusí vyplácet po celou dobu rodičovské dovolené.

Omyl číslo 11: O příspěvek nelze žádat zpětně

O rodičovský příspěvek je vhodné si požádat včas, aby navazoval na mateřskou, neboť vyřízení nějakou dobu trvá (zákonná lhůta je 30 dní). Současně je však možné požádat i zpětně, a to až tři měsíce. Podat žádost lze i online.


Čtěte také: Rodičovská dovolená trvá nejdéle do 3 let věku dítěte. Jak je to s návratem do práce po jejím ukončení?

 

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY