Jak vysoká je základní sazba DPH v zemích EU?

18.07.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Pro státní rozpočty všech členských zemí Evropské unie je daň z přidané hodnoty zásadní a výnos z této daně je pro hospodaření státu klíčový. Základní sazba DPH se pohybuje od 16 % v Lucembursku po 27 % v Maďarsku.

Ve většině členských zemí Evropské unie je základní sazba DPH vyšší, než tomu bylo v minulých letech. Zvyšování nepřímých daní je jednodušší než přímých daní a finanční efekt velmi rychlý.

Za posledních 20 let se málokterá členská země Evropské unie vyhnula zvýšení základní sazby DPH. Ještě častěji než základní sazba DPH se však mění snížená (snížené) sazba (sazby) DPH, nebo se vybrané položky přesunují mezi jednotlivými daňovými sazbami.

Zdroj: Shutterstock

DPH je v EU vyšší než ve světě

Aktuální sazby DPH jsou v členských zemích EU značně vyšší než v ostatních vyspělých mimoevropských zemích světa. Mezi země, kde byla DPH zavedena nejdříve, patří např. Lucembursko, Velká Británie, Německo, Švédsko či Nizozemí. Původní sazba DPH přitom byla na dnešní poměry nízká a nepřesahovala zpravidla 12 %.

Tip: Kalkulačka výpočtu základu daně z přidané hodnoty

Vyšší DPH pocítí ve svých peněženkách všichni kupující

Daň z přidané hodnoty prodražuje každodenní nákupy všem občanům, bez ohledu na jejich finanční a majetkovou situaci. Lidé s nadprůměrnými příjmy utrácejí více za zboží a služby a v konečném efektu zaplatí více na dani z přidané hodnoty. Platbě daně z přidané hodnoty se však nelze vyhnout. Zatímco lidé s nízkými příjmy uplatňující daňové zvýhodnění na děti neplatí nic na dani z příjmů, a ještě čerpají daňový bonus od státu, platbě daně z přidané hodnoty se nemohou při každodenních nákupech vyhnout. Příjmové nároky jednotlivých evropských států stoupají, což se podepisuje i na zvyšování základní sazby DPH.

 

Jak se vyvíjí výše základní sazby DPH v jednotlivých zemích?

 • Belgii je dlouhodobě základní sazba DPH 21 %.
 • Bulharsku je dlouhodobě základní sazba DPH 20 %.
 • Česko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. 1. 2010 z 19 % na 20 % a od 1. 1. 2013 z 20 % na 21 %. Aktuálně se jedná o zredukování snížené sazby a přesunu komodit mezi sazbami v rámci konsolidace státního rozpočtu.
 • Dánsku je sazba DPH dlouhodobě 25 %, přitom je zde zavedena jednotná sazba DPH.
 • Estonsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. července 2009 z 18 % na 20 %.
 • Finsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. července 2010 z 22 % na 23 % a následně od 1. ledna 2013 z 23 % na 24 %.
 • Francie zvýšila od 1. ledna 2014 základní sazbu DPH z 19,6 % na 20 %.
 • Irsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. ledna 2012 z 21 % na 23 %.
 • Itálie zvýšila základní sazbu DPH od 17. září 2011 z 20 % na 21 % a poté od 1. října 2013 z 21 % na 22 %.
 • Chorvatsko zvýšilo od 1. března 2012 základní sazbu DPH z 23 % na 25 %.
 • Kypr zvýšil základní sazbu DPH od 1. března 2012 z 15 % na 17 % a poté od 14. ledna 2013 ze 17 % na 18 % a následně od 13. ledna 2014 z 18 % na 19 %.
 • Lotyšsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. ledna 2009 z 18 % na 21 %. Od 1. ledna 2011 byla sazba DPH již 22 % a od 1. července 2012 je zase na úrovni 21 %.
 • Litva zvýšila základní sazbu DPH od 1. září 2009 z 19 % na 21 %.
 • Lucembursko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. ledna 2015 z 15 % na 17 %, od letošního roku je snížena na 16 %.
 • Maďarsko od 1. července 2009 zvýšilo základní sazbu DPH z 20 % na 25 % a poté od 1. ledna 2012 z 25 % na 27 %.
 • Malta zvýšila základní sazbu DPH od 1. 1. 2004 z 15 % na 18 %.
 • Německo zvýšilo základní sazbu DPH od 1. 1. 2021 z 16 % na 19 %.
 • Nizozemí zvýšilo základní sazbu DPH od 1. října 2012 z 19 % na 21 %.
 • Polsko od 1. ledna 2011 zvýšilo základní sazbu DPH z 22 % na 23 %.
 • Portugalsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. července 2010 z 20 % na 21 % a následně od 1. ledna 2011 na 23 %.
 • Rakousku je dlouhodobě základní sazba DPH 20 %.
 • Rumunsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. července 2010 z 19 % na 24 %, od 1. ledna 2016 ji však zase snížilo na 20 % a od 1. 1. 2017 je opět 19 %.
 • Řecko zvýšilo základní sazbu DPH od 15. března 2010 z 19 % na 21 % a následně od 1. července 2010 z 21 % na 23 %, od roku 2016 činí 24 %.
 • Slovensko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. ledna 2011 z 19 % na 20 %.
 • Slovinsko od 1. července 2013 zvýšilo základní sazbu DPH z 20 % na 22 %.
 • Španělsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. července 2010 z 16 % na 18 % a následně od 1. září 2012 na 21 %.
 • Ve Švédsku je dlouhodobě základní sazba DPH 25 %.

Základní sazba DPH v Česku je z členských zemí Evropské unie na průměrné hodnotě. Vyšší je v 11 členských zemích, v dalších 5 zemích je na stejné úrovni a v 10 zemích je základní sazba DPH nižší.

Prameny: European Commission, "VAT Rules and Rates“

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ