10+1 tip pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti

23.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jednou ze základních finančních podpor rodin s dětmi v Česku je daňové zvýhodnění. V posledních letech se ve dvou vlnách daňové zvýhodnění na děti zvyšovalo. Víte, kolik je teď a co dalšího se vyplatí vědět o daňovém zvýhodnění?

Administrativa spojená s uplatněním daňového zvýhodnění je jednoduchá. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele při výpočtu měsíční čisté mzdy a OSVČ v daňovém přiznání. Nevyplňují se tedy žádné speciální formuláře a ani se o daňové zvýhodnění nežádá na nějakém úřadu. Je nutné jen doložit při narození dítěte jeho rodný list a prohlášení druhého z poplatníků do mzdové účtárny.

 1. Více dětí = větší daňové zvýhodnění?
 2. Daňové zvýhodnění může využít pouze jeden z rodičů?
 3. Mohou daňové zvýhodnění využít i prarodiče?
 4. Daňové zvýhodnění se uplatňuje pouze u jednoho zaměstnavatele
 5. Kdy budete mít nárok na daňový bonus?
 6. Nárok na daňové zvýhodnění zaniká dosažením do 26 let
 7. Daňové zvýhodnění a invalidní důchod
 8. Daňové zvýhodnění a výdajový paušál
 9. Daňové zvýhodnění a příjem dítěte
 10. Daňové zvýhodnění a prázdniny
 11. Má daňový bonus limit?

1) Počet dětí ovlivňuje výši daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je různé, pokud máte více dětí. Na první dítě máte nárok na 15 204 Kč, na druhé dítě je velikost slevy 22 320 Kč, třetí a každé další dítě vám dává nárok na 27 840 Kč. Pokud máte dítě se ZTP/P, výše slevy se zdvojnásobuje. 

TIP: Není nutné pořadí děti stanovovat podle věku. Pokud máte jedno dítě se ZTP/P, vyplatí se ho dát jako poslední v pořadí, protože pak je daňové zvýhodnění nejvyšší.

Shrnutí výše daňového zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na děti 2022, 2023

roční

měsíční

na první dítě

15 204 Kč

1267 Kč

na druhé dítě

22 320 Kč

1860 Kč

na třetí a každé další dítě

27 840  Kč

2320 Kč

na první dítě (pokud má ZTP/P)

30 408 Kč

2534 Kč

na druhé dítě (pokud má ZTP/P)

44 640 Kč

3720 Kč

na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P)

55 680 Kč

4640 Kč

2) Vždy jenom jeden z rodičů může pobírat daňové zvýhodnění

Nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. K uplatnění daňového zvýhodnění je potřeba doložit mzdové účetní potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Jestliže druhý z rodičů není zaměstnancem, doručí se mzdové účetní čestné prohlášení. Při podání daňového přiznání je nutné také přiložit čestné prohlášení, že druhý z rodičů daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Jak uplatnit daňové zvýhodnění na děti

Zdroj: Shutterstock

3) Nárok na daňové zvýhodnění mohou mít i prarodiče

Jestliže nemají rodiče dostatečné zdanitelné příjmy, aby mohli uplatnit daňové zvýhodnění, mohou daňové zvýhodnění uplatnit prarodiče. Vnuk nebo vnučka však musí žít ve společné domácnosti s prarodičem. V praxi se jedná zpravidla o situaci, že samoživitelka žije u svých rodičů, přičemž pobírá pouze rodičovský příspěvek.

4) Daňové zvýhodnění se uplatní pouze u jednoho zaměstnavatele

Někteří zaměstnanci pracují současně pro více zaměstnavatelů. Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat nejenom při práci na standardní pracovní poměr, ale i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Při práci pro více zaměstnavatelů je možné daňové zvýhodnění uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani, tzv. růžový formulář. V praxi se zpravidla podepisuje prohlášení k dani u zaměstnavatele, kde je práce vykonávána dlouhodobě, nebo u zaměstnavatele, kde je mzda či odměna vyšší.

5) Kdy může vzniknout nárok na daňový bonus?

Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů, vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů. Při čerpání daňového bonusu se tedy na dani z příjmů fyzických osob nezaplatí nic, a ještě se peníze od státu dostanou.

Pro uplatnění měsíčního daňového bonusu musí rozhodný příjem ze zaměstnání činit alespoň polovinu minimální mzdy, tedy 8100 Kč v roce 2022 (pro rok 2023 pak měsíčně 8650 Kč). Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít vlastní rozhodné příjmy za rok 2022 alespoň ve výši 97 200 Kč. Pro rok 2023 pak bude platit limit 103 800 Kč.

TIP: Vše, co potřebujete vědět o daňové slevě na děti

6) Daňové zvýhodnění lze čerpat do 26 let

Daňové zvýhodnění je možné čerpat na dítě v případě studia nejdéle do 26 let věku. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Např. při narození dítěte 24. května vznikne nárok na daňové zvýhodnění již za měsíc květen. Když studující dítě dosáhne věku 26 let např. 20. května, potom je rovněž možné uplatnit daňové zvýhodnění ještě za květen, neboť k 1. květnu ještě dítě nedosáhlo věku 26 let.

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě, které studuje, je nutné pravidelně dokládat potvrzením o studiu.

Tip: Jak se uplatňuje základní daňová sleva na poplatníka?

7) Dítě nesmí pobírat invalidní důchod třetího stupně

Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat i na studující dítě pobírající invalidní důchod I. nebo II. stupně, nikoliv však na dítě pobírající invalidní důchod III. stupně

8) Výdajový paušál a daňové zvýhodnění

Dříve nebylo možné, aby OSVČ využívající výdajové paušály při výpočtu daně z příjmů nárokovala daňové zvýhodnění na děti. To už od roku 2017 neplatí. V současné době můžou OSVČ využít slevu na děti za předpokladu, že splní limit šestinásobku minimální mzdy a že slevu na děti neuplatňuje druhý z rodičů. Nárok na uplatnění však zaniká osobám, které se přihlásily do paušálního režimu.

9) Dítě může mít vlastní příjem

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost přitom nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Při splnění zákonných podmínek může mít studující dítě i vlastní příjem a jeden rodičů může uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě.

Tip: Kdo může uplatnit slevu na manželku?

10) Daňové zvýhodnění náleží i během prázdnin

Jestliže studium pokračuje bez přerušení, uplatňuje se daňové zvýhodnění i během prázdnin. Jeden z rodičů může dokonce uplatnit daňové zvýhodnění i za maturanta během července a srpna, jestliže si dítě udělá poslední prázdniny a během letních měsíců nemá dítě příjmy zakládající účast na nemocenském pojištění.

11) Zrušení stropu pro daňový bonus

Maximální výše daňového bonusu byla dříve zastropována na částce 60 300 Kč. V roce 2021 však došlo v rámci daňového balíčku ke zrušení tohoto stropu. Někteří rodiče tedy z daní dostanou více peněz v podobě vyššího daňového bonusu.

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 42 krát

Články ze sekce: DANĚ