10 tipů pro uplatnění daňového zvýhodnění

19.05.2017 | Petr Gola, Finance.cz
DANĚ


Jednou ze základních finančních podpor rodin s dětmi v Česku je daňové zvýhodnění. Daňové zvýhodnění pro rok 2017 se na druhé a další dítě oproti loňsku zvýšilo. Co je dobré vědět o daňovém zvýhodnění?

Administrativa spojená s uplatněním daňového zvýhodnění je jednoduchá. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele při výpočtu měsíční čisté mzdy a OSVČ v daňovém přiznání. Nevyplňují se tedy žádné speciální formuláře a ani se o daňové zvýhodnění nežádá na nějakém úřadu.

1) Počet dětí ovlivňuje výši daňového zvýhodnění

Přestože došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě až v průběhu roku 2017, tak vyšší daňové zvýhodnění platí pro celý kalendářní rok 2017. Roční daňové zvýhodnění na první dítě za rok 2017 činí 13 404 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč.

2) Vždy jenom jeden z rodičů

Nárok na daňové zvýhodnění má vždy pouze jeden z rodičů. K uplatnění daňového zvýhodnění je potřeba doložit mzdové účetní potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Jestliže druhý z rodičů není zaměstnancem, tak se doručí mzdové účetní čestné prohlášení.

3) Nárok mohou mít i prarodiče

Jestliže nemají rodiče dostatečné zdanitelné příjmy, aby mohli uplatnit daňové zvýhodnění, tak mohou daňové zvýhodnění uplatnit prarodiče. Vnuk nebo vnučka však musí žít ve společné domácnosti s prarodičem. V praxi se jedná zpravidla o situaci, že samoživitelka žije u svých rodičů, přičemž pobírá pouze rodičovský příspěvek.

4) Uplatní se pouze u jednoho zaměstnavatele

Někteří zaměstnanci pracují současně pro více zaměstnavatelů. Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat nejenom při práci na standardní pracovní poměr, ale i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Při práci pro více zaměstnavatelů je možné daňové zvýhodnění uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani, tzv. růžový formulář. V praxi se zpravidla podepisuje prohlášení k dani u zaměstnavatele, kde je práce vykonávána dlouhodobě nebo u zaměstnavatele, kde je mzda či odměna vyšší.

5) Může vzniknout nárok na daňový bonus

Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při čerpání daňového bonusu se tedy na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic a ještě se peníze od státu dostanou. Pro uplatnění měsíčního daňového bonusu musí rozhodný příjem ze zaměstnání činit alespoň polovinu minimální mzdy, tedy 5 500 Kč. Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít vlastní rozhodné příjmy alespoň ve výši 66 000 Kč. Maximální roční částka daňového bonusu činí 60 300 Kč.

6) Nejdéle do 26 let

Daňové zvýhodnění je možné čerpat na díte v případě studia nejdéle do 26 let věku. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Např. při narození dítěte 24. května vznikne nárok na daňové zvýhodnění již za měsíc květen. Když studující dítě dosáhne věku 26 let např. 20. května, potom je rovněž možné uplatnit daňové zvýhodnění ještě za květen, neboť k 1. květnu ještě dítě nedosáhlo věku 26 let.

7) Dítě nesmí pobírat invalidní důchod třetího stupně

Daňové zvýhodnění je možné uplatňovat i na studující dítě pobírající invalidní důchod I. nebo II. stupně, nikoliv však na dítě pobírající invalidní důchod III. stupně.

8) Výdajový paušál a daňové zvýhodnění

Velmi oblíbeným způsobem stanovení základu daně z příjmu fyzických osob u osob samostatně výdělečně činných je využití výdajového paušálu. Sazba výdajového paušálu se přitom liší dle vykonávané činnosti. OSVČ uplatňující výdajový paušál nemohly v roce 2016 uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti. V daňovém přiznání za rok 2017 bude možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti i při využití výdajového paušálu, podmínkou je však uplatnění výdajového paušálu v novém režimu, tj. maximálně z miliónového příjmu.

9) Dítě může mít vlastní příjem

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost přitom nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Při splnění zákonných podmínek může mít studující dítě i vlastní příjem a jeden rodičů může uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě.

10) Daňové zvýhodnění náleží i během prázdnin

Jestliže studium pokračuje bez přerušení, tak se uplatňuje daňové zvýhodnění i během prázdnin. Jeden z rodičů může dokonce uplatnit daňové zvýhodnění i za maturanta během července a srpna, jestliže si dítě udělá poslední prázdniny a během letních měsíců nemá dítě příjmy zakládající účast na nemocenském pojištění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát 5 0.5

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.