Proč jsou letos počítané vdovské důchody nižší než loňské

07.09.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka vdovského důchodu závisí na tom, jak vysoký důchod pobíral zemřelý manžel, nebo na jak vysoký důchod by měl nárok. Rozhoduje tedy i výpočtová formule důchodu v daném roce, přičemž v loňském roce byla výhodnější. Jak vysoké jsou rozdíly mezi vdovskými důchody podle roku přiznání?

Muži se v průměru dožívají nižšího věku než ženy a zpravidla jsou v manželství starší, proto ČSSZ v praxi vyplácí mnohem více vdovských než vdoveckých důchodů. Z tohoto důvodu budeme v článku hovořit pouze o vdovských důchodech, přičemž podmínky jsou shodné i pro vdovecké důchody.

Zdroj: Shutterstock

Jak jsou vdovské důchody vysoké?

Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všichni důchodci stejně vysokou a v roce 2023 činí 4040 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel.

Tip: Kalkulačka vdovského důchodu v roce 2023

Příklad – Přiznání vdovského důchodu v roce 2022

Manžel paní Simony odešel do starobního důchodu v říjnu 2022, přičemž průměrnou mzdu za odpracované roky měl 38 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let, byl mu tedy přiznán starobní důchod 21 612 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 17 712 Kč).

Koncem listopadu bohužel manžel paní Simony zemřel a jí byl přiznán vdovský důchod ve výši 12 756 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 8856 Kč). Procentní výměra se vypočítala následovně: 17 712 Kč × 50 %. Paní Simona ještě nepobírá vlastní starobní důchod.

Tip: Věková podmínka u vdovského důchodu v příkladech

Od ledna 2023 se valorizovaly i vdovské důchody, základní výměra se zvýšila o 140 Kč a procentní výměra o 5,1 %. Po lednové valorizaci má paní Simona měsíční důchod v částce 13 348 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 9308 Kč).

Od června 2023 se opět valorizovaly i vdovské důchody, přičemž procentní výměra se zvýšila o 2,3 % a 400 Kč. Nyní v srpnu má tedy paní Simona měsíční vdovský důchod v částce 13 963 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 9923 Kč).

 

Příklad – Přiznání vdovského důchodu v roce 2023

V červnu odešel manžel paní Šárky do starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ měl 39 368 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let, přiznaný měsíční starobní důchod činil 20 934 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 16 894 Kč). Osobní vyměřovací základ měl manžel paní Šárky vyšší než manžel paní Simony z důvodu výhodnějšího přepočtu předchozích příjmů v roce 2023, než tomu bylo v roce 2022.

Koncem července manžel paní Šárky zemřel a jí byl přiznán vdovský důchod ve výši 12 487 Kč (základní výměra 4040 Kč + procentní výměra 8447 Kč). Procentní výměra vdovského důchodu paní Šárky činí polovinu procentní výměry starobního důchodu zemřelého manžela, vypočítala se jako 50 % z 16 894 Kč. Paní Šárka ještě není ve starobním důchodu.  

Paní Šárka má měsíční důchod nižší o 1476 Kč než paní Simona, přestože jejich manželé měli během produktivního věku stejné příjmy a získali stejnou dobu pojištění.

Vliv na výši vdovského důchodu má i rok přiznání důchodu zemřelému manželovi. Výpočtová formule v roce 2022 byla z důvodu dvou mimořádných valorizací výhodnější než v roce 2023. Při stejném průběhu pojištění zemřelého manžela vdovské důchody vyšší, než je tomu v letošním roce.


Čtěte také:

Vdovský důchod a důchodový věk v příkladech

Vdovský a vdovecký důchod v zákoně o důchodovém pojištění

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY