Jak bude vycházet starobní důchod v roce 2024

26.10.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Přestože se pro příští rok nemění samotná výpočtová formule starobního důchodu, budou penze vycházet jinak než v roce 2023. Důvodem je zvýšení základní výměry důchodu a redukčních hranic. Podívejme se, jak vysoký bude starobní důchod podle jednotlivých příjmů.

Měsíční částka starobního důchodu v roce 2024 bude záviset stejně jako v předcházejících letech na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu.

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu…). Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech.

Při výpočtu starobního důchodu klade většina žadatelů o starobní důchod větší důraz na rozhodné příjmy, přitom každý získaný rok pojištění hraje velmi důležitou roli.

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad zápočtu odpracovaných let v roce 2024

Pan Jiří odejde v březnu 2024 do řádného starobního důchodu. Za svůj aktivní život získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a 104 dní. Do výpočtové formule starobního důchodu se panu Jiřímu dosadí 45 let, tedy pouze celé ukončené roky pojištění.

Rozhodné příjmy se počítají od roku 1986

Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je hrubá měsíční mzda v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se osobní vyměřovací základ vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023.

Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu

Základní výměra důchodu bude činit 4400 Kč

Každý státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2024 bude činit 4400 Kč.

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší procentní výměra důchodu.

 

Redukce osobního vyměřovacího základu

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. V první redukční hranici se započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 26 % a k částce nad druhou redukční hranici se při výpočtu starobního důchodu již nepřihlíží.

V roce 2024 bude první redukční hranice na úrovni 19 346 Kč a druhá ve výši 175 868 Kč. Každý získaný rok pojištění následně činí 1,5 % z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu), čímž se získá procentní výměra státního starobního důchodu.

Tip: Kalkulačka valorizace důchodu 2024

Praktický příklad výpočtového základu v roce 2024

Pan Jakub má průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 47 340 Kč. Výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 činí tedy 26 625 Kč, z první redukční hranice 19 346 Kč a z druhé redukční hranice 7279 Kč ((47 340 Kč − 19 346 Kč) × 26 %).

Tip: Důchodová kalkulačka 2024 - vypočítejte si výši přiznaného důchodu v roce 2024

Příklady řádného starobního důchodu podle výše příjmu

V následující tabulce najdete pro názornost vypočítaný řádný starobní důchod přiznaný v roce 2024 u vybraných osobních vyměřovacích základů a dob pojištění. Při výpočtu jsou dodrženy výše zmíněné redukční hranice. Při výpočtu není počítáno s výchovným na děti.

Osobní vyměřovací základ

Řádný starobní důchod podle získané doby pojištění

(přiznaný v roce 2024)

39 let

41 let

43 let

45 let

47 let

20 000 Kč

15 818 Kč

16 403 Kč

16 989 Kč

17 574 Kč

18 160 Kč

25 000 Kč

16 578 Kč

17 203 Kč

17 827 Kč

18 452 Kč

19 076 Kč

30 000 Kč

17 339 Kč

18 002 Kč

18 666 Kč

19 329 Kč

19 993 Kč

35 000 Kč

18 099 Kč

18 802 Kč

19 504 Kč

20 207 Kč

20 909 Kč

40 000 Kč

18 860 Kč

19 601 Kč

20 343 Kč

21 084 Kč

21 826 Kč

45 000 Kč

19 620 Kč

20 401 Kč

21 181 Kč

21 962 Kč

22 742 Kč

50 000 Kč

20 381 Kč

21 200 Kč

22 020 Kč

22 839 Kč

23 659 Kč

60 000 Kč

21 902 Kč

22 799 Kč

23 697 Kč

24 594 Kč

25 492 Kč

70 000 Kč

23 423 Kč

24 398 Kč

25 374 Kč

26 349 Kč

27 325 Kč

80 000 Kč

24 944 Kč

25 997 Kč

27 051 Kč

28 104 Kč

29 158 Kč

100 000 Kč

27 986 Kč

29 195 Kč

30 405 Kč

31 614 Kč

32 824 Kč

150 000 Kč

35 591 Kč

37 190 Kč

38 790 Kč

40 389 Kč

41 989 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora


Čtěte také:

Jak se bude počítat věk odchodu do penze a komu se oproti současnosti prodlouží?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 60 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY