Jaké v roce 2024 zaplatíte maximální sociální pojištění při vysokých příjmech

27.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven limit. Lidé s velmi vysokými příjmy mají tedy nižší efektivní sazbu sociálního pojištění než lidé s průměrnými příjmy. Jak vysoký je limit pro rok 2024? Jaký vliv hraje maximální vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu?

Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnancem je 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 24,8 % odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. OSVČ odvádí na sociální pojištění 29,2 % z ročního vyměřovacího základu. Zatímco zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysokého rozhodného příjmu, sociální pojištění pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu.

Pro rok 2024 činí maximální vyměřovací základ 2 110 416 Kč, pro rok 2023 to byla částka 1 935 552 Kč. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu znamená, že lidé s nadstandardními příjmy zaplatí za rok 2024 více na sociálním pojištění než za rok 2023.

Zdroj: Shutterstock

Praktický výpočet u OSVČ

Podnikatelka Hana bude mít za rok 2024 hrubý zisk ve výši 5 100 000 Kč, tedy ve stejné výši jako za rok 2023. V obou letech se sociální pojištění vypočítá z maximálního vyměřovacího základu. Za rok 2024 bude sociální pojištění činit 616 242 Kč (29,2 % z 2 110 416 Kč) a za rok 2023 činí sociální pojištění 565 182 Kč (29,2 % z 1 935 552 Kč).

Efektivní sazba sociálního pojištění za rok 2024 bude 12,1 % (616 242 Kč : 5 100 000 Kč), za rok 2023 to je 11,1 % (565 182 Kč : 5 100 000 Kč). Např. OSVČ s hrubým ziskem ve výši 600 000 Kč zaplatí za rok 2023 na sociálním pojištění 87 600 Kč a efektivní sazba sociálního pojištění je 14,6 % (87 600 Kč : 600 000 Kč).

 

Dosažení maxima během roku

Jakmile zaměstnanec dosáhne během roku maximálního vyměřovacího základu, zaplatí se sociální pojištění v příslušném měsíci naposledy (do maximálního vyměřovacího základu) a v následujících měsících do konce roku neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Tip: Zálohy na pojištění pro OSVČ v roce 2024 razantně vzrostou, o kolik?

Růst maximálního vyměřovacího základu během let

V následující tabulce máme pro názornost uveden maximální vyměřovací základ od roku 2012, za rok 2024 je vyšší o více než 900 tisíc oproti roku 2012.

Rok

Maximální vyměřovací základ

2024

2 110 416 Kč

2023

1 935 552 Kč

2022

1 867 728 Kč

2021

1 701 168 Kč

2020

1 672 080 Kč

2019

1 569 552 Kč

2018

1 438 992 Kč

2017

1 355 136 Kč

2016

1 296 288 Kč

2015

1 277 328 Kč

2014

1 245 216 Kč

2013

1 242 432 Kč

2012

1 206 576 Kč

Hodnocení pro důchod

Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se průměrná mzda (osobní vyměřovací základ) vypočítá z jednotlivých ročních vyměřovacích základů za roky 1986 až 2023.

Roční vyměřovací základ přitom nemůže být vyšší než maximální vyměřovací základ pro daný rok. Maximální vyměřovací základ byl legislativou stanoven od roku 2008. Příjmy, ze kterých nebylo zaplaceno sociální pojištění, výši „důchodové průměrné mzdy“ neovlivňují, což je i případ příjmů nad maximální vyměřovací základ.

Čtěte také: Vyšší příjmy, ale nižší důchod v příkladech

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ