Jak se rozevřely nůžky mezi starobním a invalidním důchodem

10.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mimořádné valorizace zvýšily více starobní než invalidní důchody. Průměrný starobní důchod se od prosince 2019 zvýšil o 6786 Kč, zatímco průměrný invalidní důchod prvního stupně o 2874 Kč. Invalidní důchody jsou oproti starobním důchodům stále nižší.

V tabulce v tomto článku máme uveden vývoj průměrného starobního důchodu a průměrného invalidního důchodu prvního stupně. Starobní důchod i invalidní důchod prvního stupně se skládají ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, přičemž základní výměru důchodu mají stejně vysokou a v roce 2023 činí 4040 Kč.

Zdroj: Shutterstock

Růst průměrného starobního a invalidního důchodu prvního stupně

Z tabulky je názorně vidět, že finanční rozdíl mezi průměrným starobním důchodem a průměrným invalidním důchodem prvního stupně se stále zvyšuje.

Období

(rok, měsíc)

Průměrný starobní

důchod

Průměrný invalidní důchod

prvního stupně

Finanční rozdíl

2023/9

20 254 Kč

9725 Kč

10 529 Kč

2022/12

18 061 Kč

8887 Kč

9174 Kč

2021/12

15 425 Kč

7642 Kč

7783 Kč

2020/12

14 479 Kč

7366 Kč

7113 Kč

2019/12

13 468 Kč

6851 Kč

6617 Kč

Pramen: ČSSZ, Statistiky, Průměrný výše sólo důchodů v ČR

Důvodem stále výraznějšího finančního rozdílu mezi invalidním důchodem prvního stupně a starobním důchodem jsou zejména dvě mimořádné valorizace v roce 2022, kdy se zvyšovala pouze procentní výměra důchodu. Poslední čtyři valorizace byly následující:

  • V červnu 2022 se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila procentní výměra o 8,2 %.
  • V září 2022 se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila procentní výměra o 5,2 %.
  • V lednu 2023 se z důvodu řádné valorizace zvýšila procentní výměra o 5,1 % a základní výměra důchodu o 140 Kč.
  • V červnu 2023 se z důvodu mimořádné valorizace zvýšila procentní výměra důchodu o 2,3 % a 400 Kč.

Tip: Kalkulačka invalidního důchodu 2023

Vliv mimořádných valorizací v roce 2022 na výši důchodu

Vzhledem k tomu, že při mimořádných valorizacích v roce 2022 se příslušným procentem zvyšovala pouze procentní výměra důchodu, zatímco základní výměra důchodu zůstala stejná, klesal vlivem mimořádných valorizací poměr mezi invalidním a starobním důchodem, neboť u starobního důchodu činí základní výměra v procentním vyjádření méně z celkové částky, než je tomu u invalidního důchodu.

  • V prosinci roku 2020 byl poměr mezi průměrným invalidním důchodem prvního stupně a průměrným starobním důchodem 50,87 % (7366 Kč : 14 479 Kč).
  • V září roku 2023 je poměr mezi průměrným invalidním důchodem prvního stupně a průměrným starobním důchodem 48,02 % (9725 Kč : 20 254 Kč).
 

Praktický příklad

Pan David odešel do řádného starobního důchodu v březnu 2022, přičemž mu byl přiznán řádný starobní důchod 16 700 Kč. Panu Romanovi byl přiznán v březnu 2022 měsíční invalidní důchod ve výši 8350 Kč.

Položka

Pan David

Pan Roman

Finanční rozdíl

Důchod v březnu 2022

16 700 Kč

8350 Kč

8350 Kč

Důchod od června 2022

17 750 Kč

8715 Kč

9035 Kč

Důchod od září 2022

18 471 Kč

8966 Kč

9505 Kč

Důchod od ledna 2023

19 355 Kč

9365 Kč

9990 Kč

Důchod od června 2023

20 108 Kč

9888 Kč

10 220 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

V březnu loňského roku měl pan David měsíční důchod vyšší 2,000krát než pan Roman (16 700 Kč : 8350 Kč), v listopadu 2023 má pan David měsíční důchod vyšší než pan Roman 2,034krát (20 108 Kč : 9888 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY