Bude mít někdo nárok na výhodnější výpočet předčasného důchodu?

22.01.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I po zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu od října 2023 počítají materiály Ministerstva práce a sociálních věcí s výhodnějším výpočtem předčasného důchodu pro některé žadatele. Jaké podmínky bude nutné splnit?

Od října roku 2023 je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Pro přiznání předčasného důchodu je zatím stále nutné získat stejnou minimální dobu pojištění jako pro přiznání řádného starobního důchodu, tj. 35 let pojištění.

Zdroj: Shutterstock

Minimální doba pojištění se zvedne na 40 let

Nároky na získanou dobu pojištění se však u předčasného důchodu od října 2024 zvyšují a bude nutné pro přiznání předčasného důchodu získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Zvýšení minimální doby pojištění na 40 let pro přiznání předčasného důchodu ještě více omezí možnost odchodu do předčasného důchodu. Delší mezera v pojištění již neumožňuje odchod do předčasného důchodu, neboť získat dobu pojištění v rozsahu 40 let je náročné.

Čtěte také: Vyloučená doba pojištění a výpočet starobního důchodu

Krácení u předčasného důchodu může být nižší pro dlouho pracující

Podle aktuálně platné legislativy činí krácení u předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. MPSV však ve svých materiálech počítá s možností polovičního krácení za předčasnost pro žadatele o předčasný důchod, kteří získají vysokou dobu pojištění v rozsahu alespoň 45 let. Takto vysokou dobu pojištění získají zpravidla pouze občané, kteří velmi brzy nastoupili do práce a byli zaměstnaní až do odchodu do důchodu. Připravovaná legislativa chce uchazeče o předčasný důchod, kteří celý život pracovali a odváděli sociální pojištění, odměnit formou výhodnějšího výpočtu předčasného důchodu.

 

Nerozhoduje pouze krácení, ale i získaná doba pojištění

Vzhledem k tomu, že předčasný důchod je nižší než řádný starobní důchod nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získaní nižší doby pojištění než při práci až do řádného starobního důchodu, i při uplatnění nižšího krácení za předčasnost bude měsíční částka řádného starobního důchodu pořád citelně vyšší než předčasného důchodu, jak si ukážeme na praktickém výpočtu.

Tip: Podívejte se, jak se za 10 let zpřísnily podmínky pro přiznání důchodu

Praktické příklady

Porovnání řádného starobního důchodu a předčasného důchodu podle aktuálního výpočtu a podle návrhu MPSV, se kterým se počítá v budoucnu, si provedeme podle výpočtové formule starobního důchodu roku 2024.

Řádný starobní důchod

Pan Michal odejde v únoru 2024 do řádného starobního důchodu a získá vysokou dobu pojištění v rozsahu 47 let. Průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) bude mít ve výši 42 300 Kč, což je průměrná hrubá měsíční mzda zaokrouhlená na stokoruny nahoru za první pololetí roku 2023. Panu Michalovi bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 22 248 Kč.

„Standardní“ předčasný důchod

Pan Luboš odejde v únoru 2024 do předčasného důchodu dříve o 720 dní (tj. necelé dva roky z důvodu výhodnějšího krácení než při odchodu do předčasného důchodu přesně o dva roky). Průměrnou mzdu za odpracované roky bude mít rovněž 42 300 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let (přestane o dva roky dříve pracovat). Panu Lubošovi bude přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 18 451 Kč. Předčasný důchod je o 3797 Kč nižší než řádný důchod pana Michala z prvního příkladu.

„Zvýhodněný“ předčasný důchod

V případě, že by prošly úspěšně legislativním procesem připravené změny, by pan Luboš z důvodu nižšího krácení za předčasnost měl předčasný důchod ve výši 19 970 Kč. Krácení by v případě pana Luboše nečinilo 12 %, jak je tomu podle aktuálně platné legislativy, ale 6 %. Měsíční důchod by byl tedy o 1519 Kč vyšší než ve druhém příkladu. Pořád by však byl předčasný důchod o 2278 Kč nižší než řádný starobní důchod v prvním příkladu.

I při zvýhodněném výpočtu by tedy byl pořád značný rozdíl oproti řádnému důchodu, neboť by stále předčasný důchod podléhal krácení a získala by se nižší doba pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY