Změny ve stavebním spoření v roce 2024: snížení státní podpory o polovinu a její zdanění

10.01.2024 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


V souvislosti s účinností konsolidačního balíčku, který přináší řadu úsporných opatření, nastaly také změny ve stavebním spoření. Jde především o snížení státní podpory a její zdanění.

Stavební spoření již od roku 2024 není tak výhodné. Vláda totiž omezila jeho podporu na polovinu. Státní podpora od roku 2024 činí 5 % z ročně uspořené částky. Maximální výše státní podpory je 1000 Kč namísto 2000 Kč, jako tomu bylo ještě v roce 2023. Snížení se uplatní jak na nové, tak již stávající smlouvy. Ani při více stavebních spoření nelze získat vyšší státní příspěvek než 1000 Kč. K tomu, aby tuto částku klient stavební spořitelny získal, musí za rok na účet vložit minimálně 20 000 Kč ročně

Majitel účtu si pouze sám rozhodne, k jakému účtu se bude státní podpora vztahovat. I přesto, že státní podpora se sníží, nemusí to pro klienty znamenat menší roční obnos. Některé stavební spořitelny totiž sníženou státní podporu vyrovnávají příspěvkem ze svých vlastních zdrojů. Měšec.cz rozepsal, které stavební spořitelny takové doplatky nabízejí.

Podmínkou pro to, aby majitel stavebního spoření státní podporu získal, je vedení účtu minimálně po dobu 6 let. Účet sice může ukončit dříve, ale při výplatě peněz nezíská státní podporu.

Zdroj: Depositphotos

Státní podpora stavebního spoření začne podléhat zdanění

Ještě do konce roku 2023 se státní podpora u stavebního spoření nezdaňovala. S novelou zákona však i tyto příjmy mají podléhat dani a spadat do tzv. ostatních příjmů podle § 10 odst. 1 písm. q) zákona o daních z příjmů. Neznamená to však, že by všichni, kteří mají stavební spoření, museli platit každý rok daň.

Státní podpora se vyplácí až po ukončení produktu. Tedy nejdříve po 6 letech vedení účtu. Teprve poté se získaná podpora zohlední v daňovém přiznání a započítá do ostatních příjmů. A ani v takovém případě nemusí podléhat dani. Závisí totiž na celkové výši ostatních příjmů v dané kategorii podle § 10 odst. 1 písm. q).

Pokud tedy výše všech příjmů v této kategorii nepřesahuje částku 50 000 Kč za dané zdaňovací období, daň poplatník platit nebude.

Daň tak poplatníci zaplatí spíše výjimečně. Do kategorie ostatních příjmů podle § 10 odst. 1 písm. q) spadají od roku 2024 také příjmy, které byly rovněž ještě v loňském roce od daně osvobozené. Jde o kurzový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně a nově také příjem z ocenění v oblasti kultury.

Tip: Srovnání spořicích účtů v lednu 2024: které banky ještě drží úrokovou sazbu nad 6 %?

Kdy majitel stavebního spoření uvede státní podporu do daňového přiznání?

A do jakého daňového přiznání příjmy uvedeme? Pokud by majitel stavebního spoření ukončil smlouvu například v květnu 2024, vyplatí mu stavební spořitelna podporu do konce roku 2023. Až během roku 2025 bude poplatník podávat daňové přiznání za rok 2024, musí v něm zohlednit získanou podporu do konce roku 2023. Zbytek podpory, kterou získá poplatník až v roce 2025, uvede v daňovém přiznání za rok 2025.

Státní příspěvky by však podle zákona vůbec zdanění podléhat neměly. Zákon je totiž řadí v § 4 odst. 1 pís. h) do příjmů od daně osvobozených. Proto v souvislosti s novelou zákona došlo k úpravě tohoto odstavce u státní podpory stavebního spoření na následující formulaci. „Od daně se osvobozuje (…) příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních předpisů s výjimkou státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí,“ stojí v aktualizovaném znění zákona o daních z příjmů.

Nesouhlas se zdaněním vyjádřila v připomínce také Komora daňových poradců ČR (KDPČR).

„S ohledem na to, že se jedná o státní příspěvek, považujeme za zcela nesystémové, aby stát na jedné straně poskytl příspěvek a na druhé straně z něj vybral daň. Je to jen další administrativní zátěž pro poplatníka,“ vyjádřila k návrhu zákona negativní připomínku KDPČR.

Tato připomínka však v legislativním procesu zohledněna nebyla a státní podpora se podle návrhu zařadila do ostatních příjmů. Změna zákona tak přinesla stávajícím klientům i novým zájemcům o stavební spoření hlavně řadu nevýhod. Otázkou zůstává, zda o stavební spoření v této podobě bude ve společnosti ještě nějaký zájem.


Čtěte také:

„Penzijko“ krvácí, ať žije DIP! Co bude výhodnější?

Ženy průměrně proinvestují více než 1600 Kč měsíčně, vyplynulo z průzkumu investiční společnosti Amundi

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ