O kolik zvýší váš starobní důchod mimořádný milionový příjem v jednom roce?

12.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tedy za velmi dlouhou dobu. Co se však stane s částkou starobního důchodu, pokud měl žadatel o důchod po celý život přibližně průměrnou mzdu a v posledním roce před odchodem do důchodu obdrží mimořádný milionový příjem? Podívejme se na praktické výpočty.

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Mimořádné příjmy formou prodeje nemovitosti, movitého majetku, nájmu, dědictví nebo darů však tuto zákonnou podmínku nesplňují. V případě obdržení takového příjmu je tedy nutné počítat s tím, že nemá žádný vliv na budoucí výši státního důchodu, neboť z výše uvedených příjmů se neplatí sociální pojištění.

Zdroj: Shutterstock

Pro důchodové účely jsou tedy rozhodující aktivní příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) podle § 6 zákona o daních z příjmů a ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) podle § 7 zákona o daních z příjmů. Z příjmů podle § 8 (kapitálové příjmy), § 9 (příjmy z nájmu) a § 10 (ostatní daňové příjmy) se sociální pojištění neplatí a takové příjmy výši státního důchodu neovlivňují.

Výpočet důchodu v roce 2024

Do výpočtové formule starobního důchodu v roce 2024 vstupují příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023, přičemž se všechny rozhodné roční vyměřovací základy vynásobí příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci a následně se ze všech přepočtených ročních vyměřovacích základů vypočítá osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě.

Tip: Důchodová kalkulačka 2024

Zjednodušeně můžeme říci, že u zaměstnanců je ročním vyměřovacím základem součet částek měsíčních hrubých mezd v daném roce. U osob samostatně výdělečně činných je skutečným ročním vyměřovacím základem polovina daňového základu. Při nižším daňovém základu však musí OSVČ dodržet minimální vyměřovací základ, který je v těchto případech i ročním vyměřovacím základem.

Výpočet starobního důchodu u osobního vyměřovacího základu 42 658 Kč

Pan Pavel si požádá o řádný starobní důchod v roce 2024. Průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) má ve výši 42 658 Kč, což je hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy za třetí čtvrtletí roku 2023. Pan Pavel získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Pavlovi bude tedy přiznán měsíční starobní důchod ve výši 21 932 Kč.

Čtěte také: Zvýšení řádného a předčasného důchodu prací v příkladech

 

Mimořádný milionový příjem ze zaměstnání v roce 2023

Pan Martin si požádá o řádný starobní důchod v roce 2024. Pan Martin měl po celý produktivní život příjmy jako pan Pavel, ale v roce 2023 obdržel mimořádnou mzdu ze zaměstnání ve výši 1 000 000 Kč. Hrubou roční mzdu za rok 2023 měl pan Martin ve výši 1 523 869 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění za rok 2023 činí 1 935 552 Kč. Pan Martin tedy zaplatil sociální pojištění z celé hrubé mzdy za rok 2023 i z milionového příjmu.

Pan Martin rovněž získal dobu pojištění v rozsahu 46 let jako pan Pavel. Z důvodu mimořádného příjmu stoupne panu Martinovi osobní vyměřovací základ na 45 822 Kč a panu Martinovi bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 22 499 Kč.

Z důvodu jednoho mimořádného ročního milionového příjmu bude mít pan Martin řádný starobní důchod vyšší o 567 Kč (22 499 Kč − 21 932 Kč) měsíčně než pan Pavel.

Vzhledem k tomu, že výpočet starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění a při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí příjmy za 38 let, jeden mimořádně příjmově vydařený rok zvýší měsíční částku starobního důchodu méně, než většina žadatelů o starobní důchod očekává.

Tip: Jaké (ne)výhody má dlouhodobý investiční produkt? A kdo už DIP nabízí?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY