Co si mohou banky účtovat do účelně vynaložených nákladů při předčasném splacení úvěru?

07.02.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Banka si do účelně vynaložených nákladů při předčasném splacení úvěru klientem nemůže účtovat vše. Jaké položky do nich tedy lze zařadit a kolik účelně vynaložené náklady u spotřebitelského úvěru činí?

Společně s předčasným splacením spotřebitelského úvěru, zejména hypoték, se velmi často skloňuje sousloví účelně vynaložené náklady. Právě ty si ve vybraných případech může za předčasné splacení půjčky účtovat banka jakožto náhradu výdajů na správu úvěru. O tom, za jakých okolností tyto výdaje nárokovat nemůže, jsme psali v minulém článku. Dnes se podíváme, co se mezi ně zařadit může.

Co (ne)patří do účelně vynaložených nákladů banky?

V zákoně č. 257/2006 Sb., o spotřebitelském úvěru, není uvedena žádná přesná definice účelně vynaložených nákladů. A právě proto se je snaží definovat Česká národní banka, která na svém webu uvádí, že mezi ně můžeme zařadit pouze takové náklady, jejichž vynaložení je „věcně nutné“ a jejich výše je odůvodněna.

Účelně vynaloženým nákladem nejsou např.

  • neodůvodněné cestovní výdaje v rámci nadbytečných schůzek se spotřebitelem,
  • odměna advokátní kanceláři za provedení standardních administrativních úkonů, pokud převyšují náklady za stejný úkon u zaměstnance banky,
  • provize za zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení,
  • snížení úrokových výnosů a zisku,
  • úrokové náklady poskytovatele z jeho dluhu,
  • náklady z vnitřních úrokových swapů,
  • poskytnutí informací o úvěru před jeho předčasným splacením apod.

Nepatří sem pak ani náklady, jejichž existence ani výše není nijak ovlivněna tím, že se spotřebitel rozhodl svůj úvěr předčasně splatit nebo kdy splacení provede.

Mezi účelně vynaložené náklady můžeme zahrnout odměnu za zprostředkování a úkony v souvislosti s předčasným splacením a také např. náklady zaúčtované v účetnictví, na jehož základě se zpracovává účetní závěrka. Dále sem spadají samozřejmě administrativní náklady na realizaci předčasného splacení, poplatky za vklad na katastr, poštovné, výdaje na kopírování dokumentů, notářské úkony, telefonní poplatky a náklady zaměstnance, který zpracoval žádost.

Kolik jsou účelně vynaložené náklady za splacení hypotéky, úvěru

Zdroj: Shutterstock

 

Kolik činí účelně vynaložené náklady u předčasného splacení?

Výše úhrady nákladů, kterou může požadovat banka, nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. To ale pouze za předpokladu, že doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěrové smlouvy přesahuje 1 rok. Pokud by měla být doba kratší, výše náhrady nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Toto pravidlo však neplatí u spotřebitelského úvěru na bydlení, tedy u hypotéky. 

Výjimku tvoří pouze spotřebitelský úvěr na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování bylo financováno právě tímto úvěrem apod. U něj může náhrada účelně vynaložených nákladů činit maximálně 1 % z předčasně splacené výše půjčky. Nejvýše však může jít o částku 50 000 Kč.

Další podmínkou je, že náhrada nákladů bance nesmí přesáhnout částku úroků, kterou by jinak klient uhradil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. 

Čtěte také: Zaveďte poplatky za útěky s hypotékou, nebo zrušíme fixace úplně, varují banky

Jaké budou poplatky za předčasné splacení hypotéky?

V rámci novely zákona o spotřebitelském úvěru bude stále možné předčasně splatit hypotéku během období trvání fixace úrokové sazby, ale za to s poplatkem, který může činit maximálně 1 % z objemu splátky. Původně mělo jít dokonce o 2 %.

Změna zákona bude platná od září 2024 a vztahovat se bude na nově uzavřené úvěry. Již stávajících úvěrů se dotkne od započetí následujícího období fixace.

Čtěte také: Co s hypotékou po skončení fixace? Nebojte se refinancování

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ