Jak vypořádat přeplatek a nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2023

14.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. Daň z příjmů může být za rok 2023 nulová, zdravotní pojištění nikoliv. Vždyť i za penzisty či studenty platí zdravotní pojištění stát. Jak je to s přeplatkem a nedoplatkem zdravotního pojištění za rok 2023?

Zaměstnanci nemají s platbou zdravotního pojištění žádné starosti, při nástupu do zaměstnání oznámí svému zaměstnavateli svou zdravotní pojišťovnu a za výpočet a odvod zdravotního pojištění je následně zodpovědný jejich zaměstnavatel. Zaměstnanci odvádí na zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy a dalších 9 % z hrubé mzdy odvádí za zaměstnance ještě zaměstnavatel.

Zdroj: Shutterstock

Žádný přeplatek a nedoplatek pro zaměstnance

Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty, jako je tomu při výpočtu daně z příjmů fyzických osob. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou tedy zaplatí na zdravotní pojištění stejně vysokou částku. Veškeré povinnosti ohledně zdravotního pojištění mají zaměstnanci splněny měsíčními platbami. Zaměstnanci tedy nemohou obdržet za rok 2023 přeplatek na zdravotním pojištění a ani jim na zdravotním pojištění nevzniká nedoplatek.

Čtěte také: Deset bodů, které mají zaměstnanci vědět o zdravotním pojištění

Platba zdravotního pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká

Osoby bez zdanitelných příjmů, kterými jsou pro účely placení zdravotního pojištění všichni občané, kteří nejsou zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými nebo státními pojištěnci, musí každý měsíc své zdravotní pojišťovně odvádět zdravotní pojištění. Měsíční platba zdravotního pojištění pro OBZP je ve všech případech stejně vysoká a činí 13,5 % z minimální mzdy. 

V roce 2024 odvádí OBZP na zdravotní pojištění 2552 Kč (18 900 Kč × 13,5 %), v roce 2023 to bylo 2336 Kč (17 300 Kč × 13,5 %).

V praxi jsou OBZP např. lidé pouze s pasivními příjmy, studenti starší 26 let (mimo doktorandů), lidé v domácnosti nesplňující podmínku péče o dítě. Vzhledem k tomu, že měsíční platba pro OBZP je pevně daná a na její výši nemá žádný vliv skutečná příjmová či majetková situace, OBZP nemají roční přeplatek či nedoplatek na zdravotním pojištění.

 

Které OSVČ nemohou obdržet přeplatek?

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí během roku zálohy na zdravotní pojištění, přičemž měsíční částka závisí na dosaženém zisku v předchozím kalendářním roce. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2023 činila minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění 2722 Kč, v roce 2024 činí minimální měsíční záloha 2968 Kč.

Pokud je souhrnná částka zaplacených záloh během roku vyšší, než činí roční zdravotní pojištění, vzniká nárok na přeplatek. Přeplatek za rok 2023 však nemohou obdržet OSVČ platící zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši. V případě, že je však součet zaplacených záloh nižší, než činí roční zdravotní pojištění, je vypočten roční nedoplatek na zdravotním pojištění, který je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu za rok 2023.

Tip: Formuláře pro vyúčtování zdravotního pojištění za rok 2023

Praktický příklad – Výpočet přeplatku za rok 2023

Podnikatel Radek zaplatil během roku 2023 na měsíčních zálohách na zdravotní pojištění souhrnnou částku 47 346 Kč. V roce 2023 však dosáhl nižšího zisku než za rok 2022. Hrubý zisk, tj. příjem ponížený o výdaje, činí 638 700 Kč. Roční zdravotní pojištění za rok činí 43 113 Kč (638 700 Kč × 50 % × 13,5 %). Panu Radkovi tedy vznikl nárok na přeplatek na zdravotní pojištění za rok 2023 ve výši 4233 Kč, který obdrží po odevzdání přehledu za rok 2023.

Praktický příklad – Vysoký nedoplatek na zdravotním pojištění

Podnikatelka Alice platila během roku 2023 měsíční zálohy v minimální výši 2722 Kč. Za celý rok 2023 tedy na zálohách zaplatila 32 664 Kč. Za rok 2023 však dosáhla paní Alice vysokého zisku 940 000 Kč. Roční zdravotní pojištění tak činí 63 450 Kč (940 000 Kč × 50 % × 13,5 %). Paní Alice tak musí do 8 dní od odevzdání přehledu za rok 2023 zaplatit 30 786 Kč. Nová měsíční záloha paní Alice bude činit již 5288 Kč (63 450 Kč : 12 měsíců).

Tip: Mzdová kalkulačka 2024

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ