Proč přiznání vlastního starobního důchodu výrazně zkrátí pobíraný vdovský důchod?

23.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vdovy a vdovci mají při splnění podmínek nárok na polovinu procentní výměry důchodu zemřelého. Realita je ovšem taková, že dostanou čtvrtinu. Jak je to možné?

Nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi vzniká ke dni úmrtí, jestliže zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního či invalidního důchodu, nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Kdy bude mít vdovský důchod výši poloviny a kdy čtvrtiny procentní výměry?

Pokud manžel/ka po zemřelém pobírá vlastní starobní či invalidní důchod, v plné výši se vyplácí pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl, nebo by měl zemřelý nárok ke dni smrti.

V plné výši se vdovský či vdovecký důchod vyplácí tomu, jehož starobní nebo invalidní důchod je nižší než vdovský či vdovecký důchod. V takovém případě se vyplácí procentní výměra starobního nebo invalidního důchodu pozůstalé manželky či manžela v poloviční výši a pozůstalostní důchod náleží v plné výši (základní i procentní výměra).

U někoho je naopak vyšší starobní či invalidní důchod a pak se vyplácí procentní výměra vdovského či vdoveckého důchodu ve výši její poloviny a starobní či invalidní důchod se vyplácí v plné výši.

V praxi ještě může nastat případ, že pozůstalí manžel či manželka můžou začít pobírat starobní či invalidní důchod během pobírání vdovského či vdoveckého důchodu, což může vyplácení zkomplikovat.

Tip: Kalkulačka vdovského důchodu 2024

Příklad výpočtu vdovského důchodu – vyplácí se polovina, či čtvrtina procentní výměry důchodu zemřelého?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvedlo příklad, kdy může skutečně vyplácený pozůstalostní důchod být ve výši čtvrtiny procentní výměry starobního důchodu zemřelého.

Starobní důchod zemřelého činil 20 400 Kč (procentní výměra 16 000 Kč a základní výměra 4400 Kč). Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % z procentní výměry starobního důchodu zemřelého, tj. 8000 Kč. K tomu náleží základní výměra 4400 Kč. Celkem náleží pozůstalé partnerce vdovský důchod ve výši 12 400 Kč a v této výši je i vyplácen. To ovšem v případě, že sama žádný důchod nepobírá.

„Pokud pozůstalá osoba pobírá starobní nebo invalidní důchod, dojde k tzv. souběhu důchodů. Souběh nikdy neznamená prostý součet důchodů. V takovém případě zákon stanoví, že se porovná výše procentní výměry důchodu, který vdova/vdovec pobírá, a již vyměřený vdovský/vdovecký důchod, který činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého. Nižší z procentních výměr důchodů pak náleží z jedné poloviny, vyšší zůstává beze změny. Základní výměra náleží pouze jednou,“ uvádí k problematice výpočtu Česká správa sociálního zabezpečení.

V pokračování našeho příkladu bude tedy vdově po půl roce přiznán její vlastní starobní důchod, jehož výše činí 18 400 Kč (procentní výměra 14 000 Kč a základní výměra 4400 Kč).

Dojde tak k souběhu nároku na výplatu starobního a vdovského důchodu. Vyšším z důchodů podle popsaného srovnávacího vzorce je starobní důchod vdovy, proto se vyplácí v plné výši, tj. 18 400 Kč. Pro vdovský důchod se vyjde z částky 8000 Kč (50 % z procentní výměry důchodu zemřelého), přičemž ta vdově náleží z jedné poloviny, tedy 4000 Kč. Reálně je to čtvrtina původní procentní výměry důchodu zemřelého manžela. 

Pokud by vlastní starobní důchod vdovy činil např. částku 11 400 Kč (procentní výměra 7000 Kč a základní výměra 4400 Kč), byl by nižší než vdovský důchod a krátila by se procentní výměra starobního důchodu, kdežto vdovský důchod by se vyplácel v plné výši (vdovský 12 400 Kč + ze starobního polovina procentního základu, tedy 3500 Kč).

Skutečně se tedy stává, že vdova či vdovec bude místo poloviny procentní výměry starobního důchodu zemřelého pobírat jen čtvrtinu této výměry, protože dochází k vyššímu krácení z důvodu souběhu důchodů.

Jaká je výše vdovského důchodu v roce 2024?

 

Vdovský či vdovecký důchod náleží většinou pouze 1 rok

Vdovský důchod náleží většinou pouze 1 rok a po uplynutí 1 roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě,
  • péče o dítě závislé na péči jiné osoby ve druhém, třetím, nebo čtvrtém stupni závislosti,
  • péče o vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého manžela ve druhém, třetím, nebo čtvrtém stupni závislosti a při životě ve společné domácnosti,
  • invalidita třetího stupně,
  • dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, nebo dosažení vlastního důchodového věku, jestliže je nižší.

Tip: Co byste měli vědět o vdovském důchodu v roce 2024?

Může být vdovský či vdovecký důchod obnoven?

V případě, že po uplynutí 1 roku, kdy je vyplácen vdovský důchod, není žádná z výše uvedených zákonných podmínek splněna, přestane se vdovský důchod vyplácet. Přesto však může být výplata vdovského důchodu obnovena, a sice za předpokladu, že některá z těchto podmínek je splněna v zákonné obnovovací lhůtě.

Nejčastěji se jedná o splnění věkové podmínky. Podle aktuálně platné legislativy je obnovovací lhůta dvouletá. Do konce roku 2011 však byla obnovovací lhůta pětiletá. Zkrácení obnovovací lhůty citelně zhoršilo podmínky pro případnou obnovu vdovského důchodu.

V současné době připravuje MPSV novelu, která počítá s prodloužením obnovovací lhůty pro výplatu vdovského důchodu ze 2 na 5 let. Což je výhodné hlavně pro pozůstalé ženy či muže v předdůchodovém věku, které již mají dospělé děti.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY