Jak volit ve volbách do Evropského parlamentu?

07.06.2024 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Volit do Evropského parlamentu je v Česku možné od pátečních 14:00 do 22:00 a sobotních 8:00 do 14:00. Jakým způsobem volit? Kdy budete potřebovat voličský průkaz?

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v Česku v pátek 7. a na sobotu 8. června 2024, kdy si zvolíme 21 poslanců z celkových 720 poslanců Evropského parlamentu, tedy o 15 více než v předchozích evropských volbách.

Jak jsou otevřeny volební místnosti při volbách do Evropského parlamentu?

Volební místnosti jsou v Česku pro volby do Evropského parlamentu otevřeny klasicky:

  • v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00,
  • v sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00.

V zemích Evropské unie budou volby probíhat od čtvrtku 6. června do neděle 9. června 2024.

Český statistický úřad (ČSÚ) ohlásí tedy výsledky, až se uzavřou volební místnosti ve všech zemích EU, tedy v neděli ve 23:00, kdy budou uzavřeny volební místnosti v Itálii.

Jak se volí do Evropského parlamentu?

Volební lístky jste měli obdržet do vaší poštovní schránky na adrese vašeho trvalého bydliště nejpozději tři dny před začátkem voleb. Z nich si vyberte favorizovanou kandidátku a s jejím hlasovacím lístkem (či se všemi) se odeberte do volební místnosti.

Zde se volič prokáže platným občanským průkazem či cestovním pasem, následně obdrží úřední obálku označenou razítkem.

V případě, že volíte mimo váš volební obvod (podle bydliště), je nutné mít vyřízený voličský průkaz (bylo jej možné vyřídit do 5. června). Bez voličského průkazu můžete volit pouze ve vašem volebním obvodě.

V případě, že své volební lístky ve volební místnosti nemáte, můžete si je vyžádat u volební komise.

Za plentou následně vyberete jeden hlasovací lístek a vložíte jej do úřední obálky.

Na hlasovacím lístku můžete udělit nejvýše 2 preferenční hlasy, kdy u vybraných kandidátů zakroužkujete jejich číslo.

V případě, že zakroužkujete více kandidátů, nebudou vaše preferenční hlasy započítány, ale hlas pro vybranou stranu (kandidátku) jako celek ano.

Váš hlasovací lístek v úřední obálce následně vhodíte do volební urny.

Kdy je váš hlas neplatný?

Za neplatný hlas je považován ten hlasovací lístek, který je volně vhozen (mimo úřední obálku) do volební urny, stejně jako hlasovací lístek v jiné než úřední obálce označené razítkem.

Prázdná obálka je rovněž brána jako neplatný hlas.

Za neplatný hlas je považován rovněž případ, kdy je v úřední obálce více než 1 hlasovací lístek. Dejte si tedy pozor, abyste vložili pouze 1 volební lístek do obálky.

Natržený hlasovací lístek či pokreslený je platný. Nicméně roztržený hlasovací lístek je neplatný. Stejně jako hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise (například vytištěný či napsaný rukou na papíře).

Videonávod pro volby do Evropského parlamentu 2024

Zdroj: YouTube.com/ČSÚ

Kdo je volen ve volbách do Evropského parlamentu?

Ve volbách do Evropského parlamentu se volí národní politické strany, které jsou většinou součástí nadnárodních politických skupin. V Česku si zvolíme 21 poslanců, v celém Evropském parlamentu sedí 720 europoslanců.

 

Budete moci volit do Evropského parlamentu prostřednictvím korespondenční volby?

Ne, novela o korespondenční volbě se teprve projednává v Poslanecké sněmovně (aktuálně prošla druhým čtením), tudíž korespondenční volbou půjde nejdříve volit až od roku 2025, kdy nás čekají volby do Poslanecké sněmovny.

Ve volbách do Evropského parlamentu tak není možné volit ze zahraničí.

Jestliže jste českými občany a máte bydliště v jiném členském státě Evropské unie, můžete hlasovat v dané zemi pro tamní kandidáty.

Mohou do Evropského parlamentu hlasovat cizinci?

Ano, ale pouze občané Evropské unie s trvalým bydlištěm v Česku.

Volby do Evropského parlamentu

Zdroj: Shutterstock

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU