Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jaká legislativa nájemné upravuje?

Vedle práva vlastnického je nájem nejrozšířenější formou bydlení. V legislativní terminologii jde o právní důvod k bydlení, ve kterém nájemce odvozuje své právo byt užívat od práva vlastníka domu (bytu). Každý má svá práva, ale i povinnosti. Nejinak je tomu i v případě pronajímatele a nájemce.

Pronajímatelem může být nejen fyzická, ale i právnická osoba, jako např. družstvo či obchodní společnost, obec či stát. Pronajímatelem nemusí být pouze jedna osoba, může jít o společný nájem. A jaká práva a povinnosti přisuzuje česká legislativa pronajimateli?


Práva pronajímatele

 • požadovat řádné a včasné placení nájemného, příp. požadovat poplatek z prodlení za opožděné plnění;
 • požadovat, aby nájemce prováděl drobné opravy a běžnou údržbu bytu na svoje náklady;
 • dát nájemci výpověď ze zákonem stanovených důvodů

Povinnosti pronajímatele

 • předat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (resp. v případě nezpůsobilosti tak může učinit pouze se souhlasem nájemce);
 • zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu

Problematiku nájemného a nájemní smlouvy, stejně jako ukončení nájmu řeší Občanský zákoník, konkrétně Hlava 7 a § 663 - § 723. Práva a povinnosti protistrany, tj. nájemce, lze vymezit v rámci smlouvy o nájmu bytu, popř. stanovami družstva v případě družstevních bytů:


Práva nájemce

 • užívat nejen byt, ale i společné prostory a zařízení domu;
 • požadovat od pronajímatele provedení oprav bytu, které je povinen nést; pronajimatel (v případě neodstranění má nájemce právo na přiměřenou slevu)
 • uzavřít smlouvu o podnájmu či o výměně bytu

Povinnosti nájemce

 • platit nájemné řádně a včas;
 • provádět drobné opravy a hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu;
 • odstranit závady a poškození, které nájemce způsobil, stejně jako nést; odpovědnost za škodu
 • zdržet se stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele

Nové zákony přinesly změny

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změna Občanského zákoníku přinesla do oblasti nájmů, resp. nájemních vztahů určité změny. Některé z nich jsou spojeny s ukončením nájemního vztahu, jako např:

 • v případě nájmu sjednaného v souvislosti s výkonem práce je možné dobu nájmu sjednat na dobu, po kterou b ude takévý výkon práce probíhat;
 • pronajímatel může při sjednávání nájemní smlouvy požadovat složení kauce za účelem zajištění nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu
Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

Každá kapka se počítá: 19 tipů, jak šetřit vodou v paneláku…

21.06.  |  Jana Poncarová

Sucho je viditelné. Zvlášť na nízko střižených trávnících slunce vypaluje neúprosné žluté skvrny.…

Každá kapka se počítá: 19 tipů, jak šetřit vodou v paneláku…

21.06.  |  Jana Poncarová

Sucho je viditelné. Zvlášť na nízko střižených trávnících slunce vypaluje neúprosné žluté skvrny. Vodohospodáři upozorňují, že ubývají podzemní vody…

Jak velkou část příjmů dávají Češi na splátku hypotéky?

19.06.  |  Luboš Svačina

Navzdory růstu příjmů českých domácností, vlastnické bydlení je pro Čechy stále méně dostupné a zdražuje.
Zobrazit další související aktuality