Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Jaká legislativa nájemné upravuje?

Vedle práva vlastnického je nájem nejrozšířenější formou bydlení. V legislativní terminologii jde o právní důvod k bydlení, ve kterém nájemce odvozuje své právo byt užívat od práva vlastníka domu (bytu). Každý má svá práva, ale i povinnosti. Nejinak je tomu i v případě pronajímatele a nájemce.

Pronajímatelem může být nejen fyzická, ale i právnická osoba, jako např. družstvo či obchodní společnost, obec či stát. Pronajímatelem nemusí být pouze jedna osoba, může jít o společný nájem. A jaká práva a povinnosti přisuzuje česká legislativa pronajimateli?


Práva pronajímatele

 • požadovat řádné a včasné placení nájemného, příp. požadovat poplatek z prodlení za opožděné plnění;
 • požadovat, aby nájemce prováděl drobné opravy a běžnou údržbu bytu na svoje náklady;
 • dát nájemci výpověď ze zákonem stanovených důvodů

Povinnosti pronajímatele

 • předat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (resp. v případě nezpůsobilosti tak může učinit pouze se souhlasem nájemce);
 • zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu
Problematiku nájemného a nájemní smlouvy, stejně jako ukončení nájmu řeší Občanský zákoník, konkrétně Hlava 7 a § 663 - § 723. Práva a povinnosti protistrany, tj. nájemce, lze vymezit v rámci smlouvy o nájmu bytu, popř. stanovami družstva v případě družstevních bytů:


Práva nájemce

 • užívat nejen byt, ale i společné prostory a zařízení domu;
 • požadovat od pronajímatele provedení oprav bytu, které je povinen nést; pronajimatel (v případě neodstranění má nájemce právo na přiměřenou slevu)
 • uzavřít smlouvu o podnájmu či o výměně bytu

Povinnosti nájemce

 • platit nájemné řádně a včas;
 • provádět drobné opravy a hradit náklady spojené s běžnou údržbou bytu;
 • odstranit závady a poškození, které nájemce způsobil, stejně jako nést; odpovědnost za škodu
 • zdržet se stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele

Nové zákony přinesly změny

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a změna Občanského zákoníku přinesla do oblasti nájmů, resp. nájemních vztahů určité změny. Některé z nich jsou spojeny s ukončením nájemního vztahu, jako např:

 • v případě nájmu sjednaného v souvislosti s výkonem práce je možné dobu nájmu sjednat na dobu, po kterou b ude takévý výkon práce probíhat;
 • pronajímatel může při sjednávání nájemní smlouvy požadovat složení kauce za účelem zajištění nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu
Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

Kdy (ne)potřebujete stavební povolení?

18.07.  |  Lucie Mečířová

Toužíte po tom postavit si vlastní dům? Máte už koupený pozemek, dostatek finančních prostředků anebo…

Kdy (ne)potřebujete stavební povolení?

18.07.  |  Lucie Mečířová

Toužíte po tom postavit si vlastní dům? Máte už koupený pozemek, dostatek finančních prostředků anebo schválenou hypotéku a chcete okamžitě začít…

Na hypotečním trhu se rozhořívá souboj o tržní podíly

17.07.  |  Luboš Svačina

Hypoteční banky stojí na rozcestí. Zvýšení sazeb ČNB a opětovný růst sazeb na mezibankovním trhu by měl dle předchozích zkušeností předznamenat i…
Zobrazit další související aktuality