2024: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti s pokyny 2023

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti je formulář, který slouží k podání daňového přiznání pro zaměstnance a nikoliv pro osoby, u nichž je podnikání bráno jako hlavní výdělečná činnost. Co byste měli ještě vědět?

Kdy zaměstnanci podávají daňové přiznání?

Za zaměstnance obvykle provádí roční zúčtování daně zaměstnavatel. V některých případech si ale zaměstnanec musí daň zúčtovat sám formou přiznání. Děje se tak především tehdy, pokud má více zaměstnání (včetně DPČ a DPP), příjmy z podnikání, pronájmu, autorského honoráře nebo kapitálového majetku vyšší než 20 000 Kč (do konce roku 2022 to bylo 6000 Kč) za zdaňovací období, tedy za kalendářní rok. Zmíněný příjem pak platí ještě před odečtením výdajů.

Někdy je ale pro zaměstnance výhodné podat daňové přiznání, i když nesplňuje ani jednu z výše zmíněných podmínek. Je tomu tak především proto, že si mohou odečíst nezdanitelné části základu daně.

Co jsou nezdanitelné části základu daně?

Jedná se o odečitatelné položky, kterými si můžete snížit základ daně, čímž vznikne daňová úspora, a díky tomu možná i přeplatek. Od základu si pak lze odečíst tyto položky:

  • Bezúplatná plnění a dary (včetně darování krve)
  • Členské příspěvky odborům
  • Příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění a doplňkové penzijní spoření
  • Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření
  • Příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání

Pokud si chcete odečitatelné položky uplatnit, budete je samozřejmě muset prokázat, a to např. smlouvami a potvrzeními od penzijních společností apod.

Do kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí být podáno do konce března. Pokud posledního připadne na víkend nebo na velikonoční svátky, odevzdávat se bude nejpozději nejbližší možný všední den. Jestliže si pak s daňovým přiznáním nevíte rady anebo si chcete usnadnit práci s vyplňováním, je možné využít služeb finančního poradce.

O této skutečnosti pak ale bude třeba předem informovat finanční úřad. Díky poradci se vám poté lhůta pro odevzdání přiznání prodlouží, a to až o 3 měsíce. S našimi pokyny to ale určitě zvládnete i sami.


Formulář k DPFO ze závislé činnosti za rok 2023

Název formuláře Vzor PDF
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR 25 5405/D, č. 5
stáhnout

Pokyny k DPFO ze závislé činnosti za rok 2023

Název formuláře Vzor PDF
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR - pokyny 25 5405/D/1, č. 8
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 3 krát


Související články: