Spotřební daň - přeprava výrobků

Vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě a které fyzické osoby nabyly v tomto členském státě pro osobní spotřebu a jsou jimi dopravované na daňové území České republiky, jsou osvobozeny od daně. Za množství pro osobní spotřebu se považuje množství, které nepřesahuje:


Vybraný výrobek Maximální množství
Minerální oleje množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l
Zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách 40 kg včetně 5 tlakových nádob
Lihoviny 10 l (konečných výrobků)
Pivo 110 l
Meziprodukty 20 l
Víno (z toho u šumivých vín) 90 l (60 l)
Cigarety 800 ks
Cigarillos nebo doutníky 3 g/ks, celkem 400 ks
Ostatní doutníky 200 ks
Tabák ke kouření 1 kg


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát


Související články: