Kalkulačka DPP a DPČ pro rok 2024

Máte vedlejší příjem? Pokud jste student, rodič na rodičovské dovolené, důchodce, ale i zaměstnanec, který si potřebuje přivydělat, může pro vás být výhodné si přivydělat na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Výhodou práce na výše uvedené dohody (DPP a DPČ) je, že při splnění podmínek (maximální výše měsíční odměny) se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

Jak se dohody liší?

Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti
  • maximálně 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele
  • do příjmu 10 000 Kč měsíčně se neplatí sociální a zdravotní pojištění 
  • při 40 hodinovém týdnu nelze odpracovat více než 20 hodin týdně
  • do příjmu 3999 Kč měsíčně se neplatí sociální a zdravotní pojištění 

Co ovlivní podepsané prohlášení poplatníka?

Podepsat prohlášení poplatníka může zaměstnanec v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Podpisem prohlášení poplatníka vám zaměstnavatel může uplatnit slevy na dani a také daňové zvýhodnění na děti, případně daňový bonus. Pokud prohlášení není podepsáno (zaměstnanec ho má podepsáno například u hlavního pracovního poměru), slevy nelze při výpočtu čisté mzdy využít. 
 

Kalkulačka DPP a DPČ pro rok 2024 vám po výběru typu dohody a zadání příjmu vypočte vaši čistou mzduZajímá vás výpočet čisté mzdy z dohod?

Danění dohod 

Na danění dohod má vliv podepsání či nepodepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.
Pokud zaměstnanec prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň (u DPP i DPČ) a uplatněny slevy na dani.

Pokud zaměstnanec prohlášení NEPODEPÍŠE, nemohou mu být uplatněny slevy na dani  a z jeho příjmu je:

  • u DPP do 10000 Kč je sražena daň ve výši 15 procent (tuto daň již nikde nemusí uvádět, nebo ji může získat zpět pomocí daňového přiznání – má-li nízké příjmy),
  • u DPČ do částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění - pro rok 2023 je to 3999 Kč je sražena daň ve výši 15 procent (i zde je možné využít postup jako u DPP)
  • u DPČ nad částku 3999 Kč a u DPP nad 10000 Kč je odvedena zálohová daň ve výši 15 procent.  
     

Co přinese vládní konsolidační balíček pro dohody?

V současné době můžete mít několik dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů a do limitu 10 000 Kč měsíčního příjmu se z nich neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a tak nic nepřispíváte do státního důchodového systému.  Od 1. 7. 2024  s vládním konsolidačním balíčkem mělo dojít ke změně, kdy při souběhu více dohod pro odvod sociálního a zdravotního pojištění stanoven limit ve výši 40 % průměrné měsíční mzdy, ze součtu příjmů ze všech dohod o provedení práce u všech zaměstnavatelů. Limit příjmu pro odvody z jedné dohody bude nově 25 % průměrné měsíční mzdy (stále ale platí limit 40 % při souběhu dohod). Nyní však prochází legislativním procesem další novela, která by odvody z DPP měla řešit jinak než jak je výše popsáno.

Časté otázky

Pokud máte hlavní pracovní poměr, případně jste student, může být pro vás výhodné si přivydělat na DPP a to v případě, kdy rozsah práce v kalendářním roce u zaměstnavatele nepřekročí 300 hodin. Pokud je měsíční příjem z dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč, neodvádí se sociální a zdravotní pojištění. Pokud je příjem v daném měsíci vyšší podléhá již odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnanec na základě dohody o provedení činnosti nesmí v průměru odpracovat více než polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při 40 hodinovém pracovním týdnu tedy 20 hodin týdně. U dohody o pracovní činnosti se neodvádí sociální a zdravotní pojištění při výši měsíční odměny do 3999 Kč včetně. Pokud je odměna vyšší, tak se již odvody platí.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát


Související články: