Kalkulačka daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí byla v roce 2020 ZRUŠENA.

Výnos daně z nabytí nemovitých věcí byl příjmem státního rozpočtu. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí bylo úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Daň z nabytí nemovitých věcí bylo třeba uhradit tehdy, kdy docházelo ke vzniku, zániku nebo ke změně vlastnického práva k nemovitým věcem, to vždy úplatně.

Základem daně z nabytí nemovitých věcí byla nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činila 4 % a daň se vypočítala jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí byl převodce vlastnického práva k nemovité věci, šlo-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodli, že poplatníkem byl nabyvatel, nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí byl poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci nebo práva stavby.

Kalkulačka výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí při zadání hodnoty nemovitosti vypočte výši daně z nabytí nemovitých věcí.Daň z nemovitých věcí - výpočet a formulář daňového přiznání

Daň z nabytí nemovitých věcí byla v roce 2020 zrušena, ale musíte uhradit daň z nemovitých věcí.

Chcete si daň z nemovitých věcí vypočítat, tak využijte naši kalkulačku.

Daň z nemovitých věcí již máte vypočítanou a nyní musíte vyplnit daňové přiznání:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 35 krát


Související články: