Kalkulačka daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se vyměřuje každým rokem podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období a tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí a zdanitelné stavby a jednotky nacházející se na území ČR.

Daňové přiznání se podává pouze v případě, pokud došlo v průběhu roku ke změně tj. například prodeji, koupi či zdědění nemovitosti. Pokud bylo přiznání podáno dříve a k žádné změně nedošlo tak se přiznání nepodává a finanční úřad sám vyměří daň.

Výpočet daně z nemovitých věcí lze rozdělit do dvou částí:
  • výpočet daně z pozemků, kde je třeba znát výměru a druh pozemku (případně průměrnou cenu na m2) a
  • výpočet daně ze staveb a jednotek, při kterém zadáváte druh stavby, zastavěnou plochu a počet nadzemních podlaží.
Do výpočtu vstupuje také koeficient stanovený podle počtu obyvatel v obci, případně tzv. místní koeficient, jehož výši si stanoví obec.

Kalkulačka výpočtu daně z nemovitých věcí při zadání výše uvedených parametrů vypočte výši daně pro konkrétní druh pozemku či stavby.

m2
m2


Časté otázky

Daň z nemovitých věcí se platí z pozemků a zdanitelných staveb a jednotek nacházejících se na území ČR. Daň se vyměřuje každým rokem podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Nové daňové přiznání se podává do 31. ledna pouze v případě, pokud v průběhu roku došlo ke změně jako je prodej, koupě či zdědění nemovitosti.

Daň z nemovitých věcí je splatná nejpozději do 31. května, pokud daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5 000 Kč. Je-li částka vyšší, potom se platí ve dvou stejných splátkách na to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. Poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, platí daň také ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu běžného zdaňovacího období.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 113 krát


Související články: