Kdy je OSVČ předepsáno zdravotní pojištění v pravděpodobné výši?

25.04.2024 | , Finance.cz
DANĚ


OSVČ by si měly dát pozor na splnění povinností a v zákonném termínu doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích. Nedoručení přehledu řádně a včas je sankcionováno pokutou, a ještě je předepsáno pojistné v pravděpodobné výši. Platba zdravotního pojištění v pravděpodobné výši je nevýhodná. Jak vysoké je takové pojistné? Jak vysoká může být pokuta? A jak je to s penále?

Pro zdravotní pojišťovnu je přehled základním tiskopisem od OSVČ. přehledu se vypočítá roční zdravotní pojištění a nové měsíční zálohy. Když není přehled zdravotní pojišťovně doručen v zákonném termínu, může za toto nesplnění zákonné povinnosti zdravotní pojišťovna předepsat pokutu až ve výši 50 000 Kč.

Současně je předepsáno zdravotní pojištění v pravděpodobné výši, neboť zdravotní pojišťovna nemá skutečné podklady pro jeho stanovení. V žádném případě tedy neplatí, že neodevzdáním přehledu se OSVČ vyhne placení zdravotního pojištění, naopak se platba zdravotního pojištění prodraží a k neuhrazenému pojistnému nabíhá penále.

Zdroj: Depositphotos

Dobrovolný paušální režim = žádné starosti

OSVČ splňující zákonné podmínky, které dobrovolně vstoupily do měsíčního daňového paušálu, nemají s odevzdáním přehledu žádné starosti. V jedné měsíční platbě odvádí současně daň z příjmů, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Za období v režimu paušální daně nemůže být OSVČ předepsáno pravděpodobné pojistné na zdravotním pojištění.

Tip: Kdy je výhodnější jednotná paušální daň a kdy paušální výdaje v daňovém přiznání

Legislativní úprava pravděpodobného pojistného

Institut pravděpodobného pojistného je u zdravotního pojištění upraven v § 25a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kde je uvedeno, že pro účely stanovení pravděpodobného pojistného u osob samostatně výdělečně činných se vychází z měsíčního příjmu, který je ve výši 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného, přičemž se u OSVČ má za to, že tato částka je již příjmem poníženým o související výdaje.

 

Výpočet pravděpodobného pojistného v roce 2024

Podle nařízení vlády č. 286/2023 činí výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 částku 40 638 Kč.

  • V roce se 2024 se tak pravděpodobné pojistné počítá z částky 60 957 Kč (40 638 Kč × 1,5 %).
  • Měsíční pravděpodobné pojistné pro OSVČ činí tedy 4115 Kč (60 957 Kč x 50 % × 13,5 %).

Vzhledem k tomu, že většina OSVČ platí zdravotní pojištění v minimální výši 2968 Kč, jedná se o citelně vyšší měsíční zdravotní pojištění.

Čtěte také: Minimální zdravotní pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Praktický příklad

Živnostník Milan dosáhl za rok 2023 hrubého zisku (tj. příjmu poníženého o výdaje) ve výši 480 000 Kč. Pan Milan má tedy povinnost platit v roce 2024 měsíční zálohu na zdravotním pojištění alespoň v minimální výši 2968 Kč. Minimální záloha je totiž vyšší, než je záloha odpovídající skutečnému zisku ve výši 2700 Kč (480 000 Kč × 50 % × 13,5 % : 12 měsíců).

Případné předepsání zdravotního pojištění v pravděpodobné výši 4115 Kč by bylo pro pana Milana finančně značně nevýhodné. Již minimální záloha zdravotním pojištění je pro něj vyšší, než odpovídá jeho zisku.

Tip: Spočítejte a odevzdejte daňové přiznání s našimi interaktivními formuláři

Výpočet penále z pravděpodobného pojistného

Platba zdravotního pojištění je pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost povinnou daní. Zdravotní pojištění musí být při hlavní činnosti vždy placeno. V případě vyčíslení pojistného v pravděpodobné výši a jeho neplacení se penále počítá z pravděpodobného pojistného. Pokud je následně doručen přehled, částka pojistného se upraví, vypočtené penále se však z tohoto důvodu nesnižuje a ani se neruší pokuta za neodevzdání přehledu.

Čtěte také: Do kdy musí OSVČ odevzdat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ