Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Daň silniční - vymezení

Předmět daně

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. V úvodu vymezuje předmět daně jako silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice jsou předmětem silniční daně vždy.

TIP: Kalkulačka silniční daně

Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena např.:
vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu jako kategorie L,
vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů,
vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu,
vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení,
vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon nebo mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla šetrnější k životnímu prostředí (např. vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG) a některá další.

Poplatník daně

Poplatník silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, nebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem je rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost nevznikla již jeho provozovateli.

Základ daně

Základem daně je:

  • zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou těch na elektrický pohon,
  • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
  • největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

Snížení sazby daně

Pokud je poplatníkem zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější.

Sazba daně se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou určená pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě.

Sazba se také snižuje podle data první registrace vozidla uvedeném v technickém průkazu. Po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace se sazba snižuje o 48 %, po dobu následujících 36 měsíců se sazba snižuje o 40 % a po dobu dalších 36 měsíců se sazba snižuje o 25 %. Po 108 kalendářních měsících od data první registrace vozidla končí možnost snížení sazby. Toto snížení je možné použít i u osobních vozidel. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.

U vozidel registrovaných v České republice do 31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 %.

Daňové přiznání a zálohy na daň

Přiznání k silniční dani za rok 2013 musí být podáno na FÚ do 31. ledna 2014. Během roku 2013 platili daňoví poplatníci zálohy k dani. Od daňové povinnosti se tedy odečtou zaplacené zálohy a případný nedoplatek se uhradí současně s daňovým přiznáním za rok 2013. Termíny pro zálohy v roce 2014 jsou:

  • do 15. dubna 2014 za I. čtvrtletí roku 2014
  • do 15. července 2014 za II. čtvrtletí roku 2014
  • do 15. října 2014 za III. čtvrtletí roku 2014
  • do 15. prosince 2014 za IV. čtvrtletí roku 2014

Více o platbě daní najdete v sekci Daňový kalendář.

Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?

22.11.2017  |  Redakce

Když se v dnešní době řekne darovací daň, může takové pojmenování působit poněkud matoucím dojmem. Od roku…

Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně

22.11.2017  |  Petr Gola

Někteří zaměstnanci pracovali během roku 2017 pro více zaměstnavatelů. Daňové povinnosti zaměstnance se přitom liší v závislosti na konkrétní…
Zobrazit další související aktuality
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah