Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Zatímco pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky, tak nárok na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče, bez ohledu na jejich majetkové poměry nebo příjem. O rodičovský příspěvek je potřeba si písemně požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

Rodičovský příspěvek 220 000 Kč

Od roku 2012 činí rodičovský příspěvek celkem 220 000 Kč. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat a podle toho se upraví výše rodičovského příspěvku. Nadále se však pohybuje doba čerpání od dvou do čtyř let věku dítěte. Rodičovský příspěvek přitom nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a měsíčně nesmí činit více než 11 500 Kč. Během pobírání rodičovského příspěvku budou moci rodiče provést změnu délky. Provést změnu v délce (a tím i výši) rodičovského příspěvku bude možné provést jednou za tři měsíce.

Výpočet rodičovského příspěvku

Maminka paní Modrá měla měsíční příjem 20 000 Kč. Prvních 5 měsíců od narození dítěte pobírá mateřskou ve výši 13 830 Kč. Po vyčerpání mateřské si zažádá o rodičovský příspěvek, který chce pobírat 22 měsíců. Jak vysoký bude mít rodičovský příspěvek?

  • Rodičovský příspěvevek bude paní Modrá pobírat do věku dítěte 27 měsíců v měsíční výši 10 000 Kč (220 000 Kč: 22 měsíců). Kdyby se paní Modrá rozhodla pro pobírání rodičovského příspěvku do čtyř let věku dítěte, tak by měsíční příspěvek činil 5 116 Kč (220 000 Kč: 43 měsíců).
  • Kdyby paní Modrá měla příjem 12 000 Kč a otec dítěte taky 12 000 Kč, tak by nejkratší doba pobírání rodičovského příspěvku byla 26 měsíců. Měsíčně by totiž nemohla pobírat rodičovský příspěvek vyšší než 8 400 Kč (70 % z předchozího výdělku). 

Čtyřletá varianta rodičovskéno příspěvku

Oproti roku 2011 klesne příští rok počet rodin, které budou čerpat čtyřletou variantu pobírání rodičovského příspěvku. V roce 2011 byla totiž čtyřletá varianta povinná např. pro nezaměstnané maminky nebo maminky podnikatelky, které si neplatily nemocenské pojištění. V roce 2012 bude stačit, když podmínku pojištění splní i otec dítěte a rodiče budou mít možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku. Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od příjmu a na rodičovský příspěvek ve výši 11 500 Kč je zapotřebí mít příjem nad 16 500 Kč hrubého. Při čerpání kratší doby rodičovského příspěvku je tedy potřeba zohlednit vyšší příjem rodiče (matky nebo otce). Jestliže nesplní podmínku pojištění ani jeden z rodičů, tak i v roce 2012 bude tato rodina ze zákona čerpat čtyřletou variantu.

  • Při čtyřleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč. Pouze v tomto případě činí rodičovský příspěvek 216 600 Kč.

Pobírání rodičovského příspěvku a práce

V roce 2011 bylo možné pracovat a pobírat rodičovský příspěvek pouze tehdy, když bylo dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku, pokud:

  • dítě mladší 3 let navštěvovalo jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci
  • dítě starší 3 let navštěvovalo školku maximální 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci
Pro rok 2012 již nejsou žádná omezení, jestliže má dítě více než dva roky. Lze tedy pobírat rodičovský příspěvek a pracovat bez omezení. Dokonce u dětí do dvou let je zaveden limit 46 hodin měsíčně v jeslích nebo mateřské škole.

Přechod na nový systém

Rodiče, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek v roce 2011, mohou čerpat rodičovský příspěvek „po staru“ nebo si písemně požádat o změnu rodičovsého příspěvku dle legislativy roku 2012. Částka rodičovského příspěvku, kterou obdrželi před přechodem na nový systém, se jim přitom započítá do celkové částky 220 tisíc Kč. Při péče o dítě dlouhodobě zdravotně postižené se postupuje odlišně.

Zdravotně postižené děti

Od roku 2012 dochází rovněž ke změně čerpání rodičovského příspěvku na zdravotně postižené děti. Rodičovský příspěvek na zdravotně postižené dítě, které bylo k 1. 1. 2012 mladší 3 let, činí 7 600 Kč do 3 let věku dítěte, jestliže dítě nemá nárok na příspěvek na péči. Když má dítě nárok na příspěvek na péči, potom musí rodič do konce ledna 2012 zvolit jednu z dávek (buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči). Druhá dávka se odejme. Pro možnost volby se ze zákona všechny děti starší jednoho roku, jež zakládají nárok na rodičovský příspěvek vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, považují za osoby závislé na péči jiné osoby (stupeň I nebo II), a to až do konce roku 2012. Tyto děti mají tedy nárok na příspěvek na péči.

Od prosince 2012 opět dochází ke změně. Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči je umožněn u dětí do 4 let.
Pro starší děti do 7 let, které mají nárok na příspěvek na péči ve III. a IV. stupni se automaticky tento příspěvek zvýší o 2000 Kč měsíčně, bez ohledu na příjem rodiny.
Příspěvek na péči lze zvýšit o 2000 Kč pouze jednou, tj. buď z důvodu nízkého příjmu, nebo u dětí do 7 let ve III. a IV. stupni závisloti.

Právní úprava do 31.12.2011

Pokud rodič požádal o rodičovský příspěvek do konce roku 2011, jeho čerpání podléhá legislativě platné před začátkem roku 2012.

Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte. Rodičovský příspěvek je stanoven ve čtyřech výších daných v pevných měsíčních částkách pro danou dobu čerpání:

  • zvýšená výměra 11 400 Kč - pro rychlejší čerpání do 24 měsíců věku dítěte (podmínkou je PPM ve výši alespoň 380 Kč za den),
  • základní výměra 7 600 Kč - pro klasické čerpání do 36 měsíců věku dítěte (podmínkou je PPM nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem), 
  • snížená výměra 3 800 Kč - pro pomalejší čerpání do 4 let věku dítěte, tj. 7 600 Kč do 9 měsíců a 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte, 
  • nižší výměra 3 000 Kč.
Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku rodič volí pouze v rozhodných obdobích a po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná. Díky změně legislativy od ledna 2012 však mohou rodiče i v tomto případě dobu a výši rodičovského příspěvku měnit, pokud přejdou na nový systém.

Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

Příjmy v předčasném důchodu v roce 2018

18.01.2018  |  Petr Gola

V řádném starobním důchodu lze mít libovolně vysoké příjmy a je možné pracovat i na smlouvu na dobu…

Fungující rodina je jedním z předpokladů pro úspěšné…

31.05.2017  |  Redakce

Podnikání a rodina. Pro byznysmena často dvě základní věci, kolem kterých se točí jeho život. Ovšem zatímco život firmy si pro sebe krade celý…

Interim manažer pomůže předat podnik, najde nové trhy i…

22.02.2017  |  Redakce

Přijde, splní konkrétní zadání, a zase odejde. Tak se dá jednou větou shrnout poslání takzvaného interim manažera. Tyto profesionály, zpravidla s…
Zobrazit další související aktuality
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah