Česká pošta skončila i v roce 2023 ve ztrátě, činila 744 milionů korun

11. 4. 2024 16:11 | , Finance.cz
Spotřebitel

Česká pošta skončila v roce 2023 ve ztrátě 744 milionů korun, nicméně hospodářský výsledek se procentuálně zlepšil téměř o 60 %. Důvodem je pokračující transformace, a také prodej nepotřebného nemovitého majetku.

Zdroj: Depositphotos

Ztráta České pošty se loni snížila téměř o 1 mld. Kč

Skupina České pošty (včetně ČP Security), hospodařila v roce 2023 se ztrátou 744 mil. Kč. Samotná Česká pošta vykázala ztrátu 756 mil. korun.

Jedná se o zvrácení trendu prohlubování ztráty, protože v roce 2022 dosáhla ztráta České pošty 1,751 mld. korun. Ztrátu se tedy České poště povedlo meziročně snížit o 995 mil. korun.

Původní plán pro rok 2023 počítal původně počítal se ztrátou České pošty ve výši 1,490 mld. korun. Důvodem k výraznému zlepšení je transformace podniku.

Od jakého roku by měla být Česká pošta zisková?

Plán na rok 2024 počítá s dalším výrazným zlepšením a nejpozději od roku 2026 by již transformovaný podnik měl vstoupit do éry ziskového hospodaření. Těchto výsledků se daří dosáhnout díky řadě stabilizačních opatření; k těm nejzásadnějším loni patřilo snížení počtu kmenových zaměstnanců, optimalizace pobočkové nebo listovní doručovací sítě a také proběhlo několik vln dílčích provozních úspor napříč celým podnikem.

Jaké měla Česká pošta výnosy?

Provozní výnosy vč. ČNUS a prodejů majetku vzrostly z 18,866 na 19,037 mld. korun (+0,9 %) a naopak provozní náklady bez odpisů klesly z 19,750 na 19,114 mil. korun (-3,2 %). Pozitivně se vyvíjely i finanční operace, jejichž výsledek se meziročně zlepšil o 199 mil. korun.

Dařilo se prodeji služeb, nedařilo se u posílání vnitrostátních balíků

Tržby z prodeje služeb vzrostly meziročně o 694 mil. korun (+4,4 %). Vzrostly především výnosy z Datových schránek (+322 mil. korun), když po upgradu technické infrastruktury informačního systému pro datové schránky došlo ke zvýšení úhrady za provoz tohoto systému na kompenzaci růstu souvisejících nákladů.

Významně vzrostly též výnosy z poštovního provozu (+229 mil. korun). Hlavní měrou se na tom podílely výnosy z vnitrostátních listovních zásilek (+359 mil. korun). Rostoucí trend se podařilo udržet také u hotovostních služeb (+17 mil. korun), svozu balíků (+13 mil. korun), nebo celního deklarantství (+11 mil. korun).

K poklesu výnosů došlo naopak u vnitrostátních balíků (-112 mil. korun). Počet přepravených balíku sice loni o 5,7 % vzrostl, ale zároveň se zvětšil podíl levnějších balíků (Do Balíkovny, E-commerce z Číny).

Meziročně nižší byly dále výnosy z mezinárodních odchozích zásilek (-79 mil. korun) nebo roznášky informačních a propagačních materiálů (-38 mil. korun). Výnosy z obstaravatelské činnosti vzrostly meziročně o 128 mil. korun, a to zejména u prodeje finančních produktů skupiny ČSOB (+103 mil. korun). Rostly i výnosy z provozu kontaktních míst pro prodej služeb ČEZ (+58 mil. korun).

Náklady se snížily hlavně kvůli propouštění, průměrná mzda v České poště se zvýšila

Za poklesem provozních nákladů stojí v první řadě úspora v osobních nákladech (-672 mil. korun) díky snížení počtu kmenových zaměstnanců v rozsahu 2530 plných úvazků (tzn. o 10,8 %). Opačný vliv na výši osobních nákladů mělo naopak navýšení tarifních mezd od dubna 2023. Průměrná mzda se tak zvýšila o 5,8 %.

K meziročnímu poklesu nákladů došlo též ve spotřebě materiálu (-202 mil. korun). Zde byl hlavním důvodem pokles nákladů na pohonné hmoty (-144 mil. korun) zejména vlivem nižších cen, který byl částečně vyvážen náklady na outsourcing nákladní přepravy. Opačně se vyvíjely náklady na energie (+109 mil. korun), kde se projevil růst cen.

Tip: Česká pošta zdražila od 1. října 2023 některé služby SIPO

Stabilizace pošty pokračuje, prodává se nemovitý majetek

Pozitivní vliv stabilizačních opatření se projeví i na výsledku hospodaření letošního roku. Kladně jej bude ovlivňovat také pokračující prodej nepotřebného nemovitého majetku. Finanční plán České pošty pro rok 2024 aktuálně počítá s mírným poklesem výnosů, dalším snížením provozních nákladů a výslednou ztrátou již jen ve výši 130 mil. korun bez dopadů aktivit, které plánujeme realizovat v případě získání transformačního financování.

„Za výrazné zlepšení hospodaření bych rád poděkoval všem spolupracovníkům. Celý náš tým tvrdě pracuje na plnění úkolů transformačního plánu a přípravě České pošty na rok 2025. Rozdělení veřejných a komerčních služeb vytvoří transparentní prostředí, kdy stát bude vždy přesně vědět, jaké služby pro občany od České pošty nakupuje a nakolik je to efektivní,“ objasňuje smysl transformace generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Tip: Poslání balíku za 30 Kč? Můžete využít dubnovou akci České pošt

 

Štítky:

Články ze sekce: Spotřebitel