Správa sociálního zabezpečení mění strukturu, slibuje rychlejší vyřízení dávek i posudků

2. 1. 2024 11:03 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) s novým rokem mění svou strukturu. Bude se organizovat ve větších územích celcích, přičemž všechny okresní pobočky zůstanou zachované. Zároveň vznikne centrální pracoviště, které bude řídit posuzování zdravotního stavu žadatelů o dávky. 

"Síť 77 okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno) a šest regionálních pracovišť ČSSZ se od ledna 2024 změní na pět územních správ sociálního zabezpečení (ÚSSZ)," uvedla ČSSZ v aktuální tiskové zprávě.

Zdůraznila, že nedochází k uzavření žádné z okresních správ, lidé své kontaktní pracoviště najdou na stejných místech a pod stejným označením jako dosud.

Jak bude vypadat územní členění ČSSZ

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, tiskový odbor

"Klienti mohou dál využívat služeb té okresní správy, na kterou jsou zvyklí, a navíc budou mít možnost navštívit kteroukoliv jinou okresní správu podle vlastní volby," upřesnil správce sociálních dávek. Běžný občan by tak neměl poznat žádné negativní dopady, úřad slibuje úspory v organizační struktuře (například méně vedoucích) a větší kapacitu pro vyřizování žádostí.

Posuzování zdravotního stavu bude řízené centrálně

Zásadnější dopad na žadatele může mít zřízení samostatného Institutu posuzování zdravotního stavu (IPZS). Ten by měl z centrálního pracoviště v Hradci Králové řídit odborné posuzování zdravotního stavu pro potřeby přiznání invalidních důchodů a příspěvků osobám se zdravotním postižením a pro potřeby posuzování důvodu trvání dočasné pracovní neschopnosti.

"Zaměstnanci IPZS budou zajišťovat služby na stejných místech jako dosud. Vyhodnotí-li posudkový lékař osobní přítomnost klienta na jednání jako nezbytně nutnou, bude klient pozván na okresní správu nejbližší jeho místu pobytu. Kompletní vyřizování této agendy pouze jedním úřadem bude efektivnější a pro občany jednodušší a přehlednější," slibuje ČSSZ.

Nemělo by se tak stávat, jak zakusili někteří žadatelé například o invalidní důchod, že člověk se srovnatelnými potřebami v jedné části republiky na penzi dosáhl, jinde ne, nebo pouze na nejnižší.

"Postupy v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení budou organizovány a řízeny jednou institucí. Vyhotovení posudků bude pružnější, čímž se zajistí rychlejší vyřizování dávek napříč republikou. Nový odborný orgán IPZS zajistí pružnou aplikaci pokroků medicíny do posudkové praxe," věří správce dávek.

Zdroj: Shutterstock

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY