Daň z nemovitostí je nutné zaplatit do pátku 31. května, jaké jinak hrozí penále?

30. 5. 2024 10:39 | , Finance.cz
DANĚ

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí je pátek 31. května 2024. Jaká vám hrozí pokuta, jestliže daň nezaplatíte? Můžete daň zaplatit i později?

Daň z nemovitých věcí je třeba zaplatit do pátku 31. května

Daň z nemovitých věcí musí většina poplatníků uhradit do pátku 31. května 2024.

Jestliže daň z nemovitých věcí překročí 5000 Kč, tak ji můžete rozdělit do 2 stejně vysokých splátek, první z nich je nutné uhradit do pátku 31. května, druhou splátku do 30. listopadu.

Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do 1. září 2024.

Do kdy se můžete beztrestně opozdit?

U doplatku daně se lze beztrestně o několik dnů opozdit. Úrok z prodlení se začíná počítat od 4. dne, který následuje po dni splatnosti, tedy od úterý 4. června 2024.

Na to ovšem nespoléhejte a daň zaplaťte, co nejdříve.

Jaké jsou penále za nezaplacení daně?

Hodnota úroku z prodlení závisí na platné repo sazbě k 1. 1. 2024, ta byla 6,75 %. Ta se dále zvýší o 8 procentních bodů. Úrok z prodlení tedy aktuálně činí 14,75 %.

Úrok z prodlení dále není předepsán a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

Přepočítejte si výši daně z nemovitých věcí

 

Jaká jsou čísla účtů a další údaje pro platbu daně z nemovitostí?

Daň z nemovitých věcí se platí na krajské finanční úřady, konkrétní čísla účtů jsou následující:

Finanční úřad Číslo účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

7755-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

7755-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

7755-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

7755-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

7755-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

7755-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

7755-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

7755-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

7755-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

7755-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

7755-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

7755-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

7755-47620661/0710

Specializovaný finanční úřad

7755-77620021/0710

Při placení pamatujte na to, že daň z nemovitostí se platí podle místní příslušnosti místa nemovitosti, a ne podle vašeho trvalého bydliště. Takže číslo účtu a místně příslušný finanční úřad určujte podle nemovitosti. K platbě daně patří ještě následující údaje:

  • Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osob

Zdroj: Depositphotos

Články ze sekce: DANĚ