Finanční úřad posílá informace k dani z nemovitosti, do kdy daň zaplatit?

20. 4. 2023 16:17 | , Finance.cz
BYDLENÍ

Finanční úřady začaly posílat informace ohledně platby daně z nemovitých věcí na rok 2023. Jaká je lhůta pro její platbu? Kdy ji můžete platit ve dvou splátkách?

Možná jste již obdrželi od finanční správy informaci ohledně platby z daně z nemovitých věcí na rok 2023. Jakými cestami vás může finanční správa oslovit? A do kdy je nutné zaplatit daň z nemovitosti?

Zprávu ohledně dani z nemovitostí jste mohli obdržet mnoha způsoby

 

Cesty, jak k vám mohou dorazit informace o výši daně z nemovitých věcí, je hned několik.

Záleží, o jakou službu poplatník zažádal:

  • SIPO – u poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO bude úhrada daně provedena standardně v souladu s podmínkami České pošty
  • E-mailem – poplatníkům, kteří nevyužívají SIPO k placení daně, budou všechny informace potřebné k placení daně doručeny do jejich e-mailové schránky.
  • Datovou schránkou – všem držitelům datové schránky, kteří se nepřihlásili ke shora uvedeným službám, budou informace pro placení daně doručeny do jejich datové schránky.
  • Skrze DIS+ – poplatníkům, kteří mají zřízenu DIS+, se zobrazí údaje pro placení daně z nemovitých věcí v DIS+ na portálu MOJE daně (www.mojedane.cz) v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU 
  • Složenkou – fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku ani daňovou informační schránku plus (DIS+), nevyužívají služby zasílání údajů pro placení daně na e-mail nebo neplatí daň prostřednictvím SIPO, obdrží do poštovních schránek složenku (poštovní poukázku A). 

Poštovní poukázky budou rozesílány postupně nejpozději do 25. května. Poplatníkům, kteří vlastní nemovité věci v územní působnosti více krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, bude doručen tomu odpovídající počet složenek.

Informace pro placení daně zasílané prostřednictvím e-mailu, datové schránky či DIS+ by měly být poplatníkům doručeny v průběhu prvního týdne měsíce května 2023.

Do kdy musíte zaplati daň z nemovitých věcí? 

Jestliže daň z nemovitostí nepřesáhne 5 000 Kč, tak ji musíte zaplatit do 31. května 2023.

Při výši daně z nemovitostí nad 5 000 Kč ji můžete zaplatit ve dvou splátkách, první je nutno uhradit do 31. května 2023, druhou pak do 30. listopadu 2023.

Kde zaplatit daň z nemovitostí?

Daň z nemovitostí odvádíte finančnímu úřadu a můžete ji uhradit elektronicky či složenkou.

Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

  • při bezhotovostní platbě – 1148
  • při platbě v hotovosti poštovní složenkou – 1149
  • při platbě v hotovosti daňovou složenkou (poštovní poukázka A) - 0001

Tip: Čísla účtu finančních úřadů

Pozor na pokutu při prodlení

Jestliže zapomenete uhradit daň z nemovitostí do 1. června 2023, tak většinou bývá finanční úřad benevolentní a pravděpodobně vám nebude prvních pár dní účtovat žádné penále ani úroky z prodlení, ale musíte daň zaplatit do konce prvního červnového týdne, proto neotálejte. Jinak vám hrozí úroky z prodlení.

Zdroj: Depositphotos

Články ze sekce: BYDLENÍ