Kolik se v roce 2022 vybralo na daních?

30. 3. 2023 15:32 | , Finance.cz
DANĚ

Rok 2022 byl z výběru daní rekordní a poprvé se vybralo přes 1 bilion korun. Které daně se vybralo nejvíce? Kde byl největší pokles?

Nejvýznamnější položka pro příjmy státního rozpočtu jsou daně.

Daně můžeme rozdělit na příjmové, majetkové a nepřímé. A právě příjmové daně a nepřímé daně, tedy daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně tvoří většinu příjmů státního rozpočtu.

Jaké bylo inkaso daní v Česku v roce 2022?

Rok 2022 byl kvůli vysoké inflaci rekordním ve výběru daní, celkem se na daních (bez spotřebních) vybralo přes 1 bilion korun. Ne všechny peníze ovšem směřují do státního rozpočtu, část z vybraných daní plyne do rozpočtu obcí a krajů.

Celkově se vybralo na daních o 136 miliard více než v roce 2022, tedy o necelých 16 % více.

V absolutních hodnotách se nejvíce zvýšil výběr u daně z přidané hodnoty (DPH), a to o necelých 73 miliard korun na 535,7 miliard korun. DPH představuje přes polovinu ze všech vybraných daní.

Naopak nejvíce se snížil výběr daně silniční, téměř o 3,7 miliardy korun, protože z předmětu silniční daně byly vyjmuty osobní automobily drobných živnostníků, které využívali k podnikání.

Inkaso daní v letech 2020, 2021, 2022

Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2020, 2021, 2022 -  (v mil. Kč)
Daň 2020 2021 2022 % změna 2022/2021
Daň z přidané hodnoty celkem 426 198 463 265 535 734 15,64 %
Daň z příjmů právnických osob 155 998 195 964 228 676 16,69 %
Daň z příjmů fyzických osob z přiznání 5 735 9 629 13 963 45,01 %
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 204 929 138 466 149 594 8,04 %
Daň z příjmů vybíraná srážkou § 36 25 609 29 121 38 618 32,61 %
Daň z nemovitých věcí 11 580 11 836 12 419 4,93 %
Daň z nabytí nemovitých věcí 2 796 -71 44 -
Daň dědická 0 8 0 - 94,50 %
Daň darovací 0 -2 0 -
Daň z převodu nemovitostí 5 9 11 20,25 %
Daň silniční 5 959 5 429 1 731 -68,12 %
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 2 167 2 104 5 048 139,88 %
Odvod z loterií celkem 5 -3 4 -
Daň z hazardních her celkem 10 637 11 042 16 450 +48,98 %
Příslušenství daní -2 163 -2 474 -355 -
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky 1 275 1 646 1 648 0,15 %
Celkem (bez spotřebních daní) 850 732 865 971 1 002 949 15,82 %

Zdroj: Finanční správa ČR

Zdroj: Depositphotos

Články ze sekce: DANĚ