Počty hospodářských zvířat v EU v roce 2022 klesly, o kolik a kde nejvíce?

24. 3. 2023 14:33 | , Finance.cz
Spotřebitel

Jak se v Evropě změnil počet chovaných hospodářských zvířat v roce 2022? Kterých chovaných zvířat meziročně ubylo nejvíce?

Eurostat uvádí v předběžných údajích o populaci hospodářských zvířat v EU, že se v EU na přelomu listopadu a prosince roku 2022 chovalo:

  • 134 milionů prasat (-5 % ve srovnání s rokem 2021), žlutá barva v grafu
  • 75 milionů skotu (-1 %), tmavě modrá barva
  • 59 milionů ovcí (-2 %), světle modrá barva
  • 11 milionů koz (-3 %), hnědá barva

Počty chovaných hospodářských zvířat v EU v listopadu a prosinci 2022 v milionech jedinců

Počty chovaných hospodářských zvířat v EU

Zdroj: Eurostat

Které dvě země stojí za propadem chovu vepřů?

Chov prasat se meziročně snížil o 5 %.

Německo a Dánsko oznámily na konci roku 2022 značný pokles chovu prasat, což odpovídá více než polovině celkového snížení v EU (Německo se podílelo na snížení z 33 %, Dánsko z 22 %).

Konkrétně v Německu se meziročně snížil počet chovaných prasat o 10 %, o 2,4 milionu jedinců, v Dánsku pak o 12 %, tedy 1,6 milionu prasat.

Nicméně tato čísla jsou součástí obecného trendu snižování chovu prasat. Ze zemí, které chovají přes 3 miliony prasat, se pouze ve dvou meziročně zvýšily počty chovaných jedinců:

  • v Itálii (o 330 tisíc jedinců, +4 % oproti roku 2021)
  • ve Švédsku (o 50 tisíc jedinců, +3 %).

Změna v počtu chovu prasat a skotu mezi lety 2021 a 2022
- žlutá barva - prasata
- tmavě modrá barva - skot

Změna v počtu chovu prasat a skotu mezi lety 2021 a 2022

Zdroj: Eurostat

Které dvě země stojí za propadem chovu skotu?

Chov skotu se meziročně snížil o 1 %, jak uvádíme výše.

Podobný trend jako je v chovu prasat je i v chovu skotu, kde za celkovým poklesem chovu skotu stojí 2 země, Francie a Itálie. Meziroční pokles u chovu skotu ve Francii se rovnal 40 % celkového snížení EU, Itálie pak dalších 27 % celkového snížení EU.

Naopak lehce vzrostl počet chovaného skotu v Česku, Lotyšsku, na Maltě, Polsku a Nizozemsku.

Tip: Jaká byla soběstačnost ČR v mase a vejcích před 5 lety?

Chov ovcí omezovali hlavně Španělé a Francouzi

Chov ovcí se meziročně snížil o 2 %, jak uvádíme výše.

Španělsko snížilo stav ovcí o 630 tisíc jedinců, což je o meziročně o 4 %, tento pokles znamenal 57 % celkového snížení.

Další pokles v hodnotě 36 % znamenalo snížení počtu chovaných ovcí ve Francii (o 400 tisíc jedinců méně, tedy o 6 %).

Chov koz se snížil hlavně kvůli úbytku ve Španělsku a Řecku

Chov kozu se meziročně snížil o 3 %, jak uvádíme výše.

Pokud jde o chov koz, tak 33% podíl na celkovém snížení v EU byl způsoben snížením počtu chovaných koz o 130 tisíc jedinců ve Španělsku (meziroční snížení o 5 %).

Dále pak poklesl chov koz v Řecku, a to o 80 tisíc jedinců (meziročně se jedná o 3% úbytek), čemuž odpovídá 23% podíl na celkovém snížení chovu koz v EU.

Tip: Maso není třeba, steak může být i rostlinný. Toto je byznys zaměřený na flexitariány

Zdroj: Eurostat, Český statistický úřad

Štítky:

Články ze sekce: Spotřebitel