Výroba elektřiny se v Česku propadla o více než 13 %, klesala i spotřeba elektřiny

23. 11. 2023 13:41 | , Finance.cz
Spotřebitel

Češi pokračují s šetřením elektrické energie, meziročně klesla její spotřeba téměř o 4 %. Nejvíce šetřily domácnosti, u kterých klesla spotřeba elektřiny o 5 %. Na druhé straně výrazně klesla výroba elektrické energie, meziročně o více než o 13 %.

Energetický regulační úřad (ERÚ) uvedl, že i ve 3. čtvrtletí roku 2023 nadále probíhal pokles spotřeby, ale i její výroby.

Naposledy spotřeba elektřina rostla na konci roku 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) uvádí, že naposledy se spotřeba elektřiny zvýšila v posledním kvartálu roku 2021, od té doby ERÚ ve svých čtvrtletních zprávách zaznamenává její pokles. Nejinak tomu bylo i letos ve třetím čtvrtletí, kdy Česko spotřebovalo 12,9 TWh elektřiny, tedy o 3,7 % méně než v roce 2022.

„Kromě velkoodběratelů na hladině velmi vysokého napětí se ve třetím čtvrtletí meziročně snížila spotřeba ve všech kategoriích odběratelů, nejvíce u domácností. To bylo způsobeno jak velmi vysokými teplotami ovzduší v září, tak dlouhodobými úspornými opatřeními na straně zákazníků,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Tip: Jak to bude po konci roku se zastropováním cen energií?

Domácnostem klesla meziroční spotřeba elektřiny o 5,3 %, podnikatelům méně

Konkrétně spotřeba elektřiny v domácnostech meziročně klesla o 5,3 %, u velkoodběratelů na hladině vysokého napětí o 4 % a u podnikatelů na hladině nízkého napětí o 1,5 %. V kategorii velkoodběru z velmi vysokého napětí došlo k nárůstu o 2,8 %. Spotřeba (celková pro všechny kategorie) klesala ve všech měsících sledovaného období, konkrétně:

  • v červenci o 2,5 %
  • v srpnu o 2,9 %
  • v září o 5,7 %

Za poklesem výroby elektřiny stojí sucho i menší spalování uhlí

 V České republice se vyrobilo celkem 16,2 TWh netto elektřiny, což je meziročně výrazně méně, konkrétně o 13,2 %.

Nejvíce energie pocházelo z jaderných (6,7 TWh) a parních (6,6 TWh) elektráren, byť oba typy svou výrobu meziročně snížily – první jmenované o 3,2 %, druhé dokonce o 24,5 %.

Ještě výrazněji klesla výroba z vodních elektráren (-40,4 %), produkce klesla také u plynových a spalovacích elektráren (-5,5 %).

Roste podíl přečerpávací, větrné, paroplynové a fotovoltaické elektřiny

Růst ve výrobě elektřiny byl zaznamenán u přečerpávacích elektráren (+36,4 %), větrných (+13,8 %), paroplynových (+8,6 %) i fotovoltaických elektráren (+4,4 %).

Tip: Na elektřině v roce 2024 neušetříte. Co se na vás chystá ve vyúčtování? (příklady)

Elektřinu nadále vyvážíme, ale meziročně o téměř 40 % méně

Česká republika zůstala vývozcem elektřiny i ve 3. čtvrtletí roku 2023, kdy do zahraničí směřovalo o 2,5 TWh více než se do Česka dovezlo.

Meziročně ovšem hodnota salda poklesla o 39,3 %.

Zdroj: Shutterstock

Články ze sekce: Spotřebitel