Založení spořícího účtu

Spořící účty nabízí řada bank a také družstevních záložen. Obecně lze říci, že spořící účty mohou využívat jak fyzické osoby – občané i podnikatelé, tak také právnické osoby.

Spořící účty slouží pro pravidelné i nepravidelné vklady peněžních prostředků. Některé z nich mají dánu výpovědní lhůtu, jiné jsou bez výpovědní lhůty. V případě spořícího účtu s výpovědní lhůtou je třeba na myslet na podání výpovědi před výběrem peněz. Pokud jsou účty bez výpovědní lhůty, klient může peníze získat téměř okamžitě, obvykle jsou mu převedeny na předem určený účet.

Založení spořícího účtu

I když většina bank umožňuje uzavření spořícího účtu návštěvou některé pobočky banky, obecně lze říci, že spořící účty lze uzavřít hned několika způsoby:

  • Osobně
  • Po telefonu
  • Přes internet
  • Poštou

V případě uzavření spořícího účtu přímo na přepážce v bance, klient okamžitě získá potřebné doklady a může začít spořící účet využívat. Pozor u většiny spořících účtů je stanoven minimální počáteční vklad! Některé banky vyžadují, aby u nich měl klient veden běžný účet. K uzavření budete potřebovat také doklad totožnosti a nezapomeňte si také sebou vzít čísla účtů, na které budete v budoucnu chtít peníze ze spořícího účtu převést.

Pokud se klient rozhodne uzavřít spořící účet některou z výše zmiňovaných možností (telefonicky, internetem či poštou,) musí počítat s tím, že dokumenty ke spořícímu účtu obdrží poštou.  Po zpracování žádosti o zřízení spořícího účtu v bance je klientovi zaslán dopis se smlouvou o spořícím účtu, informacemi o obchodních podmínkách a další potřebné informace. Klient obdrženou smlouvu podepíše a zašle zpět do banky, společně s požadovanými doklady (např. kopie občanského průkazu).  V okamžiku, kdy banka obdrží od klienta podepsanou smlouvu s ostatními požadovanými dokumenty, zašle klientovi písemné potvrzení o jejich převzetí. Klient účet aktivuje tím, že na něj vloží počáteční vklad.

Úročení a poplatky na spořících účtech

Zatímco u běžných účtů se klienti poplatkům nevyhnou, zřízení a vedení spořícího účtu je většinou zdarma, pouze u některých spořících účtů je stanoven poplatek za výpis zasílaný poštou.

Již název spořící účty napovídá, že tyto účty jsou určeny ke spoření. Tato skutečnost je také patrná z výše úroků. Úroky u spořících účtů se pohybují v rozmezí od 0,01% až do 1 % ročně. Výše úroků může být závislá nejen na výši vložených peněz, ale také na výpovědní lhůtě.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 7 krát


Související články: