Trenkwalder KAPPA: Vyřešíme jakýkoliv problém personalisty

28.05.2007 | , Finance.cz
INTERVIEW


Najít vhodného zaměstnance je snem každého zaměstnavatele. Nejen o možnosti dočasného přidělování zaměstnanců jsme si povídali s Pavlem Kačánem obchodním ředitelem pracovní a personální agentury Trenkwalder KAPPA people.

Dobrý den, Trenkwalder patří k deseti největším evropským firmám v oblasti personálních služeb. Ve kterých zemích operujete a předpokládáte ještě expanzi do dalších zemí?
Společnost Trenkwalder KAPPA people a.s. působí na trhu pracovních sil v ČR od roku 1991. Od té doby prošla dlouhým vývojem a také díky zkušenostem a kvalitě, kterou nabízí svým obchodním partnerům, se stala na sklonku roku 2006 součástí rakouské skupiny Trenkwalder. V současnosti tak Trenkwalder působí kromě České republiky také na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Lichtenštejnsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Švýcarsku a také Turecku, tedy celkem 15 zemích, což však rozhodně nebude konečné číslo. V tuto chvíli je koncern evropskou šestkou mezi poskytovateli personálních služeb.

Co je hlavním cílem vaší agentury? Na co se specializujete?
Společnost Trenkwalder KAPPA people nabízí komplexní portfolio pracovních a personálních služeb všem zájemcům o práci a zaměstnavatelům. Naší hlavní snahou je schopnost vyřešit jakýkoliv problém personalisty a najít vhodné uplatnění pro každého potenciálního zaměstnance. Cílem naší činnosti je tedy propojit nabídku a poptávku na trhu pracovních sil. V rámci našich služeb tedy nabízíme široké spektrum produktů – od zprostředkování zaměstnání, přes brigády a dočasné přidělení zaměstnanců, masové nábory a výběry zaměstnanců na konkrétní volné pracovní pozice, až po assessment centra a psychodiagnostiku.

Firmám nabízíte tzv. dočasné přidělování zaměstnanců, můžete našim čtenářům popsat o co se jedná?
Dočasné přidělení je institut, který umožňuje pokrýt aktuální a třeba jen přechodnou poptávku zaměstnavatelů po pracovní síle. Jsme standardní zaměstnavatel, který „zapůjčuje“ své zaměstnance k výkonu práce, díky čemuž odpadá zaměstnavatelům v podstatě veškerá „starost“ spojená s vedením zaměstnanců, protože dočasně přidělení zaměstnanci zůstávají v pracovním poměru k naší společnosti, která zajišťuje jejich kompletní pracovně-právní, mzdovou a další agendu. Je to ideální služba v rámci outsourcingu umožňující zaměstnavatelům pružně reagovat na vývoj trhu, počty zakázek, zvýšenou nemocnost či období dovolených kmenových zaměstnanců. V průměru takto společnost Trenkwalder KAPPA people ročně přidělí k výkonu práce přes 10.000 zaměstnanců z České republiky, Slovenska a Polska.

Jak se mohou do tohoto programu zapojit zaměstnavatelé? Jak je to pro ně finančně náročné?
Pro zaměstnavatele je cesta k našim službám jednoduchá. V případě, že hledají pracovní sílu, specializované odborníky či možnosti rozvoje svých zaměstnanců se mohou obrátit na některou  z našich poboček, kterých máme v celé České republice v současné době dvě desítky a tam už mohou obdržet všechny potřebné informace a domluvit se na dalším postupu. Co se týče finanční náročnosti je třeba počítat s tím, že na dočasném přidělení nelze nákladově ušetřit, lze jen převést náklady ze mzdových na náklady na služby. Je třeba si uvědomit, že platná legislativa jasně definuje nutnost dodržení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek pro kmenové i agenturní zaměstnance, samozřejmostí jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, náhrady svátků a dovolených a tak lze pokračovat dále. Nicméně výši odměny za dočasné přidělení vždy stanovujeme zcela jasnou a transparentní kalkulací, která obsahuje veškeré náklady spojené se zaměstnáváním pracovníků a tou pak násobíme počet našimi zaměstnanci skutečně odpracovaných hodin.

Pokud zaměstnanec pracuje jako „dočasně přidělený“ co to pro něj znamená, jak celý proces probíhá a jakou má jistotu, že mu bude opětovně nabídnuta práce?
Agenturní zaměstnanec má stejná práva a povinnosti jako jakýkoliv jiný zaměstnanec, stejně tak agentura práce je zcela standardním zaměstnavatelem, agenturní zaměstnávání je tudíž zcela rovnocennou alternativou klasického zaměstnávání.
Zájemce o práci může navštívit jakoukoliv naši kancelář v ČR nebo náborová místa na Slovensku či  v Polsku a tam mu zkušené asistentky nabídnou pro něj nejvhodnější práci a v případě jeho zájmu zajistí veškeré formality spojené s uzavřením pracovního poměru - je s ním sepsána pracovní smlouva, pokyn k dočasnému přidělení, absolvuje lékařskou prohlídku, proškolení bezpečnosti práce a začne chodit do zaměstnání. Stejně tak může ve výplatním termínu vždy očekávat svou mzdu. Našim zaměstnancům jsme schopni vždy nabídnout další práci a to jak v případě, kdy mu práce z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, tak v případě, že práce byla například jen sezónní a zakázka skončila. V případě  zájmu zaměstnance tak může využívat našich služeb neomezeně.

Na které oblasti, obory se specializujete a proč?
Naši partneři se rekrutují ze tří základních odvětví průmyslu a to automobilového, elektrotechnického a potravinářského. Stěžejním segmentem je pak automobilový průmysl a jeho subdodavatelé, neboť je obecně známo, že právě toto odvětví je tahounem české ekonomiky. Zároveň se potýká s výkyvy výroby souvisejícími s momentální poptávkou po automobilech, která v rámci roku kolísá a také ochota Čechů pracovat u montážních a výrobních linek je stále menší. Proto je zde velký prostor pro flexibilitu, kterou dočasné přidělování zaměstnanců nabízí a zároveň firmám pomáháme s náborem zahraničních dělníků ochotných v těchto provozech pracovat.

Které obory naopak považujete za neperspektivní a jsou stranou vašeho zájmu?
Za všechny bych jmenoval stavebnictví. Nelze říci, že je to obor neperspektivní, ale z našeho pohledu momentálně nezajímavý. Není totiž žádným tajemstvím, že ve stavebnictví velmi často přežívá „švarcsystém“ a na stavbách se uplatňují zejména dělníci z Ukrajiny, Polska či Slovenska. Řada  stavebních firem pak šetří náklady zejména na odvodech za zaměstnance, což je zcela v rozporu s principem našeho podnikání. 

V letošním roce vstoupil v platnost nový Zákoník práce. Jak se za téměř půl roku jeho fungování změnila situace na tuzemském pracovním trhu?
Pracovní trh se mění velmi rychle, ale tyto změny nelze ani tak spojovat se změnou legislativního rámce, jako spíš s rychlým vývojem ekonomiky. Pokud hovoříme o trhu práce jedna legislativní změna nestačí, mělo by se jednat spíše o komplex opatření, která by motivovala k práci, sociální síť omezila pouze na potřebné, neomezovala zaměstnavatele a dala jim i zaměstnancům větší smluvní volnost, což by se v konečném důsledku odrazilo prorůstově a dalo vzniknout dalším pracovním příležitostem.

V současné době se začíná projevovat problém s nedostatkem pracovníků v IT oborech. Daří se vám jako agentuře nacházet pro své klienty (zaměstnavatele) vhodné pracovníky právě na tyto pozice?
Samozřejmě v rámci klasických personálních služeb, ale i headhuntingu vyhledáváme pro naše klienty IT specialisty. Je to však čím dál náročnější. Je totiž nesporným faktem, že například IT specialista – vývojář může díky znalosti angličtiny programovat v podstatě kdekoliv a pokud z Plzně popojede do Mnichova, což je po dálnici co by kamenem dohodil, pracuje na obdobném projektu třeba i za pětinásobek. Navíc se velmi často právě na tyto profese nevztahují restrikce a ochrana pracovního trhu původních zemí EU.

Jak vidíte další vývoj v této oblasti? Bude se situace zhoršovat, nebo se dá očekávat například příliv nový IT odborníků z okolních zemí?
Mám za to, že trend bude srovnatelný se západní Evropou, kam odešli naši odborníci. Je třeba se smířit s tím, že softwarové firmy buď přesunou svá vývojová centra dále na východ nebo se stále častěji budeme potkávat s IT specialisty ze zemí bývalého Sovětského svazu, ale třeba i Indie.

V ČR se buduje nová automobilka. To sebou přináší na jedné straně zaměstnání pro mnoho lidí, ovšem je třeba říci, že ve velmi specifických oborech. Nemůže v budoucnu tato úzká profilace a specializace na jeden obor naopak způsobit problémy v případě recese automobilového průmyslu? Více nezaměstnaných, kteří nenajdou jinde uplatnění?
Je určitě možné se obávat jisté jednostrannosti velké části české ekonomiky. V případě recese to může být skutečně problém, na druhou stranu si myslím, že řada lidí by snadno našla uplatnění v řadě podniků, které již nyní bojují s nedostatkem jak kvalifikované tak nekvalifikované pracovní síly. Je spíše otázkou zda by lidé byli ochotni vyměnit slušně placená místa v do té doby prosperujících podnicích za méně placená, vyžadující stejné pracovní nasazení a nebo by raději skončili v evidenci na úřadech práce.

Česká republika otevřela svůj pracovní trh zemím nově přistoupivším do EU. Vnímáte to jako příležitost či hrozbu pro českého občana - zaměstnance?
Dovolím si trochu heretické tvrzení, ale domnívám se, že pokud český občan pracovat skutečně chce (pominu-li lidi se zdravotním či jiným omezením), tak má celou řadu možností a příležitostí. Naopak otevření pracovního trhu vítám, je to šance pro české podniky, které tak mohou získat zejména dlouhodobě nedostatkové, především kvalifikované profese jakými jsou svářeči, kovoobráběči a další.
Je zároveň mylné se domnívat, že lze očekávat nějaký masivní příliv rumunských a bulharských pracovníků. Ti, kteří chtěli pracovat v zahraničí tak již učinili a i za cenu dočasné nelegálnosti své práce v EU pracovali ještě před vstupem jejich země. Potěšující je, že o cestě za prací do ČR uvažují zejména vzdělaní Bulhaři, což může být pro naši zemi spíše přínosem.

Díky stárnutí populace se v České republice kvalifikovaní řemeslníci stávají na tuzemském pracovním trhu nedostatkovým zbožím. Podle studie renomované nizozemské společnosti SEO bude v roce 2050 stát postrádat dokonce 1,5 milionu lidí z nejrůznějších profesí. Jak tomu zabránit?
Problematika nedostatku pracovních sil může opravdu České republice (a nejen jí) přidělat nejednu vrásku na čele. Existuje několik cest, jak negativní důsledky omezovat. Jednak je to spolupráce školských zařízení se zaměstnavateli tak, aby školy dokázaly pokrýt kvalifikační strukturu poptávky. Zcela konkrétně mám na mysli znovuoživení učňovského školství, což řada podniků dnes i na vlastní pěst dělá, aby si vychovali pracovníky nezbytné pro jejich specifické výrobní provozy. Také sociální systém bude muset doznat změn, aby se zaměstnancům vyplatilo pracovat. Neméně důležitým faktorem pak bude otevření se zahraniční pracovní síle, která bude schopna rostoucí poptávku pokrýt.

Zatímco ve vyspělých zemích není výjimkou, že lidé jsou ochotni jet za prací stovky kilometrů, u nás to není příliš obvyklé. Čím to?
V české společnosti převažuje konzervativní pohled na možnost cestování za prací. Naše vazby na domácí region jsou velmi silné a jen neradi opouštíme tradiční prostředí, kde máme rodinu, kamarády, chatu a zahrádku. Naše kořeny jsou opravdu hluboké, což ostatně dokázal i náš průzkum provedený v rámci projektu Získej práci. Průzkum potvrdil nízkou ochotu k mobilitě, zároveň se nám ale v rámci projektu podařilo ověřit, že ochotu cestovat za prací je možno pozitivně ovlivňovat. Důležité z pohledu zájemce je překonat prvotní strach a rozhodnout se pro tento krok.

Právě k mobilitě pracovních sil výrazně přispívá projekt „Získej práci“, jehož je společnost Trenkwalder KAPPA people a.s. realizátorem, a který získal zajímavá ocenění. Můžete ve stručnosti nastínit, o co se jedná?
V rámci projektu jsme zájemcům z Ostravska a širokého okolí nabídli možnost zajištění zaměstnání mimo region Moravskoslezského kraje – umožnili jsme jim tedy možnost stát se „mobilními“ zaměstnanci. Protože nám bylo předem jasné, že to nebude jednoduché, nabídli jsme uchazečům o práci velmi komplexní službu, která zahrnovala zprostředkování práce, zajištění ubytování, příspěvek na stravování a informace o možnostech trávení volného času, okolí, dopravě v místě výkonu práce. Navíc měli zaměstnanci možnost využít v regionu, kam za prací cestují, kontaktní osobu (manažera naší společnosti), která s nimi řešila jejich problémy nebo dotazy a napomáhala tak jejich aklimatizaci. Na zaměstnanci tak v podstatě zůstalo pouze rozhodnutí, zda chce za prací vycestovat.
S projektem se nám podařilo získat ocenění například v soutěži Dobrá rada nad zlato nebo AXA Zaměstnavatel roku 2007.

Poslední otázka – chystáte něco podobného na zvýšení mobility i do budoucna?
V současné době se snažíme rozšířit obdobnou službu na všechny naše pobočky a do budoucna plánujeme její další rozvoj. Mobilitu pracovní síly vidíme jako jednu z cest jak snižovat nesoulad mezi poptávkou a nabídkou pracovní síly v jednotlivých regionech. Vždy se snažíme zájemcům o práci nabízet alternativy, které by jim umožnili získat vhodné zaměstnání. Neméně důležitým prvkem jsou potom zaměstnavatelé, kterým naopak chceme nabídnout vhodnou pracovní sílu.
Nejen proto se v současné době snažíme připravovat i další projekty, které by měly přispět k lepšímu fungování trhu práce a naplnit jeho rostoucí požadavky.

Děkuji za rozhovor,
Elena Ondrová, Finance.cz

 

Pavel_Kacan.jpgMgr. Pavel Kačán (1975) vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni. Působil v řadě firem zejména na obchodních a marketingových pozicích ať v nadnárodním retailovém řetězci či českém nakladatelství. V současné době je obchodním ředitelem pracovní a personální agentury Trenkwalder KAPPA people a.s., ve které působí čtvrtým rokem.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INTERVIEWPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.