K platbám peněz lze využít Českou poštu

08.08.2007 | , Finance.cz
FinTriky


Platebních kanálů jimiž lze posílat peníze či platit za zboží a služby je celá řada. Jedním z nich jsou i způsoby platby nabízené Českou poštou. SIPO, složenky či cenné psaní si své klienty nachází i v době přímého bankovnictví.

Téma: Platím, platíš, platíme

SIPO je služba České pošty spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřeli smlouvu o obstarávání SIPO. Slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek a podobně. SIPO vám tedy umožní sdružit všechny výše jmenované položky do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, co a kolik platíte.

SIPO lze platit následujícími způsoby:

  • v hotovosti na poště - SIPO můžete zaplatit na kterékoli poště prostřednictvím platebního dokladu, cena za hotovostní úhradu je 8 Kč. Po zaplacení vám pošta na doklad vytiskne podací znak a celý doklad vám vrátí.
  • v hotovosti u doručovatele - platební doklad a peníze předáte proti potvrzení vašemu doručovateli. Celý doklad s vytištěnými podacími znaky vám doručovatel vrátí následující pracovní den.
  • bezhotovostně z vašeho účtu vedeného u některé banky v ČR - vaší bance musíte dát svolení k inkasu SIPO. Ve stanovený den banka zaplatí z vašeho účtu platby SIPO. Za tento způsob úhrady Česká pošta poplatky nevybírá.
  • jednorázovým příkazem k úhradě - ve výjimečných případech lze uhradit platby SIPO jednorázovým příkazem k úhradě podaným ve vaší bance ve prospěch účtu 156080780/0300. Cena za tento způsob úhrady je 5 Kč a zaplatíte ji následující měsíc v SIPO.


Šekové poukázky


Šekové poukázky jsou doklady, kterými můžete bezhotovostně odeslat své peníze a příjemce si je vyzvedne na kterékoliv poště v ČR v hotovosti. Šeková poukázka je příjemci doručena do vlastních rukou a při proplacení je kontrolována totožnost příjemce. Emise má platnost 30 až 60 dnů a po jejich uplynutí vám provedeme a odešleme vyúčtování emise. Z tohoto vyúčtování se dozvíte, kteří příjemci si peníze poslané šekovou poukázkou nevyzvedli, kteří ano, kdy a kde.


Složenky a dobírkové složenky


Složenku můžete výhodně využít pro úhradu částky uvedené na složence ve prospěch vašeho účtu. Plátce, který obdrží poštou složenku, má možnost provést úhradu složenky na libovolné poště. Po úhradě složenky je částka následně zúčtována ve prospěch vašeho účtu. Tento doklad je ideální pro subjekty, které provozují zásilkový obchod. Prostřednictvím dobírkové složenky bude cena odeslané zásilky zaplacena na poště a poté přeúčtována ve prospěch vašeho účtu.


Cenné psaní


Prostřednictvím Cenného psaní je možné zasílat peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a cenné předměty. Cenné psaní musí být zabaleno v uzavřeném obalu. Jako obal lze použít pouze zvláštní obálku nebo zvláštní obal, které prodává Česká pošta. Zvláštní obálka se zalepí a uzavře papírovou nebo průhlednou plastovou lepicí páskou o šířce nejméně 2 cm. Není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku.

 

2975.jpgNosit u sebe hotovost a platit hotovými penězi už není v módě. Existuje řada možností, jak zaplatit nebo poslat peníze, aniž je fyzicky držíte v ruce. O těchto možnostech si můžete přečíst v naší pravidelné rubrice finančních tipů a triků! Dozvíte se o placení pomocí karet, bankovních produktů, pošty a podíváme se také na moderní způsoby.

Autor článku

Michal Ruml


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FinTriky