Co dělat, když si chcete odečíst zaplacené úroky?

23.01.2014 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Splácíte úvěr na bytové potřeby, třeba hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření? Pokud splňujete podmínky stanovené zákonem můžete si zaplacené úroky až do výše 300000 korun ročně odečíst od základu daně!

Splácíte úvěr či úvěry na bydlení a k tomu ještě platíte vysoké daně. Proč nevyužít možnosti a neodečíst si zaplacené úroky od základu daně, a tím si daňovou povinnost snížit? Částku zaplacenou na úrocích z hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření či jiného úvěru na financování bytových potřeb, lze odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob a to až do výše 300.000,- Kč ročně. Při placení úroků jen po část roku nesmí odečet překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků, tedy částku 25.000,- Kč.

Více v článku Co dělat, když si chcete odečíst zaplacené úroky? na prodej.finance.cz.

Po skončení kalendářního roku posílají stavební spořitelny a banky poskytující úvěry na financování bydlení nejen výpis z účtu, ale též potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru za předchozí rok.

Co tedy dělat pokud víte, že splňujete podmínky podle zákona o daních z příjmů pro odečet těchto úroků od základu daně?

Nejprve si položte otázku, zda jste zaměstnanec či podnikatel, a tudíž jestli vám roční zúčtování mezd provádí zaměstnavatel nebo zda si podáváte daňové přiznání sami.

Zaměstnanci a odečet úroků z úvěru na bytové potřeby

Zaměstnanci s jedním pracovním poměrem, tedy pokud nemá souběh dvou a více příjmů ze závislé činnosti, provádí zúčtování mezd zaměstnavatel. Aby zaměstnavatel mohl toto vyúčtování provést, včetně odpočtu úroků, bude potřebovat potvrzení o zaplacených úrocích od instituce, která úvěr poskytla a doplnění dalších informací, které požaduje zákon o daních z příjmů (zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňuje současně jiná osoba nárok na odpočet; zda je předmět bytové potřeby užíván v souladu se zákonem; či zda částka úroků v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijících v poplatníkově domácnosti nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období 300 000 Kč). Požádat zaměstnavatele o roční zúčtování a předložit potřebné doklady zaměstnanec musí nejpozději do 15. února každého roku.


Zaměstnanec, který má příjmy z více pracovních poměrů, má tedy souběh dvou či více příjmů ze závislé činnosti, si musí Přiznání k dani z příjmu fyzických osob podávat sám. V tomto případě by mělo stačit přiložit k přiznání potvrzení o poskytnutém úvěru a o výši úroků, ale i zde je třeba splnit podmínky vlastnictví a užívaní financované bytové potřeby.

Podnikatelé a odečet úroků z úvěru na bytové potřeby

Osoby, které mají příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, si podávají každoročně Přiznání k dani z příjmu fyzických osob sami. Pokud si tedy hodláte odečíst zaplacené úroky z úvěru, z něhož financujete bytovou potřebu, jak ji definuje zákon a splňujete i ostatní podmínky, mělo by vám stačit předložit stejné doklady, které jsou uvedeny v předchozím odstavci. I zde je dobré se informovat přímo na finančním úřadu a předložit doklady dle konkrétního případu.

Závěrem

Pokud jste zatím neobdrželi potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru, ani se tak v nejbližších dnech nestane, určitě kontaktujte banku, či stavební spořitelnu a požádejte o případné opětovné zaslání. Bez tohoto potvrzení si základ daně opravdu nesnížíte, ať již jste zaměstnanec nebo podnikatel. Zaměstnanci musí o roční zúčtování požádat zaměstnavatele do 15. února, a to včetně předložení potvrzení. Podnikatelé a ti, kteří si daňové přiznání podávají sami, mají čas až do konce března.

-->


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ