Co dělat, když cchete vědět, kam byly investovány vaše peníze?

30.04.2002 | , Finance.cz
PENZE


Penzijní fondy mohou investovat svěřené peníze pouze tak jak jim dovoluje zákon. V takto stanovených hranicích se penzijní fondy snaží dosáhnout co nejvyššího zhodnocení.

Penzijní fondy mohou ze zákona investovat pouze do vyjmenovaných druhů bezpečných instrumentů. Zákon tak chrání občany, kteří si spoří na penzi, před příliš riskantním investováním jimi svěřených prostředků. Cenou za bezpečí je nižší výnos, který je ale vylepšován státním příspěvkem. České penzijní fondy mohou investovat pouze následujícími způsoby:

 

  • Do dluhopisů vydaných vybranými emitenty
    (Český stát, ČNB, státy OECD, ale i dluhopisy firem kotovaných na Burze cenných papírů Praha)
  • Do pokladničních poukázek
  • Do akcií obchodovatelných na Burze cenných papírů Praha
  • Do nemovitostí
  • Do termínovaných vkladů

Jednoznačně nejpreferovanějším způsobem investování jsou dluhopisy a pokladniční poukázky. Jsou bezpečným přístavem a také lépe a rychleji prodejné než většina akcií a nemovitostí. Část prostředků musejí penzijní fondy držet na nyní již nevýhodných termínovaných vkladech, aby měli dostatek hotovosti a byly schopny plnit okamžité závazky vůči svým klientům.

Jak přesně investuje Váš fond nebo fond, o kterém uvažuje ve srovnání s ostatními penzijními fondy naleznete zde.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: PENZE