Mzdová diferenciace se prohloubila

03.06.2002 | , ČSÚ
MAKRODATA A EU


Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2002 činila 14 204 Kč, což je o 933 Kč (7,0 %) více než ve stejném období roku 2001. Tento údaj se vztahuje k 3 076,3 tis. zaměstnanců sledovaných subjektů.

Mzdy - informace za 1. čtvrtletí 2002 1)

Průměrná mzda v 1. čtvrtletí 2002 činila 14 204 Kč, což je o 933 Kč (7,0 %) více než ve stejném období roku 2001. Tento údaj se vztahuje k 3 076,3 tis. zaměstnanců sledovaných subjektů. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,7 %, reálná mzda vzrostla o 3,2 %.

Průměrná mzda rostla rychleji v podnikatelské sféře, zvýšila se o 993 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,4 %. V nepodnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 733 Kč, reálná mzda  vzrostla o 2,7 %. Pomalejší mzdový vývoj v této sféře ovlivnila především skutečnost, že ke zvýšení platových tarifů došlo až v posledním měsíci sledovaného čtvrtletí.

Při postupném zpomalování tempa růstu mezd v posledních čtvrtletích se mzdová diferenciace mezi jednotlivými odvětvími dále prohloubila. Variační koeficient průměrných mezd mezi odvětvími (podle oddílů OKEČ) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2,2 procentního bodu na 34,9 %. Nadále pokračovala tendence nejvyššího růstu průměrných mezd u odvětví, jejichž nominální mzdy se pohybují vysoce nad republikovým průměrem. V 1. čtvrtletí t. r. to byla odvětví pojišťovnictví (o 16,7 %, tj. o 3 917 Kč) a peněžnictví (o 15,6 %, tj. o 4 370 Kč). Obdobně přetrvává tendence podprůměrného růstu mezd u odvětví, jejichž nominální mzdy nedosáhly ve sledovaném čtvrtletí 9,5 tis. Kč: oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin (o 2,7 %, tj. o 227 Kč), činění a úprava usní, výroba brašnářského zboží a obuvi (o 5,6 %, tj. o 496 Kč).

Nejvyšších průměrných nominálních mezd bylo i nadále dosahováno u ekonomických subjektů mezinárodních a zahraničních (19 145 Kč a 18 071 Kč ), a to i při tempu růstu pod republikovým průměrem (o 6,3 % a 3,1 %).

Pozn:

1) Předběžné údaje na základě výsledků zpracování čtvrtletních statistických zjišťování ze dne 24.5.2002. Tato zjišťování zahrnují ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci v podnikatelské sféře (v pojišťovnictví a peněžnictví bez ohledu na počet zaměstnanců) a všechny organizace nepodnikatelské sféry; týkají se pouze zaměstnanců v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce (bez části resortu Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra). Průměrnou mzdou se rozumí průměrná hrubá měsíční nominální mzda vypočtená na fyzické osoby (jedná se o mzdy v daném období zúčtované k výplatě).
Podrobnější informace budou uveřejněny v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR (kód publikace 3106-02), která vyjde v červnu t.r. a dále budou publikovány v Bulletinu ČSÚ, který vyjde počátkem července 2002.

Celou zprávu naleznete na stránkách www.czso.cz.

Autor článku

Helena Koláčková  

Články ze sekce: MAKRODATA A EU