Stabilní růst tržeb

18.06.2002 | , ČSÚ
MAKRODATA A EU


V maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel a prodeje pohonných hmot se v dubnu tržby ve stálých cenách meziročně zvýšily o 4,7 % (po očištění o sezónní vlivy o 3,9 %).

Maloobchod - duben 2002

V maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel a prodeje pohonných hmot se v dubnu tržby ve stálých cenách meziročně zvýšily o 4,7 % (po očištění o sezónní vlivy o 3,9 %). Ve srovnání s průměrným růstem za předchozí tři měsíce (o 4,0 %) došlo ke zrychlení.

Nárůst tržeb za prodej a opravy motorových vozidel (o 8,4 %) byl ovlivněn zejména vyššími tržbami za prodej motorových vozidel, rostly ale i tržby za opravy aut. Tempo růstu prodeje pohonných hmot se proti předchozím měsícům snížilo, přesto ve srovnání s dubnem 2001 byly tržby o 8,1 % vyšší.

Na zvýšení tržeb v maloobchodě (bez prodeje a oprav motorových vozidel a prodeje pohonných hmot) o 3,0 % se podílely především specializované prodejny s nepotravinářským zbožím, prodejny se smíšeným zbožím zaznamenaly růst pouze o 0,5 %.

Tržby za prodej potravin v dubnu meziročně vzrostly pouze o 1,0 %. V prodejnách se smíšeným zbožím s převahou potravin vzrostly tržby jen nepatrně (o 0,9 %), přičemž v podnicích se 100 a více zaměstnanci se dokonce o 0,2 % snížily. Prodejny specializované na prodej potravin realizovaly obrat vyšší o 1,2 %.

Prodej nepotravinářského zboží se v souhrnu zvýšil o 4,2 %. Rostly především tržby za farmaceutické, drogistické a kosmetické zboží (o 12,2 %), dále za zařízení a potřeby pro domácnost (o 7,9 %) a textil a obuv (o 4,6 %). Naopak ve smíšených prodejnách s převahou nepotravinářského zboží došlo k poklesu tržeb o 1,1 %, který byl ovlivněn především snížením tržeb velkých obchodních řetězců.

Meziměsíční index sezónně očištěných tržeb v maloobchodě činil 99,5 %. Ve srovnání s vývojem v předchozím měsíci poklesly tržby za prodej a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot (o 1,6 %). V ostatních hlavních sortimentních skupinách tržby meziměsíčně stagnovaly.

Více informací naleznete na www.czso.cz.

Autor článku

Ing. Jana Bondyová

Články ze sekce: MAKRODATA A EU