Růst průmyslové produkce mírně zpomalil

12.07.2002 | , ČSÚ
MAKRODATA A EU


Meziroční index průmyslové produkce dosáhl 105,1 %. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000) se zvýšily o 2,6 %. V květnu vzrostla zejména výroba výrobků investiční povahy (index 115,5 %), naopak poklesla výroba výrobků dlouhodobé spotřeby (89,5%). 

Průmysl - informace za květen 2002

Meziroční index průmyslové produkce dosáhl 105,1 %. Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000) se zvýšily o 2,6 %.

V květnu vzrostla zejména výroba výrobků investiční povahy (index 115,5 %), naopak poklesla výroba výrobků dlouhodobé spotřeby (89,5%). 

Na růstu průmyslové produkce se podílela zejména tato odvětví:
-koksování a rafinérské zpracování ropy (motorové benzíny a nafty)
-výroba elektrických a optických přístrojů (instalace a montáže počítačů, televizní přístroje s vestavěným videem)
-zpracovatelský průmysl jinde neuvedený (nábytek, hudební nástroje).

K poklesu průmyslové produkce došlo především v těchto odvětvích:
-kožedělný průmysl (kožená obuv,sportovní obuv)
-textilní a oděvní průmysl (pletené a háčkované výrobky, oděvy z usní)

Tržby průmyslových podniků pod zahraniční kontrolou se zvýšily o 9,9 % (z toho z přímého vývozu o 22,7 %, v běžných cenách o 13,8 %) a jejich podíl na celkových tržbách činil  46,3 %.
Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků celkem vzrostly o 15,7 %, v běžných cenách o 6,8%. Nejvyšší tempo růstu bylo dosaženo v odvětví výroba elektrických a optických přístrojů. Nejvyšší objem přímého vývozu byl dosažen v odvětví výroby dopravních prostředků.

Úroveň tržeb z průmyslové činnosti byla  meziměsíčně po sezónním očištění nižší než v dubnu 2002 o 2,9 %.

Zaměstnanost v průmyslu se meziročně snížila o 28,1 tis. osob (tj. o 2,3 %). K poklesu došlo ve většině odvětví kromě výroby dopravních prostředků, gumárenského a plastikářského průmyslu a papírenského průmyslu. Ve srovnání s dubnem se pokles zaměstnanosti v průmyslu zpomalil.
Průměrná měsíční nominální mzda činila v květnu 15 951 Kč a meziročně vzrostla o 5,5 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 5,0 % a jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 0,5 %.
                                                                     
Více informací naleznete na www.czso.cz.

Autor článku

Ing. Jana Bondyová  

Články ze sekce: MAKRODATA A EU