Co je to výsluhová penze?

31.10.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od prvního ledna roku 2013 je český důchodový systém tvořen třemi pilíři. Kromě státem vyplácené penze ze státního důchodového systému (tzv. první pilíř) si mohou lidé zajistit dodatečné příjmy prostřednictvím účasti v takzvaném druhém a třetím pilíři. Jaké způsoby výplaty úspor nabízejí důchodové spoření, transformované a účastnické fondy?

V závěru minulého roku se mnoho lidí zajímalo o změny spojené s důchodovou reformou. Mezi nejdůležitější novinky patří zavedení důchodové spoření v nově zavedeném druhém pilíři, změna penzijního připojištění se státním příspěvkem na transformované fondy a zavedení účastnických fondů.

Výplata prostředků v transformovaných fondech

Transformované fondy jsou součástí třetího pilíře stávajícího důchodového systému. Do těchto fondů vkládají peníze ti občané, kteří do konce listopadu roku 2012 uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění.

Transformované fondy si zachovaly většinu podmínek, které byly sjednány v původní smlouvě o penzijním připojištění. Konkrétně se jedná o garanci nezáporného výnosu, nárok na státní příspěvek, daňové výhody či možnost zasílání příspěvku od zaměstnavatele.

Pro řadu účastníků transformovaných fondů bylo také důležité zachování výsluhové penze. Tento způsob výplaty naspořených prostředků umožňuje získat část naspořených prostředků již po 15 letech spoření. Účastník, který si sjednal výsluhovou penzi, může získat maximálně polovinu z naspořené částky za předpokladu, že nenastane dříve nárok na starobní či invalidní penzi.

Do transformovaných fondů nemohou vstupovat noví zájemci, ale ti stávající v nich mohou dále zhodnocovat své peníze, získávat státní příspěvky a nechat si vyplácet penze. Každý účastník transformovaného fondu se může rozhodnout převést naspořené prostředky v rámci třetího pilíře do doplňkového penzijního spoření. Převod zpět do transformovaného fondu již možný není.

Důchodové spoření ve druhém pilíři

Jednou z novinek důchodové reformy je důchodové spoření ve druhém pilíři. Účastníkem může být každá plnoletá osoba platící důchodové pojištění, která uzavřela s penzijní společností smlouvu nejpozději do konce kalendářního roku, kdy dosáhne 35 let věku. Další podmínky najdete v sekci Důchody a dávky.

Na rozdíl od účastníků transformovaných fondů nemohou účastníci důchodového spoření získat část peněz po určité době spoření. Mezi možné způsoby výplaty prostředků patří doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let či starobní důchod na dobu 20 let. Nárok na výplatu vzniká dnem přiznání starobního důchodu z prvního pilíře. O výplatu můžete požádat kdykoli od tohoto dne.

Účastnické fondy třetího pilíře

Novinkou důchodové reformy jsou také účastnické fondy. Ty umožňují účastníkům vybírat mezi několika investičními strategiemi s různým poměrem mezi rizikovostí a výnosem. Doplňkové penzijní spoření v účastnických fondech si může sjednat každá plnoletá osoba, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.

Účastnické fondy nabízejí několik možností výplaty naspořených prostředků - starobní penzi na určenou dobu (minimálně tři roky), jednorázové vyrovnání, úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi a úhradu jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu.

Více se o účastnických fondech dočtete v sekci Spoření na důchod ve III. pilíři.

Autor článku

Roman Müller  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY